Økt bruk av gjenbruksmaterialer i bygg kan gi mange nye jobber

Hvis nye bygg bruker 20 prosent gjenbruksmaterialer, kan det skape 4900 nye jobber i Norge og 6,3 milliarder kroner i ekstra inntekter, har forskerne funnet ut.

Satser man på gjenbruk og reparasjon også i andre bransjer, kan dette gi Norge 20 000 ekstra arbeidsplasser. Det tilsvarer cirka 15 milliarder kroner mer i norske lommer, skriver SINTEF i en pressemelding.

«Sirkulærøkonomi» betyr at alle produktene vi har, skal brukes så lenge som mulig, repareres, forbedres og brukes om igjen.

Hos SINTEF Industri har forskerne regnet på hva som kommer til å skje hvis alle produktene vi bruker, lages for å leve lenger og repareres oftere.

– Hvis hele verden går over til sirkulærøkonomi, betyr det 2,5 prosent flere arbeidsplasser. Men i alle omstillinger er det noen som vinner og noen som taper. Derfor har vi gjort den samme studien på norsk basis, sier Industri Susie Jahren, senior forretningsutvikler i SINTEF.

Tallene viser at sirkulærøkonomi i Norge gir omtrent de samme gode resultatene som sirkulærøkonomi på verdensbasis.

Litt mer komplisert med ombruk

I byggenæringen er det er mange forskrifter som gjør det vanskelig å bruke byggematerialer på nytt, og de er gjerne der for å beskytte oss som forbrukere.

– Ombruk av elementer i nye bygg burde ideelt sett være billigere. Men det er ikke nødvendigvis dyrere, heller – bare litt mer komplisert. Det vi mangler, er å få tilrettelagt så det skal bli enkelt å handle med brukte varer og et regelverk for å bruke dem på nytt, forteller forskningsleder Vibeke Stærkebye Nørstebø.

Hvis nye bygg bruker 20 prosent gjenbruksmaterialer, kan det skape 4900 nye jobber i Norge og 6,3 milliarder kroner i ekstra inntekter.

Nylig lanserte SINTEF-forskere og samarbeidspartnerne Skift, WWF, og Deloitte ti prinsipper for et mer sirkulært næringsliv. Nå ønsker de seg en bred oppslutning blant norske bedrifter.

– Meningen er at næringslivet kan skrive ut denne listen som en plakat, skrive under på den, forplikte seg til å følge den og gjerne henge den opp på veggen. Dette er ti førende prinsipper. Næringslivet er utålmodig og vil komme i gang. Her kan vi hjelpe dem på vei, sier Susie Jahren.

Ti steg mot sirkulær forretningsdrift:

Dette er de ti prinsippene for sirkulær økonomi i næringslivet, og som bedrifter kan forplikte seg til:

  1. Ta en aktiv ledelse for en sirkulær økonomi. Eksempel: Skriv en plan for sirkulær økonomi, på samme måte som det lages planer for utslippsreduksjoner i bedriften. Kan du bruke mer fornybare råvarer, eller sløse mindre?
  2. Vri eksisterende forretningsmodeller til sirkulære modeller. Eksempel: La retur og reparasjon av varer bli enn del av fortningsmodellen. Ikea kjøper nå tilbake sine gamle produkter og legger ved demonteringsinstruks. Bergans skal nå starte med utleie av parkdresser for barn – de vokser jo fort.
  3. Utvikle produkt- og tjenesteportefølje til sirkulære varianter. Eksempel: En møbelprodusent kan bruke gjenvunnet materiale og sikre at produktet kan gjenvinnes på nytt etter bruk. For eksempel har nå Flokk utviklet en kontorstol som lages av gamle brøytestikker.
  4. Legge om til regenerative prosesser, produksjon og drift. Eksempel: Bruk fornybar energi og materialer som ikke skader miljøet under produksjon.
  5. Dele ressurser. Eksempel: Kan du leie eller lease utstyr? Kan man dele kontorlokaler, eller maskiner? Både maskiner og arealer kan ofte deles.
  6. Behandle egne eiendeler for maksimal livslengde, ressursutnyttelse og gjenbruk. Eksempel: Kjøp møbler med lang levetid, eller velg leasing. Jobb for mindre bruk og kast av elektronikk som pc’er og telefoner. De kan som oftest repareres.
  7. Gjøre mer sirkulære innkjøp. Eksempel: Bruk forbrukermakt når du kjøper varer – krev at de skal kunne repareres eller gjenbrukes.
  8. Arbeide for rammebetingelser som gir økt sirkularitet. Eksempel: Vær åpen om de problemene din bedrift møter for å lykkes med sirkulær tankegang, og gi tydelig beskjed til beslutningstakere om dine erfaringer.
  9. Samarbeide opp- og nedover og på tvers av verdikjeder for å maksimere sirkularitet. Eksempel: Tenk på at sirkulær økonomi krever samarbeid «over hele linja». Kan din bedrift delta i lokale nettverk eller verdikjeder som kan fremme mer effektiv bruk av ressurser sammen?
  10. Prioritere teknologiutvikling og en datadrevet sirkulærøkonomi. Eksempel: Del informasjon! Er du en byggherre som sitter med masse murstein – la omgivelsene vite om det, slik at andre kan benytte det som er avfall for deg.

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...