Viktig milepæl for sykehuset i Drammen

Fredag 3. september var en viktig merkedag for byggingen av det nye sykehuset Drammen, da nybygget fikk sin grunnstein nedlagt av statsminister Erna Solberg.

Den høytidelige grunnsteinsmarkeringen symboliserer at byggefasen er i gang. Det nye sykehuset som er under oppføring, skal bli et fremtidsrettet sykehus for befolkningen i Vestre Viken og er en del av byutviklingen på Lierstranda, skriver Link Arkitektur i en pressemelding.

Nytt Sykehus Drammen erstatter dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus og blir et komplett akuttsykehus med elektive og akutte somatiske og psykiatriske funksjoner.

LINK arkitektur prosjekterer, sammen med Ratio Arkitekter AS og Bølgeblikk AS, det nye sykehuset i Drammen på oppdrag fra Helse Sør-øst. Kontrakten dekker alle arkitektfag, ARK, IARK, LARK og SØK.

LINK bidrar også med kompetanse på digital samhandling og samhandlingsledelse samt fremdriftsplanlegging og prosesstøtte.

Sykehuset har høye miljøambisjoner og det arbeides aktivt med løsninger som gir gode miljøkvaliteter og reduserer klimaavtrykk.

– Grunnsteinsnedleggelsen er en stor milepæl i prosjektet og markerer at byggearbeidene starter. Det er en ære å ha fått være med på dette verdiskapende prosjektet allerede fra starten, og vi gleder oss til å følge det videre. Vi har en klar ambisjon om å bidra med funksjonelle og bærekraftige løsninger som gir god livskvalitet for pasientene, personalet og besøkende, sier prosjektleder Kjell Rasmussen i LINK Arkitektur.

Siste innlegg

Foto av nye Skimuseet

Glass og furu i nye Skimuseet

I forbindelse med 100-års jubileet for Skimuseet i Holmenkollen har inngangspartiet fått en ny del tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta. Ved å demontere en del av...