Villa Sande: Bolig med innebygget stall

Lavt og delvis transparent strekker nybygget på Randaberg seg ut i landskapet. De store glassfasadene gir utsyn mot havet, stranden og beiteområdene, og visker ut skillet mellom ute og inne. – Det spesielle med tomta er den enormt fine utsikten mot nordøst. Derfor ønsket vi transparens i bygningens midtre del. Det er et rent glassvolum forankret i teglvolumer, forteller sivilarkitekt og daglig leder Camilla Sjo Fasting i Sjo Fasting Arkitekter i Sandnes.

Tekst: Guro Waksvik Foto: Marian Strand

Byggherren hadde lenge vært på utkikk etter et småbruk hvor det var mulig å drive med hest. Han kjøpte det gamle småbruket på Sande i Randaberg nord for Stavanger, og søkte om tillatelse til rivning og oppføring av nybygg.

Tomta ligger på landbruksjord i et kulturlandskap. Bygningen er som et lite småbruk, med stall i den ene enden, og et skjermet uterom med en lun hage mot sørvest. Her er det også arbeidsplass for utendørs stell av hest.

– Vi tok utgangspunkt i stedets identitet, og ønsket et bygg tilpasset omgivelsene. De horisontale linjene understreker horisonten og havet, og er samtidig en kontrast til kulturlandskapet, sier Camilla Sjo Fasting.

Høyden i sørvest og terrengets fall mot havet i nord gjør at bygget ikke skaper silhuett.

Bolig med stall

Bygningen består av tre volumer. Stall og maskinhus i den ene enden, og den private delen av boligen med soverom i den andre.

– Mellom disse to volumene spenner glassbygget seg med en 21 meter lang fasade. Modulene er på 3 x 2,70 meter. Denne delen av bygget inneholder stue, oppholdsrom og kjøkken, forteller arkitekten.

Taket i gesimsbeslått i kobber svever elegant over glassvolumet, og demper gjenskinnet i glasset noe med å stikke ut. Det er i tillegg brukt utvendig solscreening. I andre etasje i den private delen er det en stor glassflate på 5 x 1,80 meter, helt uten sprosser.

Til stallen har Time Aluminium laget et patent til en spesiell skyvedør i vindusformat, i laminert og herdet sikkerhetsglass.

– I fasadene i de to andre volumene er det mye tegl, håndbanket og produsert på tradisjonelt vis av Petersen Tegl i Danmark. Teglen skaper et fint spill i ulike fargesjatteringer og gir flatene liv.

Skreddersøm

Villa Sande ble fullført sommeren 2020.

– Utsikten er fantastisk, og det er blitt et stramt og flott bygg. Jeg er glad i glass. Utfordringen er energikravene. Det var høye krav til isolasjon i glassvolumet, sier Sjo Fasting.

Bedriftens oppdrag spenner vidt, fra private boliger til hotell, næringsbygg og offentlige bygg.

– Private hus og hytter er skreddersøm, og det er kjekt.

Glass og tegl er en kombinasjon hun har brukt i flere andre prosjekter, blant annet i Villa Masiv og Lokstallen, begge på Ålgård. I Villa Masiv er det store felt med glass fra gulv til tak, med så få fag som mulig.

– Vi jobbet mye med detaljering rundt innfestningene, for at glasset best mulig skulle møte gulv og himling. Fasaden ligger mot sørvest, med mye sol. Vi har brukt solavskjerming i glassene.

Bygget har betongelementer med teglforblending av typen Kolumba fra Petersen Tegl, som har et langt format.

Camilla Sjo Fasting liker å holde på med hele spekteret innen arkitekturfaget.

– Jeg liker å jobbe i tverrfaglige team, og vil helst følge prosjektet helt til dørs. Underveis samarbeider jeg med murer, glassmester og blikkenslager for å finne de beste løsningene.

Time Aluminium

Arkitekt Camilla Sjo Fasting har ved flere anledninger samarbeidet med Time Aluminium. Da eneboligen i Randaberg, nord for Stavanger, skulle bygges, tok hun kontakt.

– For oss er det litt utenom det vanlige. Vi holder stort sett på med større næringsbygg. Fordelen med eneboliger er at vi ofte står friere i forhold til løsninger, forteller prosjektleder Per Sjuve i Time Aluminium.

Stallen er utsatt for røffere behandling enn vanlige rom. Sjuve måtte finne en vri i forhold til vanlig standard.

– Vi laget skyveluker med herdet, laminert sikkerhetsglass, og forsterket dem innvendig med stålsøyler.

Tegl og glass

Husets midterste del med stue og kjøkken er transparent, med fasader i glass fra gulv til tak.

Foto av Villa Sande
Mellom to teglvolumer spenner glassbygget seg med en 21 meter lang fasade. Modulene er på 3 x 2,70 meter. Foto: Marian Strand

– Det er 21 meter bredt og 2,70 meter høyt. Det er ikke ofte vi ser noe liknende.

Et vindu på 5 x 1,80 meter i husets mer private del med soverom, var utfordrende.

– Jeg var i tvil om vi ville få det til. Glasset er helt uten sprosser. Når vi skal heise så store, tunge glass på plass må det være blikkstille. Et lite vindkast, så er det gjort, medgir Sjuve.
Det er brukt fasadeprofil SAPA 4150 SX ekstra isolert og SAPA 2160 skyvedører, typisk for boliger. I mindre vinduer og dører er det brukt SAPA Thermo 86.

– Villa Sande er blitt et flott bygg. Beliggenheten er flott, med utsyn mot innseilingen til Stavanger. Vi har hatt et godt samarbeid med arkitekten gjennom hele prosjektet, sier Sjuve.

Foto av Sjo Fasting Arkitekter
Sjo Fasting Arkitekter ble etablert i 1993, og drives nå av andre generasjon ved Camilla Sjo Fasting. Her sammen med kollega og far Dag Brantenberg Fasting. Foto: Marian Strand

Fakta Sjo Fasting Arkitekter

  • Sjo Fasting Arkitekter er et lokalt arkitektkontor med sterk forankring i Stavangerregionen.
  • Kontoret ble etablert i 1993, og drives nå av andre generasjon ved Camilla Sjo Fasting.
  • Sjo Fasting Arkitekter er et ungt kontor med bred kompetanse. Oppdragene
    rommer hele arkitekturens faglige bredde med private boliger og hytter, til bygningsrenovering, nærings-bygg, restauranter, hotell og ulike former for planarbeid og byutvikling.
  • Det er per i dag 11 ansatte i bedriften.

 

Siste innlegg

Foto av nye Skimuseet

Glass og furu i nye Skimuseet

I forbindelse med 100-års jubileet for Skimuseet i Holmenkollen har inngangspartiet fått en ny del tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta. Ved å demontere en del av...