HTB skal bygge Porsche Center i Bergen

Med ambisjoner om å bygge Norges flotteste bilforretning skal HTB (Helgesen Tekniske Bygg) bygge nytt og miljøvennlig Porsche Center Bergen.

I 2020 nådde salget av luksusbiler på Vestlandet nye høyder. I Bergensområdet passerte antall registrerte Porscher 1000, veteranbiler inkludert.

HTB har sammen med EGD Property over en tid vurdert flere egnede lokasjoner og ulike utforminger av bygget som nå skal oppføres, skriver AF-gruppen i en pressemelding.

Avtalen som nå er inngått er på Kokstaddalen 23 med EGD Property og Grevstad. Prosjekteringen er allerede godt i gang. Nye Porsche Center Bergen vil bestå av en hovedetasje og kjeller (under hele bygget). Totalarealet utgjør 3.710 kvm. I tillegg til en mezzanin på 594 kvm.

Illustrasjon av Porsche Center Bergen
HTB (Helgesen Tekniske Bygg) skal bygge nytt og miljøvennlig Porsche Center Bergen. Målet er å bygge Norges flotteste bilforretning. Ill. Pilot Arkitekter.

Det blir et miljøvennlig bygg med fjernvarmeanlegg for oppvarming. Bygget vil få et grønt tak med solceller. På deler av uteareal legges det gressarmeringsstein.

Før byggestart skal eksisterende bygg rives. Oppstart av rivearbeider blir våren 2021. Bygget ferdigstilles i løpet av Q1 2022.Kontrakten er en totalentreprise og har en totalramme på ca. 100 MNOK.

– Dette blir et kjempeflott bygg som vil tilfredsstille Porsche sine nye krav og retningslinjer. Vi har hatt et godt og tett samarbeid med kunden over flere år. Nå gleder vi oss til å ta fatt på jobben med å realisere Porsches nye prestisjebygg, sier Ronny Laastad, daglig leder i HTB.

–––

Strenge krav

Porsche er en merkevare, og det må se skikkelig ut. For å styrke Porsches merkevarebygging har de en CI (Corporate Identity) som må følges.

Det stilles strenge krav til arkitektur og design. Miljøet skal være hvitt og lyst, med avanserte bestemmelser for blant annet møbler, glasshøyder, belysning og skilting. Det er eksempelvis spesifikke krav til størrelser på glassflater, og det skal være minst mulig rekkverk.

Her kan du se hvordan dette ble løst i Porsche Center Asker & Bærum som sto ferdig i 2019. Filmen er laget i forbindelse med en reportasje om bygget i magasinet Glass og Fasade, utgave 2-2020: 

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...