Vinduer og dører av aluminium i privatbolig og fritidshus

Dersom en ser bort fra entusiaster, gjerne med nær tilknytning til aluminiumrelatert industri, har det sittet langt inne å velge bort trevinduet i eget hjem.

Tekst: Thomas Aasen

Den moderne eneboligen preges gjerne av stramme linjer og glatte flater uten nevneverdig detaljering.

Store glassflater i oppholdsrommene som gir utsyn og god dagslysutnyttelse suppleres av mindre vindusfelt i ulike størrelser, som også bidrar til å knytte ute og inne sammen.

Stuen preges kanskje av et stort dørparti som enten kan skyves eller foldes til åpen posisjon.

Foto av kjøkken
En forbinder gjerne vinduer og dører av aluminium med moderne boliger og stramme linjer. Foto: Adam Stirling

Et slikt scenario utgjør det typiske eksempelet på en bolig der det faller enkelt å velge vinduer, dører og glasspartier med rammeverk av aluminium; kanskje fordi en ser for seg materialet aluminium som et teknisk produkt som passer inn i et bygg med stramme linjer?

Eller fordi en med en spesialdesignet, ofte påkostet bolig allerede har lagt opp til et budsjett som åpner for, i første omgang, noe dyrere vinduer og dører, men som over tid spares inn gjennom begrenset vedlikeholdsbehov og lang levetid?

I industribygg

Glasspartier og dører rammet inn av aluminium har i mange år hatt sitt primære anvendelsesområde i nærings- og industribygg.

Tidlige generasjoner av profilsystemer manglet brutt kuldebro og fantes kun med anodisert overflate.

Langt fram mot årtusenskiftet ble uisolerte, og dermed rimeligere aluminiumsprofiler benyttet i ulike typer industribygg. Dette var i tiden før elektrisitet ble kostbar luksus i vannkraftlandet Norge.

Enkle skyvedører med innebygget terskelovn som kompenserte for manglende isolerende egenskaper utgjorde bestselgere for flere produsenter.

Vi kan smile av den slags i dag, men som med alle typer utvikling må en prøve å se det i lys av tiden en befant seg i.

Tradisjonelt valg

Dersom en ser bort fra entusiaster, gjerne med nær tilknytning til aluminium- relatert industri, har det sittet langt inne å velge bort trevinduet i eget hjem.

Et tradisjonelt tenkesett, med et marked dominert av synlige og gode tilbydere av vinduer og dører med trerammer, og der fasadeentreprenørene konsentrerte seg om nærings- og industribygg, la heller ikke til rette for å rokke ved tradisjonene.

Fullverdige isolasjonsegenskaper

I dag har vi et regelverk som stiller stadig strengere krav til isolerende egenskaper.

Kombinert med skjerpet konkurranse i markedet har dette resultert i at vinduer og dører av aluminium ikke står noe tilbake for andre materialer når det gjelder isolasjonsevne eller andre bygningsfysiske egenskaper.

Arkitekter som så dette begynte i første omgang å beskrive vinduer med rammer av aluminium på fritidsboliger langs kysten. I et værhardt miljø med saltholdig luft kunne materialets fordeler utnyttes til fulle.

I dag finner vi av liknende grunner vinduer av aluminium i hytter langt over tregrensen.

Design og funksjon

Selv om moderne design utgjør en slags rød tråd i boliger og hytter der aluminiumsdører og -vinduer benyttes er det ikke noe som tilsier at produktene kun er egnet for dette segmentet.

Mange er ikke klar over at karm- og rammeprofiler finnes i mange ulike bredder og dybder som standard hyllevare. Der kan produktene langt på vei skreddersys for huset de skal monteres i. Profiler med kontur skaper dybde med et lys- og skyggespill som kan sammenliknes med trevinduets uttrykk.

Her kan en også følge opp med lakkoverflater som imiterer ulike typer trestruktur.

Andre muligheter består i lakk med varierende matthetsgrader, kanskje kombinert med en metallic-effekt som bidrar til å skape andre uttrykk enn en tradisjonell overflate.

For noen vil også fasadeuttrykket når vinduet står i åpen posisjon, ha betydning. Det innadslående «dreie-vippe»-vinduet utgjør en slags standard for vinduer av aluminium. Dette beslaget representerer et velprøvd prinsipp.

