Eksisterende bygg – en ressurs for å nå klimamålene

Det er bedre for klimaet å ta vare på det vi har framfor å bygge nytt, mener Direktoratet for byggekvalitet (DiBK).

Tema for årets utgave av «Byggkvalitetsdagen» var naturlig nok «Eksisterende bygg – en ressurs for å nå klimamålene.»

– Glass og Fasadeforeningen deltok på arrangementet og kan anbefale for alle andre å sette av litt tid til å følge foredragene. I sum pekes det tydelig mot mulighetsbildet for vår bransje. Vi «eier» materialene ingen kommer unna i den forestående omfattende renoveringen av eksisterende bygg, sier Bjørn Glenn Hansen, Direktør i Glass og Fasadeforeningen.

Følg denne lenken og hør mer om:

  • Stopp klimaendringene, ikke riv – alt som er bygget er en ressurs.
  • Viser vei – hva betyr taksonomien for eksisterende bygningsmasse?
  • Bidrar TEK17 til bærekraft?
  • Energieffektivisering av bygg mot 2030 og 2050.
  • Boligeiere bidra til bærekraft – lønnsomhet, rammevilkår og støtteordninger.
  • Kommunegården i Sandvika – et rehabprosjekt med høye miljø- og klimamål.
  • Gjennom bruk og gode fortellinger – arkitektens rolle ved transformasjon av bygg.

LES OGSÅ: Enova styrker satsingen på energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskap

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...