Lanserer nytt rammeverk for klimatilpasning av bygninger

Forskningssenteret Klima 2050 har utviklet et rammeverk for klimatilpassing av bygninger.

Med et klima i endring har klimatilpasning av bygninger fått stor oppmerksomhet de siste årene. TEK17 gir mer spesifikke krav til tekniske løsninger, men i dagens regelverk er det ikke tydeliggjort hvordan man skal ivareta klimaløsninger, skriver SINTEF i en pressemelding.

De har derfor utviklet det nye rammeverket Klima 2050, et verktøy for å bidra til klimatilpasninger av bygninger og infrastruktur med tanke på klima i endring.

Verktøyene omfatter veiledere, anvisninger og modeller innen klimaeksponering og fuktrobuste bygninger, overvannshåndtering, tiltak for forebygging av vannutløste skred og forbedrede beslutningsprosesser.

Målgruppen for den samlede pakken av verktøy fra Klima 2050 favner de fleste sentrale aktørene innen bygg-, eiendom-, anlegg- og transportsektoren inkludert kommuner og andre offentlige aktører.

Blant de mange verktøyene finner vi:

Gir eksempel på klimatilpasning av nullutstlippsbygg

Rapporten avsluttes med et eksempel på klimatilpasning av ZEB-laboratoriet som er et nullutslippsbygg. Den gjennomførte klimatilpasningen var en sentral årsak til at bygget i 2022 fikk både Statens pris for byggkvalitet og Bygg21 sin pris for beste praksis, Betonghammeren.

Last ned rapporten: Rammeverk for klimatilpassing av bygningar

LES OGSÅ: Statens pris for byggkvalitet til ZEB-laboratoriet

Siste innlegg

Foto av nye Skimuseet

Glass og furu i nye Skimuseet

I forbindelse med 100-års jubileet for Skimuseet i Holmenkollen har inngangspartiet fått en ny del tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta. Ved å demontere en del av...