Bygningsglass presentert for boligutvikler

– En god eiendomsutvikler er multidisiplinær og må ha bred faglig forståelse og kompetanse. Vår egen «Miliariumskole» skal gi våre medarbeidere økt forståelse for hele verdikjeden, samt læring om utvalgte temaer, sier porteføljesjef Rolf Hammerseth i Miliarium Bolig.

Miliarium Bolig er en eiendomsutvikler som utvikler eiendom med hovedfokus på bolig.

Selskapets satsing på kompetansebygging er selvfølgelig ikke av nyere dato.

– Pandemien har gitt oss begrenset muligheten for å være ute i møter med mennesker og deltakelse på tradisjonelle messer, kurs og seminarer.

– Vi har erfart at intern faglig samhandling, samt det å forstå hverandres bidrag i verdikjeden er en vesentlig suksessfaktor for å møte markedet på beste måte. Vi etablerte «Miliariumskolen» som et ledd i arbeidet med å sikre selskapets medarbeidere påfyll av kompetanse under den pågående pandemien. Ansatte på alle nivåer i selskapet er «elever» som gjennom foredrag skal få faglig påfyll, sier Hammerseth.

Bygningsglass tema

Siste tema på skolen var bygningsglass, presentert av direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.

– Vi ønsker å være best i klassen, og da er det essensielt å forstå produktene i en bolig, og det vi kaller Byggherrens bestillingskompetanse. Vi ønsker å skape gode hjem og nabolag, og da er materialkunnskap og forståelse av de ulike komponentenes egenskaper et viktig punkt, sier Hammerseth.

Byggherrenes krav

Hammerseths bestilling til Glass og Fasadeforeningen var omfattende og tydelig. Han hadde plukket ut klare temaer om bruk av glass og vinduer i bolig.

Spørsmålene tok utgangspunkt i hvordan man med glass kan oppnå best mulig u-verdi, hvordan sikre innsyn og utsyn, men samtidig soldemping, energisparing, forebygging av termiske brudd, glassets mekaniske styrke, glasstyper i interiør og til rekkverk, og selvfølgelig materialets bærekraftsevne.

– Svarene vi fikk gjennom Bjørn Glenn Hansens foredrag var absolutt fyllestgjørende. Hans innholdsrike faglige bidrag skal vi kunne bruke til å stille riktigere krav ovenfor våre entreprenører og leverandører, slik at vi i best mulig grad kan legge til rette for en bærekraftig steds- og byutvikling, mener Hammerseth.

Foredragsvirksomhet

I tillegg til å drive utstrakt kurs- og kompetansevirksomhet imot egen bransje og medlemsbedrifter tilbyr foreningen ekstern foredragsvirksomhet.

Materialene glass, aluminium, stål og akryl er presenter for studenter ved Høgskolen i Agder, Bergen Arkitekthøgskole og for masterstudentene ved Arkitektur & designhøgskolen i Oslo.

– Vår bransje representerer innovativ teknologi som åpner for å skape dristig arkitektur kombinert med multifunksjonelle løsninger. «Våre» materialer er bærekraftige alternativer i fremtidens bygg, som vi ønsker at alle fag- og bransjemiljøer skal få mer kjennskap til. Ved å øke bevisstheten hos byggherrer og eiendomsutviklere håper vi også kan bidra til at glass og fasadebransjen oftere blir trukket inn i byggeprosjektene tidligfase. Sammen med flere kunnskapstørste mennesker skal vi være med å forme omgivelsene i vår fremtid. Vi håper vi får anledning til å vise dette for flere aktører, sier direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.

Fakta Miliarium Bolig

  • Miliarium Bolig utvikler eiendom i Tromsø, Bergen og på det sentrale Østlandet.
  • Miliarium Bolig er også hovedaksjonær i Heimgard Bolig og i Corponor.
  • Heimgard Bolig har geografisk nedslagsfelt aksen Drammen-Porsgrunn. Corponor konsentrerer sin virksomhet rundt boligutvikling i Bodø.
  • Investeringsporteføljen, som spenner fra tomter under regulering til prosjekter under utførelse, omfatter prosjekter med et samlet potensial på ca. 5.000 boliger.

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...