Statens pris for byggkvalitet til ZEB-laboratoriet

Prosjektet gikk til topps blant finalister som alle utmerker seg med løsninger tilpasset klimaendringene, ifølge juryen.

Tema for årets pris var klimatilpasning. Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger, men global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur må tåle enda større påkjenninger, skriver SINTEF i en pressemelding.

– Som navnet sier, er ZEB-laboratoriet et laboratorium for å utvikle nullutslippsbygg. I tillegg er det et laboratorium for å utvikle og prøve ut løsninger som gjør våre bygg og omgivelser mer robuste for et klima i endring. Dette er hovedfokus i SFI Klima 2050. Synliggjøring av arbeidet vårt gjennom denne prisen er både gledelig og oppmuntrende, og det tydeliggjør hvor viktig dette arbeidet er, sier sjefforsker Berit Time i SINTEF, som leder Klima 2050 sammen med professor Tore Kvande ved NTNU.

– Dette var stas. Å vinne denne høythengende prisen er en ekstra klapp på skulderen til de som har jobbet med prosjektet fra start til slutt. Jeg er veldig glad og stolt i dag på vegne av gjengen. Takk til våre gode samarbeidspartnere – uten samspillet mellom oss hadde ikke dette vært mulig, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF.

30 forslag til årets pris

Det kom inn 30 forslag til årets pris. I tillegg til ZEB-laboratoriet kom også Thorvald Meyersgate i Oslo til finalen. Thorvald Meyersgate er rustet opp til å håndtere overvann, samtidig som at gaten er godt tilrettelagt for folk og byliv.

– Vi i juryen er glade for at departementet har satt klimatilpasning som tema for årets pris. En del utbyggere har klimatilpasning godt implementert i sine prosjekter, men vi tror mange fortsatt er i startgropa her, sa juryleder Bård Folke Fredriksen da finalistene var klare.

Fakta om ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet i Trondheim er et klimatilpasset nullutslippsbygg (Zero Emission Building) og et nasjonalt forskningslaboratorium, ledet av NTNU og SINTEF.

Svært effektive regntette og luftede solceller erstatter tradisjonell taktekning, og byggets design tilpasser seg vind og vær. Et permeabelt dekke, to regnbed og øvrig grønt areal, gir en lokal fordrøyning av vannet i tillegg til et magasin. Løsningene for klimatilpasning brukes i forskning.

For å nå et lavt klimagassutslipp er det jobbet systematisk med å redusere utslippene i byggets samlede livssyklus, fra oppbygging, i driftsfasen og når bygget skal avhendes.

Bygget er et eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk.

LES OGSÅ: Særpreget identitet og et internasjonalt forbilde

 • Byggherre: NTNU og SINTEF
 • Arkitekt: LINK Arkitektur
 • Entreprenør: Veidekke ASA
 • Finansiering: Forskningsrådet, Enova, NTNU og SINTEF

Fagjuryen

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og distriktsdepartementets hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Juryen for Statens pris for byggkvalitet er oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet for perioden 2022-2025:

 • Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, juryleder (Oslo)
 • Camilla D. Gressnes, prosess- og kvalitetssjef i COWI AS (Stjørdal)
 • Leif Tore Hanssen, divisjonsdirektør i Oslobygg KF (Tromsø)
 • Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom AS (Oslo)
 • Hildegunn Senneseth, senior interiørarkitekt MNIL i Henning Larsen (Bergen)
 • Cecilie Bjerke Skjømming, regionleder arkitektur i Asplan Viak (Kristiansand)
 • Martin Steinbekken, enhetsleder for areal- og byutvikling i Kongsvinger kommune (Kongsvinger)

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...