Skanska signerte samspillskontrakt for Tårnkvartalet

Skanska har signert samspillskontrakt med Bærum kommune for Tårnkvartalet på Fornebu. Prosjektet har svært høye klima- og miljøambisjoner med mål om å kutte utslippene med 50% sammenlignet med dagens praksis.

Tårnkvartalet har en målsetting om å flytte grenser og være innovasjonsdrivende i byggenæring og byutvikling. En del av dette er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra materialer og byggefasen med 50%, skriver Skanska i en pressemelding.

Illustrasjon av Tårnkvartalet på Fornebu
Illustrasjon: Bærum kommune

Prosjektet består av en 10-parallell ungdomsskole og et folkebibliotek ved Flytårnet på Fornebu. Her skal det også bygges idretts- og kulturfunksjoner, aktivitetstilbud til ungdom, helsestasjon og nærmiljøsenter.

– Vi er svært fornøyde med at Bærum kommune viser oss tillit og har valgt oss som samspillsentreprenør for Tårnkvartalet. Skanska har gjennom flere prosjekter vist at vi besitter den unike kompetansen som kreves for å lykkes med å bygge store, komplekse prosjekter med høye klima- og miljøambisjoner. Det er også flott at vi får muligheten til å fortsette arbeidet vårt med å utvikle Fornebu til å bli en moderne og klimaambisiøs bydel, hvor det er trygt og godt å bo, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør for byggvirksomheten til Skanska.

Fornebu er under utvikling og vokser til å bli en spennende ny bydel i Bærum. Derfor er det behov for både nye skoler og områder som kan brukes til ulike sosiale og fysiske aktiviteter. Kommunen ønsker å legge til rette for bygg og utearealer som er tilgjengelige og inkluderende, som bidrar til å skape et trygt nærmiljø og godt nabolag.

– Vi ser frem til i felleskap å finne bærekraftige løsninger for Tårnkvartalet som bidrar til gode tjenester for innbyggere og møter nullutslippsambisjonene for Fornebu, sier Torge Railo, direktør for Bymiljø og eiendom i Bærum kommune.

Foto av Tårnkvartalet på Fornebu
Illustrasjon: Bærum kommune

Skyhøye klima- og miljøambisjoner

Både Bærum kommune og Skanska har høye klima- og miljøambisjoner, og arbeider aktivt for å bidra til at Norges mål om utslippskutt skal nås. Ett av hovedmålene i kommunens klimastrategi er at Fornebu skal etableres som nullutslippsområde innen 2027. Dette gjenspeiles også i prosjektet.

Tårnkvartalet har en ambisjon om å bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt og er utpekt som et pilotprosjekt i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer, også kjent som FME ZEN. Som Forbildeprosjekt er det et mål å flytte grenser og være innovasjonsdrivende i byggenæring og byutvikling. En del av dette er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra materialer og byggefasen med 50%.

Foto av Tårnkvartalet på Fornebu
Illustrasjon: Bærum kommune

– Vi ønsker oss ambisiøse byggherrer som ønsker å være med på å løse klimakrisen. Derfor synes vi det er flott at Bærum kommune går foran og stiller høye krav til klima og miljø. Gjennom dette prosjektet får vi både bidratt til å kutte utslipp og redusere klimafotavtrykket til kommunen, samtidig som vi gir befolkningen på Fornebu enda bedre tilbud og tjenester. Dette gjør Tårnkvartalet til et svært viktig og givende prosjekt. Jeg er utrolig stolt av det gode arbeidet som teamet vårt har gjort i tilbudsfasen, og nå ser vi frem til å jobbe tett sammen med kommunen, arkitekten og rådgiverne med å utvikle et fantastisk prosjekt med stor samfunnsnytte, sier regiondirektør i Skanska, Terje Nyborg Olsen.

Prosjektet består av 18 800 kvadratmeter med ny bygningsmasse fordelt på flere bygg. Samspillsfasen starter umiddelbart og forventes å vare i omtrent ett år. Hvis alt går etter planen, settes spaden i jorden sommeren 2024, mens byggene er klare til å tas i bruk høsten 2027.

Tårnkvartalet har en målsetting om å flytte grenser og være innovasjonsdrivende i byggenæring og byutvikling. En del av dette er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra materialer og byggefasen med 50%.

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, og konserndirektør i Skanska, Tor Arne Midtskogen, signerte samspillskontrakten for Tårnkvartalet fredag 2. juni.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...