Ambisiøse mål for ombruk i nye FutureBuilt-leiligheter

OBOS og EGD Property har inngått en intensjonsavtale med FutureBuilt og Bergen kommune om at Nøstebukten Brygge skal bli et forbildeprosjekt. Målet er 70 prosent gjenbruk.

– Ombruk bidrar til en mer sirkulær økonomi. I dette prosjektet ønsker vi å ta ansvar for å bevare mest mulig av de verdifulle materialene i det eksisterende TV 2-bygget og skaffe nye hjem til de materialene vi ikke bruker selv, sier prosjektleder Torstein Oen i OBOS i en pressemelding.

Passivhus

Det tidligere TV2-bygget skal demonteres og gi plass for 100 små og store moderne leiligheter. Det skal også utvikles en maritim barnehage og en frodig byhage mellom husene ved sjøkanten på Nøstet. Husene bygges som passivhus, energiklasse A. Prosjektet har mål om 90 prosent sorteringsgrad.

Trevirke, tegl, fasadeplater og sprinklerrør utgjør mesteparten av materialet som kan gjenbrukes, men også mange andre mindre bygningsmaterialer.

Blant annet er målet at 100 prosent av gulvet i det tidligere TV2-bygget skal brukes til utvendig kledning på de nye byggene.

Løst inventar og brukbare tekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonskanaler, er allerede gitt bort eller solgt til andre prosjekter. Med dette vil prosjektet være med å ta ansvar for at materialene ikke blir avfall, men ombrukt.

Render av Nøstebukten Brygge
Illustrasjon: Mad arkitekter

Kjøperne skal kunne gjenbruke

Ved demonteringen av de eksisterende byggene legges det også av trevirke og teglsten som forbeholdes fremtidige kjøpere som ønsker slike materialer som tilvalg i sine leiligheter.

Det er en ambisjon om at flest mulig leiligheter vil benytte seg av muligheten, og dermed ytterligere forankre historien om materialenes tidligere opphav.

Tegl fra dagens bygg skal også brukes i mur rundt plantebed og flises opp og brukes som teglflis utenpå ringmur. Innvendig skal eksisterende sprinklerrør ombrukes som spiler i rekkverkene til de nye trappene.

Render av Nøstebukten Brygge
Illustrasjon: Mad arkitekter

Grønn mobilitet

Nøstet ligger sentralt, tett på offentlig transport og med gangavstand til sentrumskjernen.

Det er en miljøpåkjenning å bygge nytt, og et av tiltakene for å minske denne, er å grave ut en mindre parkeringskjeller og stramme inn antall parkeringsplasser i garasjen. Der blir det også avsatt plass til sykler og lastesykler.

Forbildeprosjekt

At Nøstebukten Brygge blir organisert som et borettslag skal bidra til et godt og stabilt nabolag. Beboerne får tilgang til hoveddelen av takterrassene, noe som gir alle like muligheter til utsikt og en attraktiv uteplass med felles kjøkkenfasiliteter.

Render av Nøstebukten Brygge
Illustrasjon: Mad arkitekter

Fra kandidater til forbildeprosjekter – veien videre
Ved å signere intensjonsavtalen er prosjektet nå blitt kandidat til å bli forbildeprosjekt i FutureBuilt.

– Det er svært gledelig at Nøstebukten Brygge har signert en intensjonsavtale med FutureBuilt. Vi er nå godt i gang med fire prosjekter, og dette femte tilskuddet vil ytterligere forsterke samspillet mellom disse. Byggebransjen i Bergen har tatt imot FutureBuilt med åpne armer, og det er gledelig å se at prosjektene får mye oppmerksomhet gjennom å være med i FutureBuilt og at den kommunale arbeidsgruppens håndteringen av prosjektene fungerer godt takket være et godt tverretatlig samarbeid, sier prosjektleder i FutureBuilt i Bergen, Tordur Bryngeirsson.

Fakta

  • Utbygger: OBOS og EGD Property
  • Arkitekt: Mad arkitekter og Tredje Natur
  • Entreprenør: LAB Entreprenør

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...