BREEAM-NOR: Store endringer i ny manual

Arbeidet med revideringen av BREEAM-NOR-manualen er godt i gang. Sirkulær økonomi og CO2 utslipp knyttet til produksjon og transport av materialer vil løftes fram og forsterkes i den nye manualen, som etter planen blir lansert i november.

Tekst: Guro Waksvik 

Den første versjonen kom i 2012, den andre i 2016. I fjor vår startet prosessen mot en ny BREEAM-NOR-manual.

– Det kommer til å bli store endringer. Vi har hatt en innspillrunde, og over 500 har kommet med innspill. Vi har også etablert et strategisk råd, som vil si noe om hvilke strategiske grep vi må gjøre, forteller daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

Det er opprettet arbeidsgrupper knyttet til ulike temaer. Kapitlene som før het henholdsvis Materialer og Avfall, slås nå sammen til et felles kapittel, Ressurser.

– CO2 utslipp knyttet til byggets livsløp vil bli løftet fram. Det samme vil hensynet til sirkulær økonomi. Det er spesielt viktig i forhold til materialbruk, og skal inn i kapittelet om ressurser. Transport og kortreiste materialer vil også bli bedre ivaretatt, sier hun.

Resirkulert glass i fasader

Sirkulærøkonomi i byggebransjen handler først og fremst om ombruk eller gjenvinning av materialer.

– Velger du en glassvegg basert på delvis resirkulert glass, vil det være positivt for miljøet. Både fordi det har lavere Co2 utslipp under produksjon, og at det i tillegg er god ressursutnyttelse.

Bramslev vil gjerne se hyppigere bruk av resirkulert glass i fasader. Dessverre skjer ikke det for ofte.

– Et opakt glass basert på resirkulert glass er et godt alternativ. I et kommunalt bygg i Århus i Danmark brukte de fasader av resirkulert glass. Det er et flott glassmateriale. Jeg ser gjerne mere av det.

Grønn Byggallianse har lenge etterspurt incitamenter for de som vil bygge grønt. Nå har Oslo kommune vedtatt at grønne bygg slipper saksbehandlingsavgift. Et annet forslag fra byggalliansen er lavere eiendomsskatt.

Foto av Kristian Augusts gate 13
Kristian Augusts gate 13 (KA13) fra slutten av 50-tallet er renovert etter sirkulære prinsipper. Prosjektet ligger i front internasjonalt, og har fått stor oppmerksomhet. Foto: ENTRA ASA

Renovert etter sirkulære prinsipper

Hun trekker fram Kristian Augusts gate 13 (KA13) som et godt eksempel. Kontorbygget fra slutten av 50-tallet er renovert etter sirkulære prinsipper.

– Det er et veldig spesielt bygg, og det fremste i Norge på ombruk. Materialer fra rehabiliteringen av PWC-bygget i Barcode og brukte betongelementer fra Regjeringskvartalet har fått nytt liv i KA 13. Det er et kjempespennende prosjekt, som ligger i front internasjonalt.

Foto av Kristian Augusts gate 13
I Kristian Augusts gate 13 er det gjenbrukt materialer fra både PWC-bygget i Barcode og Regjeringskvartalet. Foto: ENTRA ASA

Prosjektet er sertifisert BREEAM Very Good. Under rehabiliteringen var byggeplassen utslippsfri og alt avfall ble sortert. Byggherren er Entra, som går foran på mange områder. Det står blant annet bak Powerhouse-prosjektene Brattøra, Kjørbo og Drøbak Montessori.

– Alle FutureBuilt prosjektene må også nevnes. Over 50 bygg har de 10 siste årene vist at det er mulig å halvere CO2 utslippet. Teknologien finnes, og det gjelder alle mulige typer prosjekter. Barnehager, kontorer, boliger og skoler.

Foto av Powerhouse Brattøra i Trondheim
Entra går foran på mange områder. I tillegg til KA13 står de bak Powerhouse Brattøra i Trondheim. Foto: ENTRA ASA

Vil bare investere i grønne bygg

I Norge er det i overkant av 400 registrerte BREEAM-NOR prosjekter. 158 av dem er ferdig bygget. 2020 var et spesielt godt år, over 80 bygg registrerte seg for å bli sertifisert. Bramslev mener bestemt at sertifiseringene har ført til at bransjen har skjerpet seg.

– Vi ser at etterspørselen etter BREEAM-sertifiserte bygg øker veldig. En av årsakene er blant annet at bankene etterspør sertifiseringen. De ønsker bare å investere i bygg som er grønne. Vi ser også at leietakere etterspør grønne bygg. Det passer med deres profil.

Strammes manualen inn, må enda flere skjerpe seg. Hun tror ikke det vil by på problemer.

– Interessen og kunnskapen er der.

Katharina Th. Bramslev og Erik Hammer startet Grønn Byggallianse i 2003. Da var det bare de to på deltid, og 12 medlemmer. I dag har Grønn Byggallianse 16 ansatte og 320 medlemmer.

Siste innlegg

Foto av Lighthouse Aarhus

Lighthouse – verdens beste høyhus er av glass

Med sine 142 meter er Lighthouse Danmarks høyeste bygning. Glassfasadene gjør dette til et enestående og ikonisk prosjekt, og et eksempel på hvordan man...