Særpreget identitet og et internasjonalt forbilde

Nullutslippsbygg og klimapositive løsninger er sentralt for å møte nullutslippssamfunnet og bidra til det grønne skiftet. I tillegg til å være en del av en fremtidig NTNU-campus i Trondheim, er ZEB-laboratoriet i Trondheim et unikt laboratorium i verdenssammenheng.

ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg. ZEB-laboratoriet har høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippsteknologi. Dette er et banebrytende prosjekt i verdenssammenheng som vil sette en ny standard for morgendagens bygg, skriver Link Arkitektur i en pressemelding.

Bygget ble offisielt åpnet 4. mars 2021. Det blir verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen.

Klimatilpasse bygninger

Prosjektet bidrar til å redusere klimagassutslipp gjennom bærekraftig bygg- og områdeutvikling. Bygget er også et unikt eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk, samt klimatilpasse bygninger og infrastruktur samtidig som vi former gode bygninger med godt innemiljø for befolkningen.

Foto av ZEB-laboratoriet
Verdens mest bærekraftige bygg befinner seg i Trondheim. Foto: LINK Arkitektur

LINK Arkitektur står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming, i tillegg til å ha ansvar for klimaregnskapet og energikonseptet i forprosjektet. Videre har LINK bidratt med forslag til design av byggets fremtidsrettete ventilasjonsprinsipper.

ZEB-laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova. Laboratoriet er utviklet i et samspill mellom NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult og Aas-Jakobsen.

Et signalbygg

Bygget består av 1.800 kvm over fire etasjer. Første etasje er formgitt som åpen og innbydende med kantine og presentasjonsrom i tilknytning til et inviterende inngangsparti. Med innsyn i energi-produksjon og lagring av energi som vises frem i plan 1, skaper bygget nysgjerrighet og blir et attraktivt besøksmål.

Bygget er utført med en funksjonell struktur med massivtrekonstruksjoner i et fleksibelt grid, ut fra hensiktsmessige spenn for byggets formål. Utformingen er inspirert av formen på silisiumkrystaller som solcellepaneler produserer fra.

Foto av ZEB-laboratoriet
Bygget er utført med en funksjonell struktur med massivtrekonstruksjoner i et fleksibelt grid. Foto: LINK Arkitektur

Bygget er gitt en form som er basert på funksjon ut fra kravet om produksjon av energi som skal motsvare all CO2 utslipp fra produksjon av materialer, frakt av materialer til byggeplass, drift av byggeplass, bygging av bygg og drift av bygget.

Fasader og tak er kledd med solcellepaneler, og taket luter 42 grader mot sør for optimal energiproduksjon. Dette gir bygget en særpreget identitet og det vil fremstå som et signalbygg.

Fakta LINK Arkitektur

  • Et av Skandinavias ledende arkitektkontorer med nær 500 medarbeidere i 15 byer i Danmark, Norge og Sverige
  • Har spisskompetanse som dekker alle fagområder innen arkitektur, interiør, landskap og plan; Fra planlegging av omfattende byutvikling til prisvinnende produktdesign
  • Bedriftens ambisjon: å skape rom for bedre liv og besørge bærekraftig samfunnsarkitektur

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...