Nominerte til glassprisen 2021

Tidsskriftet Glass & Fasade og Glass og Fasadeforeningen deler ut «Glassprisen 2021» på Bygg Reis Degs hovedscene torsdag 21. oktober. Nominasjonskomiteen fikk inn 14 forslag. 4 prosjekter er gitt til juryen for endelig beslutning.

Det var en vanskelig jobb å utelukke kandidater. Komiteen var relativt samstemt i utvelgelsen. Nå skal juryen treffe sin beslutning. Vi er glade for å ha med oss 1. amanuensis Christine Petersen ved Arkitektur og Designhøgskolen og arkitekt Jonas Gunerius Larsen i juryen som nå skal kåre vinneren, sier Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.

De seks kandidatene varierer i størrelse og kompleksitet. Formål og funksjon er svært forskjellig og kandidatene har forskjellige arkitektoniske uttrykk.

Prisens formål:

«Å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlige fordeler eller på nye måter til beste
for samfunn, miljø eller enkeltindivider.»

De nominerte er:

1. Tomannsbolig Goksøyr/Walderhaug – Engen/Lohne

Foto av interiør i tomannsbolig
Tomannsbolig Goksøyr/Walderhaug – Engen/Lohne. Foto: M J Aaberge
 • Sted: Oslo
 • Byggeår/ferdigstillelse: 2017-20
 • Prosjekttype: Tomannsbolig
 • Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter mnal as

Boligen ligger i utkanten av Oslo på en trang og liten fortettingstomt. Det som er spesielt med denne boligen er at alle yttervegger er i enten glass, aerogelpaneler eller stålplater med vakuumisolasjon.

Dette grepet gjorde at man kunne oppnå en samlet u-verdi godt under myndighetskravet med bare 105 mm tykkelse, og at bruksarealet i boligene kunne økes med snaue 20 m² pr. boenhet sammenlignet med konvensjonell yttervegg av tre.

På en trang fortettingstomt er dette svært verdifullt. Denne moderne byggemetoden er, til tross for høye fasadekostnader, relevant fordi den gir mer areal på en liten tomt.

2. Nybygg til Sigrid Undset besøkssenter, Bjerkebekk

Foto av Bjerkebaek
Nybygg til Sigrid Undset besøkssenter, Bjerkebekk. Foto: Carl Viggo Hølmebakk AS
 • Sted: Lillehammer
 • Byggeår/ferdigstillelse: 2019
 • Prosjekttype: Nybygg
 • Arkitekt: Carl Viggo Hølmebakk AS

Glasset er mesterlig detaljert i den nye addisjonen til besøkssenteret som stod ferdig i 2019. Innglassingen av uteområdet er gjort på en slik måte at omgivelsene fortsatt føles tett på.

Samtidig, sett fra utsiden, brytes speilingen av naturen opp i fasetter med den foldete fasaden som består av mange vertikale glasspaneler. Sånn sett kan den nye fasaden leses som en gardin av glass som omsvøper det tidligere uteområdet.

3. Nye Rørvik kirke

Foto av nye Rørvik kirke
Nye Rørvik kirke. Foto: Dan Øistein Ramstad
 • Byggeår/ferdigstillelse: 2020
 • Sted: Rørvik, Trøndelag
 • Type bygg: Nybygg kirke
 • Arkitekt og landskapsarkitekt: Pir2 AS

Hovedideen for kirken var at den skulle være et synlig samlingspunkt i landskapet, med et lett svevende uttrykk.

Glassets betydning for det oppløste uttrykket er fremtredende.

Dette blir særlig tydelig i klokketårnet hvor glasset er festet direkte til den bakenforliggende stålkonstruksjonen uten synlige rammer. Glasset er printet i flere sjikt med motiver fra gammel kirkeornamentikk.

Denne måten å bruke glass på gir tårnet et gjennomsiktig og oppløst utrykk.
På dagen strømmer sol og lys gjennom tårnet, og på kveldstid lyses kirken opp ved hjelp av lysarmatur som er montert bakenfor glassfasaden og fremstår som en stor lysende lampe.

Kirkerommets utvendige kledning er også i glass, men her er det vekselsvis tett og åpen vegg på baksiden av glasset.

4. Ticon-bygget

Foto av Ticonbygget
Ticon-bygget. Foto: Adam Stirling
 • Sted: Drammen
 • Ferdigstillelse: 2020
 • Prosjekttype: Næringsbygg
 • Arkitekt: Halvorsen & Reine

Hvordan imøtekomme fremtiden og samtidig bevare fortiden med et bærekraftig perspektiv? Høyteknologisk, men samtidig nostalgisk bruk av glass utgjør en særlig interessant kombo i restaureringen av Ticon-bygget i Drammen.

Bruken av firelags glassvinduer og solceller – satt sammen på en smart og svært byggbar måte. Her er mange ressurser brukt for å oppnå krevende mål uten at bygget skriker etter sin anerkjennelse.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...