Verdens smarteste motorvei for syklister og gående i Dubai

Det planlagte prosjektet «The Loop» skal bidra til et paradigmeskifte fra bil-sentrisk til menneske-sentrisk infrastruktur i Dubai.

Arkitektfirmaet URB har nylig lansert prosjektet «Dubai Cycle City 2040». Denne masterplanen har som mål å gjøre Dubai til verdens mest sykkelvennlige by innen 2040, foran både Amsterdam og København.

Et viktig ledd er den planlagt løpe- og sykleinfrastrukturen THE LOOP som er en klimakontrollert helårsstruktur designet for å fremme bærekraftige transportmetoder.

Med en buet glass-struktur på 93 km skal byens 3 millioner innbyggere sykle, gå eller løpe til jobben, eller når de skal bevege seg rundt i byen. Det er planlagt rom og fasiliteter for velvære, hoteller, fritidsaktiviteter og offentlige tjenester, og under alt dette vil det være et høyhastighets-transportsystem, en såkalt «hyperloop».

The Loop vil også være fylt med grøntområder parker, lekeplasser og parseller. Ved å dyrke i høyden, «Vertical farming», kan man høste et stort antall avlinger på et begrenset område, og bidra til både kortreist mat og Dubais matsikkerhet.

Illustrasjon av The Loop
Ved å dyrke i høyden utnytter man plassen maksimalt. Illustrasjon: URB

–I Europa sykler eller går flesteparten til jobb. Dubai er primært bygget for biltransport. Vårt mål er at 80 % av Dubais innbyggere skal bruke sykkel til daglig. De store veinettene har splittet opp nabolagene. Vi trenger en entreprenør ånd for å gjenforene disse nabolagene og samtidig gjøre sykling eller gåing til den primære transportmåten hele året i hvilken som helst bydel, uttaler Baharash Bagherian, administrerende direktør i URB.

Illustrasjon av The Loop
Illustrasjon: URB

Kinetisk energi

I tillegg til at glasskonstruksjonen skal bli verdens smarteste løpe- og infrastruktur har de også nullutslipps-ambisjoner. Som fornybar energikilde tar man i bruk kinetisk energi med energigenererende dekke. Når man beveger seg på løpestier, gangveier eller gulv vil det produseres energi. Det vil også være et lukket kretsløp for vann.

Illustrasjon av The Loop
Når man løper på det energigenererende dekke produseres det energi som bidrar til å drifte The Loop. Illustrasjon: URB

Dubai har ambisjoner om å bli en 20-minutters by, der innbyggerne kan få tilgang til daglige behov innen 20-minutter til fots eller på sykkel.

En egen app skal motivere innbyggerne til å bruke The Loop mest mulig, jo mer de går eller sykler, desto flere belønninger vil de få.

Prosjektet er for øyeblikket i forsknings- og utviklingsstadiet.

Siste innlegg

Foto av Lighthouse Aarhus

Lighthouse – verdens beste høyhus er av glass

Med sine 142 meter er Lighthouse Danmarks høyeste bygning. Glassfasadene gjør dette til et enestående og ikonisk prosjekt, og et eksempel på hvordan man...