Lidenskap for fjellklatring ble gründerbedrift i industriklatring

Det begynte med sparepenger, entusiasme og to tau i et kollektiv på St. Hanshaugen. Nå kan gründer Erlend Siem i Høyden se tilbake på 10 år med fabelaktig vekst. Ambisjonen er å bli best i verden på effektive adkomstsystemer hvor fasadevedlikehold utføres av fagfolk hengende i tau.

Tekst: Guro Waksvik

Det har vært en utrolig utvikling for Høyden.

– Til å begynne med fjernet vi istapper, og vi hadde enkle serviceoppdrag for eiendomsselskaper. Nå er arbeid på fasader i ferd med å bli en stor del av vår virksomhet, både når det gjelder vedlikehold og oppføring av nye bygg, forteller Erlend Siem.

Han så fort muligheter og behov for bredere samarbeid med flere aktører i byggebransjen.

I dag samarbeider bedriften med store og mellomstore entreprenører, og har mange oppdrag på byggeplass.

– Det er blitt mer og mer fasadearbeid. Det er spennende å se hva en arkitekt og en fasadeentreprenør kan gjøre med et bygg.

Han er fra Rauma i Romsdal, en bygd mellom høye fjell. Klatring og fjellsport ble tidlig en lidenskap. Kunnskaper og erfaringer fra fjellet kvalifiserte etter hvert til jobb som industriklatrer i Nordsjøen.

Erlend Siem etablerte Høyden for 10 år siden. Siden har bedriften hatt en formidabel vekst. Foto: Privat

– Jeg ble litt rastløs langt der ute i havet. Så fikk vi ideen om å ta med oss denne kunnskapen inn til byen. Jeg fikk med meg økonomene Eirik Røhmesmo og Ola Agledahl, som utfyller meg på en god måte, forteller Erlend Siem.

Høyden ble etablert av Røhmesmo, Siem og Agledahl i Oslo i 2010. De første gründerårene hadde Røhmesmo og Agledahl andre jobber. Etter hvert som oppdragsmengden økte, gikk de inn i bedriften på full tid.

Munchmuseet

Høsten 2015 fikk gründerne et spennende oppdrag. LPO Arkitekter og Estudio Herreros bestilte en mulighetsstudie for hvordan det nye Munchmuseet kunne vedlikeholdes inn- og utvendig med taubaserte systemer.

Høyden leverte et komplett vedlikeholdskonsept basert på arbeid i tau, inkludert utskifting av vinduer i de overhengende fasadene.

– Vi bisto med løft og montering av vindusrammer og 220 glass i overhenget. De tyngste glassene var på 950 kilo. For å montere ett glass trengte vi fem mann. Det gikk helt uten komplikasjoner, og var en kurant jobb for oss, forteller avdelingsleder for tilkomstteknikk, Eirik Persson.

Bygget på 13 etasjer har en karakteristisk knekk med overheng. Det kreves avansert tilkomstteknikk.

Nils Nielsen kvalitetssikrer jobben på Munchmuseets fasade. Bygget på 13 etasjer har en karakteristisk knekk med overheng. Foto. Høyden

Munchmuseet skal etter planen åpne i august. Jobben med museet resulterte i en rekke nye leveranser for Høyden, og ledet til etableringen av forretningsområdet for adkomstsystemer i selskapet. Høyden prosjekterer nå adkomst- og fallsikringssystemer på flere av nybyggene i Bjørvika.

Unik kompetanse

– Vi mener at vår kompetanse på dette området har betydning for norsk byggeindustri. Vi ser også at det ofte er regningssvarende å bruke oss til montering og vedlikehold, sier Siem.

Ved det juridiske fakultet byttet de nylig 10 vinduer på oppdrag for Veidekke.

Foto av industriklatring
Erlend Søderlund t.h. og Eirik Persson på sluttbefaring før overlevering, juridisk fakultet i Oslo. Foto: Høyden

For Sagstuen på DNBs bygg C i Barcode, monterte de vinduspakninger, glasslister og isolatorer. På det 22 etasjer høye Posthuset har de byttet flere utvendige glass.

– For 10 år siden visste ingen hvem vi var. I dag vet 8 av 10 i bransjen i Oslo hvem vi er. Verdien av eksponering i det offentlige rom er stor. Vi har klatret og jobbet på signalbygg som trekker oppmerksomhet. Folk ser oss høyt der oppe, og det har høy reklameverdi, understreker Siem.

Høyden bistår generelt mye med montering og vedlikeholdsjobber som er vanskelig tilgjengelig. Typiske gjengangere er å vinduspusse eller fasadevaske bygg, bistå med ventilasjonsarbeid i en sjakt, hjelpe en fasadeentreprenør med komplementering av fasaden eller utbedre solavskjerminger som har kjørt seg skakke etter overlevering.

– Vi gjør også mer og mer el-arbeider, og har nå tre elektrikere i staben, forteller Siem.

Noen kuriøse oppdrag har det også vært. Eksempelvis installasjoner av kunstverk, og skifte av LED lysene i ovarennet i Holmenkollen.