Foto av vindusprofil
Overflaten på vinduets karm og ramme kan behandles til ønsket uttrykk på corten-stålet. Foto: Hydro Building Systems
Foto av vindusprofil
Profileringen av karm og ramme bidrar til et lys- og skyggespill som skaper dybde. Foto: Schüco International

Mindre kjent er svingvinduet som kan utføres med beslag som tillater at rammen dreies rundt en horisontal eller vertikal akse.

Andre mer eksotiske varianter finnes i form av utadslående topphengslete «senk-klapp»-vinduer eller vinduer der rammen via saksebeslag kan skyves ut og åpnes parallelt med selve fasadeflaten.

Flere av beslagene tilbys med mulighet for motoråpning. Ved vurdering av beslag skal en også være klar over at ventilasjonseffekten påvirkes av måten vinduet åpnes på.

Den typiske inngangsdøren av aluminium fremsto gjerne tidligere i brunanodisert utførelse og med et rustikt preg en kunne assosiere med gamle Derrick-episoder.
Som inngangspartier til trappeoppganger fungerte de godt, men var lite egnet for den typiske norske privatboligen.

Dagens versjoner er imidlertid løftet til et annet nivå når det gjelder muligheter for design og funksjon, og med isolerende egenskaper på linje med inngangsdører basert på andre materialer.

Pris og egenskaper

I en verden der laveste pris utgjør viktigste konkurranseparameter vil en sjelden se noe annet enn enkleste standardløsning.

Kanskje har vindus- og dørbransjen noe å lære av tilbydere av kjøkken og bad? Mens mange gjerne tenker at «et vindu er et vindu» og ikke ser noen hensikt med å oppgradere fra enkleste standard, vies fronter på kjøkkenskapene, benkeplater eller baderomsinnredning annen oppmerksomhet og betalingsvilje.
For alle disse produktene har valget betydning for det visuelle uttrykket.

Vinduer og dører utgjør i tillegg en del av husets ytre skall som skal beskytte mot regn og vind, isolere effektivt og kontinuerlig utsettes for naturkreftene.
Selv om produktene oppfyller kravene som stilles i teknisk forskrift skal en huske på at dette dreier seg om minimumskrav.

Ved å strekke seg lenger vil en over tid kunne høste fordeler av økt komfort og estetisk kvalitet, redusert vedlikehold og annet som mer enn oppveier den høyere investeringen.

Foto av privatbolig Foto av privatbolig Foto av privatbolig

En eldre enebolig har via en tidligere utskifting til trevinduer med sprosser fått tilbake sitt opprinnelige uttrykk med tilpassede vinduer av aluminium. Foto: Privat

Universell utforming

Vinduer og dører skal kunne betjenes og benyttes av alle.

Med universell utforming tenker vi kanskje først og fremst på flate terskler som muliggjør trinnfri passering eller betjeningsorganer med enkel tilgang.

Stadig større vinduer og dører med tre-lags glass kan imidlertid bli svært tunge og dermed krevende å betjene uansett fysiske forutsetninger.

Takket være mekaniske tilleggskomponenter eller motorstyring kan slike utfordringer reduseres eller nøytraliseres helt. Motorstyring kan bidra til å forenkle hverdagen, men kan også benyttes for integrering i smarthus-konsepter. Motoriserte åpningsbare vinduer kan i privatboliger, om ønskelig, benyttes som en del av husets ventilasjonsløsning.

Store skyvedører kan med fordel betjenes via motorstyring, via betjeningspaneler, eller som etter hvert mange tekniske komponenter, via en app på telefonen.
Tilsvarende gjelder for husets hoveddør, der en via calling-anlegg og kamera, får full oversikt over inngangspartiet.

Oppsummering

De fleste kan enkelt forestille seg glassfelt, vinduer og dører av aluminium i en moderne bolig.

Med mindre andre materialer er et absolutt krav, vil en også langt på vei kunne skreddersy stilmessige uttrykk som passer til ulike typer tradisjonell arkitektur.
Produsenter med spesielt fokus på privatmarkedet vil kunne gi råd og veilede basert på omfattende muligheter som sjelden kommer til syne i ordinære anbudskonkurranser. De besitter vesentlig kunnskap og kan gi råd om de best egnede løsningene.

De sørger også for korrekt montasje og kan ivareta senere service, justeringer og vedlikehold.

Siste innlegg

Foto av Lighthouse Aarhus

Lighthouse – verdens beste høyhus er av glass

Med sine 142 meter er Lighthouse Danmarks høyeste bygning. Glassfasadene gjør dette til et enestående og ikonisk prosjekt, og et eksempel på hvordan man...