Entras Rebel vant Cityprisen 2022

– Det er kjempestas å vinne! Cityprisen henger høyt. Det er en pris som vi har strukket oss etter gjennom flere år, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Prisen har de fått for Rebel. Et prosjekt midt i Oslo sentrum, der Entra ville gjenbruke et bygg på 27.000 kvadratmeter, som skulle bidra til aktivitet og byliv i sentrumskjernen, skriver Norsk Eiendom på sine hjemmesider.

Gjennom ombruk og kreativ transformasjon er lukkete kontorarealer og kjellere omformet til et kraftsenter for IT og teknologi, med helt nye modeller for sambruk og fleksibilitet. Bygget åpnes opp mot flere sider og har dermed fått en helt ny tilgjenge­lighet. Store mørke arealer har ved kreativ programmering fått ny bruk og aktiviteter.

Kunnskapsarena

I dag er det 60 forskjellige teknologifirmaer som holder til i bygget, og eierne bak Rebel har som mål at det skal være en kunnskapsarena og en arena for opplevelser.

Foto av prisvinnere
Glade vinnere av Cityprisen 2022, sammen med Norsk Eiendoms adm. direktør Tone Tellevik Dahl (t.v.). Til stede på Citykonferansen for å ta i mot prisen var adm. direktør i Entra, Sonja Horn, Carl J. Onstad og Bjørn Tumyr fra Rebel U2 AS og Christian W. Rustand i Entra. Foto: Norsk Eiendom

– Vi konverterte det fra å være et introvert til et ekstrovert bygg – og er opptatt av at det skal skje noe der hver dag. Blant annet må leietakerne arrangere minst to åpne fagseminarer hvert år. Det handler om kombinasjonen kunnskap og næring, med teknologi som fellesnevner, sier Horn.

Av Entras 180 ansatte har 15 vært svært involvert i prosjektet Rebel. Selskapet eier i dag halvparten av aksjene i driftsselskapet, og deltar aktivt i forvaltning og drift. Den andre delen eies av leietakerne Rebel U2 AS.

Juryen til Cityprisen har bestått av:

Netten Østberg, Asplan Viak (juryleder), Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom, Maren Bjerkeng, Aspelin Ramm, Andreas Vaa Bermann, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og Anders Berggren, Malling & Co

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...