En programvare for alle anledninger

Göteborg Metallpartier AB produserer glass- og metallkonstruksjoner. Fleksibilitet, allsidighet og programvare fra Orgadata er løsningen for å klare seg i et krevende marked.

Göteborgs Metallpartier har vært en fast institusjon i flere tiår i Göteborg-området.

Glass- og metallkonstruksjonene som produseres av selskapet, preger den varierte bybildet i Sveriges nest største by. Det er bare å kaste et blikk på den tradisjonsrike familiebedriftens produksjonshall, som ser ut til å være forankret i bakken, for å forstå hvorfor. Her produseres store mengde vinduer, dører og fasader av høyeste kvalitet, av noen som virkelig behersker håndverket, og som oppdragsgiverne stoler blindt på.

Filip, faren hans, Jan Millner, og de 25 ansatte som jobber i selskapet, trosser krisen innen byggebransjen ved hjelp av kvalitet, pålitelighet og fleksibilitet. I 15 år har Filip Millner ledet selskapet som ligger i utkanten av Göteborg.

– Man kan nok si at pappa la grunnlaget for selskapets suksess allerede på åttitallet, mener han.

Foto av Filip Millner
Filip Millner har ledet den fremgangsrike familiebedriften Göteborgs Metallpartier i 15 år. Foto: Orgadata

Da bestemte Jan Millner seg for å forbedre produksjonsprosessen med hjelp av programvare. Jan er fortsatt en del av ledelsen, og lojale kunder kan stole på både far og sønn.

– På den tiden var vi pionerer i Skandinavia. Det forbauser meg enda mer når jeg tenker på at på hjemmebane foretrekker pappa egentlig å være analog, kommenterer Filip.

Riktig programvare

Filip Millner har arvet farens nese for forretninger. Noe annet som forbauser ham er hvor raskt det gikk for tomannsfirmaet, som startet i 1972 i et gammelt kullager, å bli en stor aktør innen byggebransjen i Göteborg og omegn.

– På slutten av 90-tallet begynte vi å nå ut til en større marked. En ting var klart allerede da: dette går ikke uten riktig programvare. Men det var akkurat det som stadig syntes å bremse opp deres utvidelsesplaner.

– Mange leverandører av profilsystemer har utviklet egne programvareløsninger for sine produkter. Det er selvfølgelig perfekt for deres egne produkter, og det fungerer vanligvis veldig bra. Man kan alltid være sikker på at deres egen produktdatabase alltid er oppdatert, sier Filip.

Men for et selskap som tilbyr et bredt utvalg av produkter, og sikter mot å utvide markedet og oppfylle kundenes forventninger, er det rett og slett ikke bra nok. Kundene etterspør stadig mer fleksible løsninger som ikke lenger kan oppnås med produkter fra bare én leverandør.

Også på privatkundemarkedet er individuelle løsninger en økende trend.

– Hvis en kunde ønsker en skyvedør som ikke finnes hos leverandør A, må man kunne bestille den fra leverandør B uten problemer.

Tidligere betydde det at man måtte bruke minst to forskjellige programvareløsninger samtidig. Dette kompliserte ting unødvendig. Spesielt når kundene helst ønsker å kombinere produkter fra forskjellige leverandører.

– Slike prosjekter kan vi ikke håndtere med programvare fra bare én systemleverandør.

I tillegg kommer utfordringen med å effektiv ressursutnyttelse. Det er rett og slett ikke praktisk mulig å lære opp alle ansatte i alle mulige programvareløsninger, eller hvordan disse skal kombineres.

Slike forhold gjør det vanskelig å sikre smidige prosesser for kalkulasjon, planlegging og produksjon.

– Faktum er at det ofte oppstår forstyrrelser i prosesser der man er helt avhengig av en perfekt samhandling mellom ulike systemer og de ansattes kunnskaper. De forskjellige delene må koordineres – både for kundenes og de ansattes skyld.

Å koordinere alle deler av prosessen i kombinasjon med en stadig oppdatert database som inneholder alle hovedsystem- og beslagleverandører – det var og er selve ideen bak Logikal: En programvare som inneholder så mye data som mulig, har så mange egenskaper som mulig og som også er kompatibel med og har grensesnitt til andre programvarer, skal gjøre livet lettere for alle som jobber med metallkonstruksjoner og samtidig drive utviklingen fremover på markedet.

– Det handler ikke bare om å unngå å bruke papir i vår digitale tidsalder. I krisetider som denne må vi produsere mer effektivt, sier Filip med styrke.

Kundene har også blitt mer prisbevisste.

– I dag må vi kunne tilby kundene den beste prisen. De vil sammenligne. Dette er bare mulig hvis vi kan hente informasjon fra forskjellige leverandører.

Enkel og effektiv produksjon

Foto av arbeid på verksted i Göteborgs Metallpartier
Filip og hans 25 ansatte prosesser rundt 100 tonn aluminium i året. Et innebygget system i programvaren kontrollerer at ulike komponenter fungerer sammen. Foto: Orgadata

– Jeg kjente allerede til Logikal og Orgadata, og visste at de hadde overbevist mange produsenter i andre land. Da Mattias Kjellberg fra Orgadata kom til oss for omtrent fire år siden, viste han oss hvordan vi konkret kunne optimalisere arbeidsprosessene våre med Logikal. Han viste til og med hvordan vi kunne utvikle og implementere et eget system i programvaren. Det hadde vært umulig med en annen programvare. Fra den dagen visste jeg hva som måtte gjøres: Vi byttet raskt hele produksjonen til programvaren. Siden da trenger vi bare Logikal for kalkulasjon og produksjon – og det gjør alt så mye enklere. Nå kan vi se alle leverandørene direkte ved å trykke på én knapp, og det er enormt viktig i dagens marked, sier Filip.

Det er heller ikke noe problem å kombinere ulike system.

– Vi kan styre våre CNC-maskiner direkte med Logikal.

Med felles database for systemer fra de ulike leverandørene kan man bearbeide ulike systemer uten problemer. Er det komponenter som ikke fungerer sammen kommer med en advarsel. De ansatte er begeistret.

– Det gikk mye fortere enn vi hadde trodd å omstille seg til én programvare for alt. I prinsippet fungerer programmet på samme måte som vi er vant med fra tidligere. Er det noe vi står fast på kan vi alltid ringe kontakten vår i Orgadata. Der får vi en kjapp tilbakemelding med hjelp eller tips om hvordan vi kan utnytte programvaren på en bedre måte. Det fungerer helt supert.

Både Filip og de ansatte må forholde seg til den generelle krisen i byggebransjen.

– Med tanke på omstendighetene klarer vi oss faktisk veldig bra. Det er ganske sikkert også takket være Logikal.

Nå ser Filip fram mot den neste versjon av programvaren som kommer på markedet i år.

– Da kan vi lage enda bedre tegninger. Det er enda et steg i riktig retning for å gjøre kalkulering, forberedelser og produksjon enklere.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...