Tett hulrom-fasade

Mange byggherrer og arkitekter får øynene opp for Closed Cavity-fasader (CCF). En fasade som prinsipielt minner om en dobbeltfasade, men forskjellen er at hulrommet mellom det innerste og ytterste laget i en CCF-fasade er lufttett. Hva bør man tenke på ved prosjektering?

Tekst: Frank Føleide

Et Closed Cavity-fasadeelement er oppbygd som et hybridfasadeelement der hulrommet mellom indre og ytre glass er permanent luft- og regntett.

Hulrommet blir konstant, og på en kontrollert måte, tilført tørr, avfuktet luft med et lett overtrykk. Dette forhindrer kondens, dugg eller tilsmussing inne i hulrommet. Solskjermingen, plassert inne i hulrommet mellom indre og ytre glass, fungerer dermed uavhengig av vær og vind.

Profilsystem

Foto av Closed Cavity-fasade
VIA Vika er det første bygget i Nord-Europa som har tatt i bruk dobbeltfasade-teknologien Closed Cavity. Foto: Andrius Gudelis

En elementbasert Closed Cavity-fasade er oppbygd av isolerte aluminiumsprofiler på tilsvarende måte som en elementbasert hybridfasade; med et fast tre-lags glass i indre posisjon og et ett-lags glass ytterst.

Etter montasje av det indre isolerglasset med isolerte fyllinger og solskjerming, må alle flater inne i hulrommet rengjøres grundig før det ytre glasset kan monteres og forsegler hulrommet.

Den ytre glasskonstruksjonen kan senere løsnes for tvingende nødvendig utskiftninger og vedlikehold fra utsiden.

Tørrluftsystem

Tørrluftsystemet sikrer kontinuerlig tilførsel av luft til CCF-elementenes hulrom. Tørrluftanlegget, som typisk plasseres i byggets tekniske rom i kjelleren, trekker inn uteluft, filtrerer, komprimerer, tørker og lagrer den. Hvert element i alle etasjer får riktig mengde tørr luft tilført via stige- og etasjefordelingsrør opp fra kjelleren.

Nødvendig mengde tilført tørr luft reguleres av et sentralt plassert kontrollsystem. I tillegg beskytter vedlikeholdsfrie sikkerhetsinnretninger rørsystemet og hulrommet i elementet mot overtrykk.

Illustrasjon av Closed Cavity-fasadeelement
Illustrasjon av tørrluftens rørsystem fra teknisk rom til hvert CCF-element.

Solskjerming

Solskjermingen er plassert beskyttet i hulrommet og kan betjenes til enhver tid og uavhengig av vær og vind. Dermed forhindrer den overoppheting av rommet innenfor, og/eller gir blendingsbeskyttelse.

Motoren til solskjermingen festes på innsiden av elementet og er lett tilgjengelig plassert for vedlikehold fra romsiden. Til solskjerming kan det enten benyttes persienner av aluminiumslameller eller vertikal perforert duk.

Illustrasjon av persienne i Closed Cavity-fasadeelement
Persienner montert i hulrommet mellom indre og ytre glass.

Koordinert og testet

Alle komponenter i en Closed Cavity-fasade må være optimalt koordinert mot hverandre og langtidstestet for å sikre topp funksjonalitet og sikkerhet med lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Aluminiumsfasader, solskjerming og tørrluftsystem blir levert av én og samme systemleverandør, som også må sertifisere utførende fasadeentreprenør som står for produksjon og installasjon av CCF-elementene.

Eksempel på en elementbasert Closed Cavity-fasadeløsning er gatefasadene montert på Via Vika-prosjektet i Oslo, ferdigstilt i 2021.

LES OGSÅ: VIA Vika – En blendende fasade midt i Oslo

LES OGSÅ: VIA Vika har blitt nominert til prestisjetung fasade- og ingeniørpris

Ved prosjektering av en Closed Cavity-fasade må hulrommets tetthet ivaretas og dimensjoner for hulrommet ha tilstrekkelig dybde for solskjermingen.

Utover dette kan CCF-profilene designes mer fritt for å tilpasse utseendet og materialvalg som arkitektene ønsker for fasadens inn- og ytterside.

Tørrluftsystemets kontinuerlige tilførsel av tørr og avfuktet luft inn i hulrommet unngår at man må utføre kostbare og tidkrevende simuleringer, for blant annet å unngå kondens i hulrommet. Dette er noe som er nødvendig når man for eksempel prosjekterer en ventilert hybridfasade.

Ved produksjon og sammenstilling av de komplette CCF-elementene må den sertifiserte fasadeprodusenten ha utstyr i eget lokale for renhold av glassflater som vender inn i det forseglede hulrommet.

Videre må produsenten sørge for å følge systemleverandørens anvisninger for tilførsel av tørrluft til hulrommet i hele perioden CCF-elementene mellomlagres, transporteres og helt til de kobles til byggets permanente tørrluftsystem.

På byggeplass kan montasje av braketter for innfesting av CCF-elementene til byggets dekkeforkanter utføres samtidig som man monterer tørrluftsystemets stige- og etasjefordelingsrør opp fra kjelleren med forgreninger til hvert CCF-element.

Innfesting til og belastning på dekkeforkanter for et CCF-element vil være nær tilsvarende som for et hybridfasadeelement med samme inndeling, materialvalg og glasstykkelser for isolerglasset og det ytre glasset.

Renhold og vedlikehold

Både den «tradisjonelle» dobbeltfasaden og den hybride dobbeltfasaden benytter uteluften for ventilering av hulrommet mellom indre og ytre glassliv.

Avhengig av beliggenheten til bygget og nærmiljøets luftkvalitet med hensyn til støv, pollen etc. vil renhold av hulrommet være en del av byggets periodiske vedlikehold.

I hulrommet må det indre glassets utside og det ytre glassets innside vaskes. Dessuten må persienner og øvrige flater som støv kan legge seg på også rengjøres.

Dette kommer i tillegg til vindus-/fasadevask av utside ytre glass og vindusvask innside indre glass, dvs. tilsvarende en standard ett-sjikts glassfasade med to- eller tre-lags glass.

For en Closed Cavity-fasade må kun utside ytre glass og innside indre glass rengjøres. CCF-prinsippet kan redusere kostnader for rengjøring, vedlikehold og drift av fasaden betydelig over hele livssyklusen.

LES OGSÅ: Fire ulike varianter av glassfasader

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...