– Det var en luftig jobb, og veldig spektakulært.

Glød for fjellsport gjelder for de aller fleste klatrerne i bedriften. De fleste av klatrerne er menn, kun én jente jobber med tilkomstteknikk. I administrasjonen er det to kvinner.

Effektivt og sømløst

– Vi har infrastruktur, kunnskap og en merkevare. Vi ser potensialet for veien videre. Vi tror vi kan bli et kompetansehus for arbeid i høyden, også i internasjonal sammenheng. Med en mann hengende i tau finnes det ingen grenser for hvordan et bygg kan utformes, slår Siem fast.

Samspill mellom fasadeentreprenør, arkitekt og klatrere vil gi nye muligheter. I samarbeid med Entra har Høyden fått støtte av Innovasjon Norge til et prosjekt som skal utvikle nye løsninger for adkomstsystemer for effektivt arbeid i tau.

– Visjonen til Høyden Access Systems er å utvikle BIM-objekter av alle komponentene våre slik at arkitekten enkelt kan laste de inn i CAD-programmene. Samhandling med arkitekten vil gi de beste løsningene. Ved å tenke tilgang med tau som metode under oppføring av bygg, og ikke minst i vedlikeholdsfasen, kan arktiektene utfolde seg langt mer kreativt i forbindelse med overheng, utkraginger og sva-fasader.

Adkomstsystemet blir beskrevet i anbudsunderlaget i en totalentreprise, og er en kostnadseffektiv og foretrukket metode, sammenliknet med tradisjonelle løsninger som stillas, vaskeheis eller lift. Høyden produserer mange av komponentene i Norge, men handler også fra leverandører i Tyskland og Frankrike.

El-taumopeder

– Vår metode gir et lite fotavtrykk og er effektivt. Særlig etter at vi fikk elektriske taumopeder som gjør at vi kan kjøre opp på tauene. For oss er det nesten like revolusjonerende som når traktoren kom inn i landbruket i begynnelsen av 50-tallet.

I Nordsjøen benyttes tilkomstteknikk som metode når livbåter skal skiftes ut. Ingen vet hvordan pyramidene i Egypt ble bygget, men det er ganske sikkert at det ble brukt elementære metoder og tau.

Sikkerhet

– Jeg er nok mer en gründer og entreprenør, flere er bedre på tilkomstteknikk enn meg. Jeg har alltid ønsket å skape noe, og har hodet fullt av ideer. Det har vært en utrolig spennende reise. Nå er det bare å kjøre på videre. Men sikkerheten kommer alltid først, sier Siem.

Foto av industriklatrere
Utskifting av fasadeskilt på Visma-bygget i Operakvarteret. Foto: Høyden

Hele bedriftens eksistens er tuftet på sikkerhet. Doble barrierer, arbeidstau og sikkerhetstau. Alltid to uavhengige forankringspunkter som tåler minst 1500 kilo hver.

Området under er sperret av, og verktøyet er alltid høydesikret. Alle klatrerne er kurset og sertifisert for arbeid i høyden etter gjeldende standarder.

– Vi har alltid minimum to mann og en sikkerhetsanalyse med en detaljert plan for en redningsaksjon. Alle blir drillet i kameratredning og følger et rigid resertifiseringssystem etter norsk standard. Siden oppstarten av denne arbeidsmetoden på slutten av åttitallet, har det aldri vært alvorlige ulykker i Norge.

Nytt gf-medlem

Høyden er nylig innmeldt i Glass og Fasadeforeningen, og ser fram til kunnskapsutveksling og samarbeid.

– Vi er nysgjerrige på bransjen. Ved å bli en del av miljøet, tror vi det vil bli gode synergier. Vi kan være et friskt pust, og har kompetanse foreningen kan dra nytte av.

Han ser tilbake på 10 år med en rivende utvikling.

– Eirik og jeg kom til Oslo med sparepenger, hadde to tau i et kollektiv på St. Hanshaugen og fjernet istapper for Thon. I fjor hadde vi i underkant av 60 mann på lønningslista, totalt mellom 30 og 35 årsverk, forteller Siem.

Han tar seg av forretningsutvikling og salg, og henger ikke lenger i tau annet enn i fritiden. Da bærer det til fjells.

Fakta om Høyden

  • Etablert av Erlend Siem, Eirik Røhmesmo og Ola Agledahl i Oslo i 2010.
  • En norsk entreprenør med spesialkompetanse i tilkomstteknikk og sikker ferdsel i høyden.
  • Utfører vedlikehold og håndverkstjenester, leverer fallsikringssystemer for tak og fasade og gir råd til arkitekter, entreprenører, eiendomsutviklere og -forvaltere, samt borettslag og kraft- og offshoreindustrien.
  • I 2019 hadde selskapet i underkant av 60 mann på lønningslista, totalt mellom 30 og 35 årsverk.
  • Lidenskapelige forhold til fjellsport og klatring gjelder for de fleste i bedriften. Sikkerhet er en forutsetning.

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...