Personvernerklæring

Glass og Fasadeforeningen eier nettstedet glassogfasade.no. Alt innhold som publiseres på våre nettsider tilhører oss. Republisering er ikke lov med mindre det er gitt skriftlig tillatelse til dette. Ved å bruke våre nettsider, samtykker du til behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæring.

Hva er personvern?

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandling av personopplysninger

Glass og Fasadeforeningen v/daglig leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Glass og Fasadeforeningen behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Glass og Fasadeforeningen behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og ikke utover det som er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål.

Våre underleverandører har kun tillatelse til å behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til databehandleravtale og i henhold til våre krav om informasjonssikkerhet. Opplysningene som blir samlet inn på våre nettsider vil kunne bli brukt til markedsføringstiltak som for eksempel invitasjon til seminarer, kurs, øvrige arrangementer, informasjon om våre tjenester samt annen direkte/indirekte markedsføring. Videre vil også innsamlede opplysninger kunne bli brukt til statistikk samt drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider.

Glass og Fasadeforeningen har ikke ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på eksterne nettsider.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har også en rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige. Videre har du også en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet.

Med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og et samtykke til behandling av personopplysninger kan alltid trekkes tilbake. Vennligst se kontaktinformasjon nedenfor om du ønsker å komme i kontakt med oss. Dette bruker vi ikke per i dag, men greit å vite.

Cookies og webanalyse

Glass og Fasadeforeningen benytter seg av cookies, også kalt informasjonskapsler, på våre nettsider. Cookies er en datafil som lagres på enheten du surfer fra. Glass og Fasadeforeningen bruker blant annet cookies for å analysere bruken av våre nettsider samt til markedsføringstiltak ved eksempelvis nedlastning av materiale fra vår nettside. Vi benytter oss av Google Analytics på våre nettsider.

Samtykke

Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies. Du kan imidlertid i din nettleser blokkere og slette cookies. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan blokkere og tillatte bruken av informasjonskapsler i din nettleser kan du lese mer på nettvett.no sine nettsider.

Google Analytics

Google Analytics er et webanalyseverktøy som samler inn data og utarbeider statistikk slik at vi kan forbedre og utvikle våre nettsider. Alle data som blir samlet inn via Google Analytics på våre nettsider blir anonymisert før disse lagres av Google.
Dersom du ønsker å reservere deg mot Google Analytics, finner du informasjon om dette her.
Vennligst vær oppmerksom på at ved å stenge for bruk av cookies vil du kunne oppleve at våre nettsider ikke fungerer optimalt. Våre underleverandører i forbindelse med drift av våre nettsider, webanalyse samt markedsføringstiltak er:

  • Google Inc.

Lovvalg og verneting

Eventuelle tvister skal behandles i henhold til norsk lov med Oslo tingrett som verneting.
Spørsmål

Om du skulle ha spørsmål til denne erklæringen eller du eksempelvis ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på post@gffn.no eller per post:

Adresse: Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo Organisasjonsnummer: 970 018 123

Endringer i denne erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert.