Glass & Fasade nr. 4 – 2022

GLASSKLART: MARIUS EGELAND // VÅGHUSET I GØTEBORG // SIRKULÆRT MOT I GLASSBRANSJEN UTGITT AV GLASS OG FASADEFORENINGEN // NR 4-2022 HEAT MIRROR På Gullhaug Torg

FREMTIDENS BYGNINGER Ved å velge fasader, vinduer og dører med lavkarbonaluminium kan vi sammen bidra til et bedre miljø. Hydro CIRCAL er aluminium som består av minst 75% brukt skrap, resirkulert fra produkter som har vært i bruk og nådd slutten av sin levetid. Hydro REDUXA er vår aluminiumserie produsert med fornybar energi fra sol-, vind- og vannkraft. Fasader – Vinduer – Dører www.sapa.no FASADER, VINDUER OG DØRER STORT INNTRYKK LITE AVTRYKK Foto: Mediehuset i Volda / Marius Beck Dahle

Løsningen for brannbeskyttelse, sikkerhet og transparens. www.Yourglass.com Med Pyrobel Vision Line tilbyr vi nye elegante løsninger og muligheter for design og arkitektur. Pyrobel Vision Line er testet og godkjent for EI 30 og EI 60 i stål, aluminium og treprofiler. AGC Flat Glass Svenska AB +46 8 768 40 80 sales.svenska@eu.agc.com

4 0422 Leder Forsidefoto: Adam Stirling GLASSKLART: MARIUS EGELAND // VÅGHUSET I GØTEBORG // SIRKULÆRT MOT I GLASSBRANSJEN UTGITT AV GLASS OG FASADEFORENINGEN // NR 4-2022 HEAT MIRROR På Gullhaug Torg Nr. 4 - 2022 Fire utgivelser pr. år Ansvarlig utgiver: Glass og Fasadeforeningen v/Bjørn Glenn Hansen Fritjof Nansensvei 19, 0369 Oslo Tlf. 47 47 47 05, post@gffn.no www.glassportal.no Redaktør: Harald Aase Tlf. 950 84 298, aase@gffn.no Journalist: Guro Waksvik Tlf. 979 84 811, gwaksvik@online.no Billedredaktør: Adam Stirling, tlf. 915 19 109 adam@adamstirling.com Redaksjonsråd: Morten Dalby, Andreas Moe, Arild Ellingsen, Odd Borgos, Trude Steen, Thomas Aasen Annonser: Jannicke Isaksen, tlf. 414 14 440 jannickeisaksen@outlook.com Abonnement: Beate Solem, post@gffn.no Redaksjonssekretær /layout: Therese Myklebust Member Media AS therese@membermedia.no Trykk: Rolf Ottesen AS www.ottesen.no Opplag: 4123 Det er ikke tillatt å kopiere fra magasinet uten avtale. For signerte artikler står forfatter selv ansvarlig. TÅLMODIGHETSPRØVEN Glass og Fasadeforeningen har i overkant av 200 medlemsbedrifter. På hvert sitt vis er leverandørene av glassløsninger, fasader, og tilhørende tjenester og produkter berørt av krig, høyere materialkostnader enn forutsatt, og energiprisers påvirkning på markedet. Heldigvis evnes det i stor grad å holde hodet over vannet, eksempelvis ved å tære på egenkapital. Vi har noe ordreserver i Q1 2023. Derfra og ut er vi usikre på det videre markedet neste år. Prognosesenteret har utarbeidet «Utsikter for bygge- og anleggsmarkedet 2022–2024»: BA-markedet skal ende på 531 mrd. kroner (ekskl. bygg for primærnæringene) i 2022. Foran 2023 er spådommen at dette markedet har samme volum i 2023. Altså 0% endring. I 2024 derimot ventes en nedgang på 0,5%. Arbeidsledigheten innen bygg og anlegg er relativt lav, selv om tilgangen på arbeidsinnvandrere har bedret seg etter at smitteverntiltak ble opphevet. Høy usikkerhet rundt prisutvikling, leveringstider og tilgang på folk og bygge- varer, har ført til økte påslag i prisene fra entreprenør, som igjen har resultert i en del utsettelser og kutt i prosjekter. Den høye inflasjonen representerer en risiko for byggemarkedet framover. Om sentralbankene hever rentene for mye, for raskt, kan det fort føre til resesjon. Får vi høye renter samtidig som aktivitet og investeringer bremser, kan nybyggetterspørselen falle brått. Prognosesenteret mente at material- prisene nådde toppen i løpet av sist sommer, og at prisene deretter vil gå ned. Det blir neppe en brå priskorreksjon, med mindre vi får en kraftig nedgang i byggeaktiviteten. Nybyggetterspørselen er ventet å falle i prognoseperioden, og aller mest for boligbygg og private næringsbygg. Det ligger foreløpig an til vekst i anleggs- investeringene og ROT-markedene i år. Vi har tatt en titt også på arkitektbedriftenes prognoserapport fra Prognosesenteret. Siste utgave er i fra 1. halvår 2022: Ordrereservene for arkitektbedriftene har hatt en negativ utvikling siste 6 måneder, 41 % har større og 26 % har lavere ordre- reserver enn for 6 måneder siden. Forventningene til neste 6 måneder er mer positivt enn tidligere, der 45 % av arkitektbedriftene forventer en bedring i ordrereservene, kun 9% venter en en forverring. Det blir interessant å se samme rapport for 2. halvår og ikke minst 1. halvår 2023. Prognoser og konjunktur-rapporter er temperaturmålere. Ikke like uforutsigbart som været, men det kommer mørkere skyer de kommende årene, og etter hvert går det mot lysere tider. Vi tror det gjelder å komme seg gjennom 2023 og 2024. Fra 2025 vil det igjen bli økende etterspørsel av «våre» byggematerialer. Vi forsikrer at våre medlemsbedrifter leverer både kvalitet og kompetanse på et høyt nivå til sine kunder, uansett vær. Gjennom vårt nye kurs og utdanningssenter og samarbeid med våre medlemsbedrifter, vil vi kontinuerlig øke kvaliteten i alle ledd, uansett forhold. Kunnskap og kompetanse er en forutsetning for at vår bransje kan levere økonomiske, trygge og varige løsninger. Den forutsetningen skal vi levere på! Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! NO - 7126 «Vi forsikrer at våre medlemsbedrifter leverer både kvalitet og kompetanse på et høyt nivå til sine kunder, uansett vær.»

5 0422 ERIK MARSTEIN: Solcelleanleggene utgjør omlag 0,2 % av Norges samlede kraftproduksjon. Hvordan øke produksjonen i bygg? GLASSTEC: Vakuumglass og andre trender fra årets Glasstec i Düsseldorf . 32 38 GLASSGATE: I nye Drammen sykehus. 16 Innhold GLASSKLART: Sivilarkitekt Marius Egeland tegner nesten alltid så store glassflater som mulig, og ringer ofte glassleverandøren for å spørre hvor stort han kan tegne. VÅGHUSET: Bølgende glassfasade i Gøteborg 8 Foto: ©Sören Håkanlind Foto: Pilkington Foto: Jan Petter Lehne Foto: Helse Sør-Øst RHF med samarbeidspartnere 42

6 0422 Aktuelt // Gjenvinning VIL SAMLE INN FLERE RUTER Ruteretur AS har samlet inn PCB-ruter i 20 år. Nå ønsker daglig leder Sverre Valde å benytte systemet til også å samle inn glass fra vinduer som ikke har miljøfarlig avfall. Potensialet for gjenvinning er enormt. Ruteretur ble startet i 2002 for å sikre en trygg innsamling og sluttbehandling av isolerglassruter med miljøgiften PCB. Én enkelt PCB-rute kan forurense flere mål jord om den havner på avveier, som igjen kan føre til store skader på helse og miljø. Nærmere 1 million PCB-ruter er samlet inn, med ditto miljøgevinst. Ruteretur antar at det fortsatt er rundt 200.000 PCB-ruter som ikke er samlet inn, og de vil derfor fortsette med å samle inn PCBruter i flere år til. – Rutereturs system for innsamling bør kunne brukes videre for alle typer isolerglassruter. Vi har beregnet at 600.000- til 700.000 vinduer kasseres årlig, og mengden vil øke de kommende årene. 70 % av dette glassavfallet havner på deponi. Samtidig er etterspørselen etter dette glasset som råvare raskt økende. Gjenbruk av glass er ønsket av både produsenter av isolasjon og planglass, sier daglig leder i Ruteretur AS, Sverre Valde. MANGE GEVINSTER Ruteretur påpeker at et velfungerende retursystem vil gi et dedikert og attraktivt volum avfall årlig, og dermed sikre forutsigbarhet for avfallsbransjen. – Det er mange gevinster å høste av en videreføring. Vi får fortsatt sikker håndtering av farlig avfall, reduserte transportkostnader og mulighet for lokale tilpasninger. Det bør kunne bli vederlagsfri levering av kasserte vinduer og følgelig lavere kostnader for hele byggenæringen. Det er også et bærekraftig bidrag i materialgjenvinning av rundt 12.000 tonn glass årlig, sier Valde, og legger til: –Men miljøvederlaget for produsenter må økes betraktelig. I dag er prisen kr 9,- per glassrute. Prisene for en ny og videreført ordning vil føre til at dette vederlaget sikkert blir «tosifret». Dette må vi selvsagt komme tilbake til. EGET RAMMEVERK – Vi har nå tatt et initiativ overfor klima- og miljødepartementet om at vi ønsker en konstruktiv dialog og å etablere et rammeverk, forteller Valde. Daglig leder Sverre Valde har ambisjoner med selskapet Ruteretur AS. Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom; Aslaug Koksvik, Virke; Kjartan Nesset, Norges Bygg- og Eiendomsforening; Hilde Widerøe Wibe, Norske Trevarer og Bjørn Glenn Hansen (styreleder), Glass og Fasadeforeningen utgjør styret i Ruteretur AS. Tekst: Harald Aase

Schüco Internet of Façades ID bygningselementer Liten brikke med viktig funksjon Digitalisering av Schüco IoF ID er en liten brikke som gir hvert enkelt produkt sin egen digitale identitet. All informasjon og dokumentasjon for produktet kan lagres i den digitale tvillingen som vil være tilgjengelig gjennom hele levetiden. www.schueco.no/iof-id

8 0422 Glassklart // Marius Egeland i magiske landskap Det viktigste for sivilarkitekt Marius Egeland er trivsel og gode plasser å være. Da er mest mulig glass en forutsetning. Detaljene er alltid en diskusjon med glass- eller profilleverandør. – Jeg er ekstremt kresen og plukker inn fagfolk som er framoverlente, kreative og ser de gode løsningene. Tekst: Guro Waksvik Ofte tegner han takvinduer som går over i et vindu i en vegg, og som skal limes. Det er ikke alle som synes det er like stor stas. Egeland trenger leverandører som er villige til å tenke litt utenfor boksen. – Der er APS i Larvik helt suverene. I Cabin R i Grimstad har vi blant annet et stort glassgulv. APS kommer med forslag til profiler og oppbygning i gulvet, så tegner vi detaljene. Vi får noen runder fram og tilbake og finner løsninger, forteller Marius Egeland i Marius Egeland Arkitekter. Cabin R er resultatet av en arkitektkonkurranse, der Marius Egeland gikk av med seieren. Den lille røde hytta står på en tomt der det opprinnelig var to sjøboder godkjent som fritidsbolig. Ved høyvann lå de bare delvis over vannet. Så fulgte det en fem år lang drakamp med kommunen for å få det godkjent. – I 100-meters beltet må du alltid rive noe for å bygge nytt. De to sjøbodene er beholdt på den måten at det er samme fotavtrykket på bakken. Den nye er bygd som en sammenhengende hytte. Organiseringen av hytta er som den var. Soverom er der det var, og en sidefløy med stue og kjøkken har bredsiden mot vannet. Hytta er prosjektert med tre takvinduer og et glassgulv som er like stort som takvinduet. Du ser rett ned på sand og stein, og når det er høyvann ser du sjøen. – Kommunen ville ikke godkjenne en moderne hytte. Derfor er den et rødt naust med en ytre boks i tre. Når eierne kommer kan de åpne portene. Den indre boksen er i glass. Portene kan være helt åpne, lukket eller delvis lukket for å skjerme for sol eller innsyn fra sjøsiden. Det er brukt sprosser og profiler for å dele opp fasaden, samt å gi den en estetisk flate. Inne er det brukt eik. Den utvendige fasaden er i rød Royal. – Det var en forutsetning av vedlikeholdet skulle være begrenset. Vi valgte det røde royalimpregnerte treet fordi det tåler å bli værbitt over år. Glasset var Navn: Marius Egeland Alder: Født i Trondheim i 1977, bosatt i Arendal Stilling: Sivilarkitekt, daglig leder i Marius Egeland Arkitekter, Lillesand Utdanning: Sivilarkitekt MNAL fra NTNU, Trondheim Aktuell: Kjernekompetanse på skreddersydde fritids- og eneboliger godt tilpasset naturen – ofte i 100-meters beltet. FAKTA Sivilarkitekt Marius Egeland liker limte glass, og limer i bauger og kanter. Foto: Jan Peter Lehne Store takvinduer gir glassflatene god effekt. Foto: Marius Egeland Arkitekter Cabin R er en liten rød hytte i vannkanten i Grimstad. Foto: Marius Egeland Arkitekter

9 03222 Utsikten fra Cabin R er formidabel. Foto: Marius Egeland Arkitekter

10 0422 Glassklart // Marius Egeland et nødvendig valg fordi tomta er vanvittig flott. Vi vil ha inn mest mulig lys. I tillegg er det både takglass og glassgulv. Vi synes det fungerer flott. Takvinduer går igjen i de aller fleste av prosjektene hans. Det gir glassflatene god effekt. Hytta er under oppføring, og skal stå ferdig før jul. – Vår kjernekompetanse er hytter innenfor 100-meters beltet. Vi jobber hvor som helst, ikke bare på Sørlandet. Vi bygger for folk som vil ha noe spesielt med kvaliteter, noe moderne og som utnytter tomta. Vi takker nei hvis noen ber om et Sørlandshus. Det er ikke noe for oss. OMBYGGING TIL FJELLS Hytte D i Valdres er en er en utvidet og ombygd Block Wathne hytte fra 70-tallet, med god utsikt mot Jotunheimen. – Den gamle hytta var en typisk liten og mørk hytte med små vinduer. Vi har forlenget den. I det eksisterende bygget er det soverom og bad, mens stue og kjøkken er bygd på med veldig mye glass. Sitter du inne får du følelsen av å sitte midt i naturen. Det er helt fabelaktig, sier arkitekten. Han liker limte glass og limer i bauger og kanter. Han tegner nesten alltid så store glassflater som mulig, og ringer glassleverandøren for å spørre hvor stort han kan tegne. – I dette tilfellet var MagnorVinduet leverandører. Det er vi godt fornøyd med. Det største glasset er 3,80 x 2,10 meter. Kledningen er i svart royalimpregnert furu. Lyse Accoya bjelker og takutstikk er som en slags solavskjerming, og fungerer i tillegg som en skjerm for innsyn. Materialene kan uten problemer stå ubehandlet, forteller han. Han følger regelverkets energirammer, og konsulterer ofte en energikonsulent for å få opp antall kvadratmeter med glass. – Glass er det materialet som i størst grad knytter bygget sammen med lyset og naturen. Det er et ekstremt interessant materiale å jobbe med. Ombyggingen tillot en betydelig større mengde glass. Det er brukt 3-lags isolerglass. GODE UTEROM – Arkitektkontoret jobber mye med hytter. Det preger boligprosjektene våre. Vi er opptatt av å lage gode uterom og ser etter muligheter til å bruke glass for å se gjennom. Beboerne kan flytte seg rundt etter sol og vind, og finne le. Da er glass helt sentralt. Et godt eksempel er Villa FR 14, en stor enebolig i H-form på en frodig tomt mot sjøen. Du kan sitte i le på baksiden av huset, se havet og få inn kveldssola. – Fasaden er i bronseeloksert aluminium. Jeg var ute etter noe som minner om kobber uten at det blir grønt. Boligen ligger i en furuklynge. Da er det fint at fasaden er tonet ned. Fra sjøen er den knapt synlig på grunn av fargen. Deler av veggen er i dansk tegl fra Randers, plukket ut for å passe til det bronseelokserte. Randers tegl er lange men ikke så høyre, og ser skiferaktig ut. – Det er en fabelaktig utsikt og tomtens kvaliteter er utnyttet maksimalt. Da vi begynte med oppdraget brukte vi drone for å analysere utsiktskvaliteter fra forskjellige høyder på tomten. Dette ble utgangspunktet for plassering av huset slik at det ligger lavest mulig i terrenget, samtidig som utsikten opprettholdes. Det nye huset er faktisk fire meter lavere enn det som ble revet, forteller Egeland. Husets design tar utgangspunkt i to dominerende retninger på tomten; en markert skrent som ligger i lengderetningen på tomten, ned mot sjøen og siktlinjer mot havet. Boligen er organisert i halvplan slik at den treffer alle terrengnivåene på tomten på en naturlig måte. – Kommer du inn kan du gå en halv etasje opp til kjøkkenet og utsikten, videre opp en halv etasje tilbake over inngangen til soverommet. Nesten alle rom i huset har utsikt til sjøen på grunn av siktlinjene og utstrakt bruk av glass. Det er limte vinduer overalt og et stort takvindu over inngangspartiet. I Villa FR 14 i Kristiansand kan du sitte i le på baksiden av huset, se havet og få inn kveldssola. Det utvendige glassrekkverket gjør bygget diskret Illustrasjon og foto: Marius Egeland Arkitekter

11 0422 Hytte D i Valdres er en er en utvidet og ombygd hytte fra 70-tallet, med god utsikt mot Jotunheimen. Foto: Jan Peter Lehne

12 0422 Utvendige rekkverk i glass gjør bygget diskret. Ytterdøren, en pivotdør levert av Sørvindu, er kledd i bronseeloksert aluminium. Ifølge leverandøren er det et smykke av en dør. Hengselet er integrert i døra, uten strukturelle elementer i gulv eller tak. Ved berøring settes døra i en jevn flytende bevegelse. – Byggherrene ville han en bolig de kunne bo i resten av livet. Det er planlagt en heis i grensesnittet mellom de forskjellige nivåene slik at boligen blir en livsløpsbolig. I ETT MED NATUREN Minibo er som navnet antyder en liten hytte. Den er på 52 kvadratmeter og på størrelse med en sjøbod med et lite anneks som ble revet. Tomta er en del av en større eiendom. På nordenden sto det et båthus, som er revet. For å få gjennom søknaden ble deler av eiendommen avprivatisert og gjort tilgjengelig for offentligheten. – Det er et morsomt prosjekt, og en av de få gangene vi får til en helt ny fritidsbolig i 100-meters beltet. Bygget er tegnet nesten utelukkende med glass, fordi det er en vanvittig flott plass. På samme måte som på FR 14 kan du sitte i le på baksiden og se rett gjennom bygget til sjøen, forteller Egeland. Sørvindu i Lillesand har levert glasset. Ifølge Egeland er Sørvindu av samme kaliber som APS. – Vi diskuterer detaljer og løsninger. De har ambisjoner på glass og kan levere pivotdører. Det er det ikke mange i Norge som gjør. – Hytta har store takvinduer og noen fasadeplater i sink. Etter planen skulle vi ha bronseeloksert aluminium som på FR 14, men da russerne gikk inn i Ukraina ble det problemer med leveransen. I 100-meters beltet handler det om å tone ned fjernvirkningen av prosjektene. Kjører du båt på utsiden er det så og si umulig å se hytta, du må vite at den er der. Sedumtak, eik innvendig og betong som treffer fjellet i farge er valgt for at bygget skal gå i ett ned naturen. Minibo ligger på en liten fjellhylle 9 meter opp fra sjøen, på en naturlig liten skål. Fjellet går rett ned i sjøen på utsiden. PÅ SØYLER – Vi skreddersyr byggene. Når jeg tegner tar jeg utgangspunkt i retningen på tomta, som ofte har med utsikt å gjøre. Jeg bruker et grid om hjelpemiddel, da skjer det mye spennende i møtene mellom de forskjellige retningene i geometri, plan og i forhold til hvordan du organiserer rommene. Det skjer noe med siktlinjene, forteller han. Et godt eksempel er Casa K, en enebolig på Tromøya i Arendal. Tomta er flott med skog og blåbærlyng. – Prosjektet er spesielt fordi det er løftet opp, delvis for utsikt og delvis på grunn av terrenget. Vi synes ikke det er så aktuelt å sette i gang med dynamitt, slår Egeland fast. 60 prosent av grunnflaten står på søyler, og bevarer skog, blåbærlyng og utsikt. – Egentlig er det et hus som ser mye mer eksklusivt ut enn det faktisk er. Beboerne er en småbarnsfamilie i etableringsfasen. Vi har valgt gode materialer, men kunne ikke la det ta av. I mange Minibo i Lillesand ligger på en liten fjellhylle 9 meter opp fra sjøen, på en naturlig liten skål. Sedumtak, eik og betong som treffer fjellet i farge er valgt for at bygget skal gå i ett ned naturen. Foto: Byggherren

13 0422 Glassklart // Marius Egeland av våre prosjekter kan vi velge på øverste hylle, her var det kostnadsfokus. I tillegg til store mengder glass er det kledning i svart Royal samt noe lysbeiset tre. Bygget sto ferdig i 2019. Prosjektet var utviklende for Egeland, som senere har tegnet flere bygg med søyler. – På grunn av husets spesielle form ble det store overdekte utearealer. Praktisk, for på Sørlandet er det ofte ruskevær. MATERIALVALG OG BÆREKRAFT – Stort sett det første byggherrene sier, er at de ønsker noe vedlikeholdsfritt. I høst har vi merker at folks interesse for energiløsninger har endret seg. Solcelleanlegg, varmepumpe, fjellvarme og alt sånt blir nok enda mer aktuelt framover, sier Egeland. Han synes lovverket stiller strenge krav. Innfris kravene får byggene gode energinivåer. – For oss handler bærekraft om materialkvalitet. Vi velger løsninger som holder over tid. Jeg tror det er det beste grepet vi kan gjøre miljømessig. Glass er veldig bra og tåler vær over tid. Det som ofte blir diskutert er ubehandlet tre. Ikke alle er innforstått med at det blir skjoldete. Jeg synes det er fint, men det er en smakssak. Med tanke på vær, vind og ekstremvær bruker han stort sett alltid aluminiumsprofiler, som håndterer overgangene på en solid måte. – Trivsel og livskvalitet er det viktigste for oss. Ofte får vi respons fra byggherrene etter et par år. Ettersom de lever seg inn i boligen opplever de stadig flere kvaliteter. Selv bor han i et ferdighus fra 1999. Den store skrekken for kona er om «Arkitektens hjem» skulle banke på døra. – Vi har kjøpt tomt på Tromøya, og skal bygge om noen år. Da blir det søyler, store vinduer og utsikt til havet. Tomta ligger i en fjellskråning. Den vil jeg ikke sprenge i filler, sier Egeland. Respekt for naturen er sentralt for arkitekten, som mener en kvalitet som ofte blir oversett er naturen. – Særlig i tradisjonelle bolig- og utbyggingsprosjekter. De begynner med å sprenge alt flatt. Jeg får helt spader. Slike prosjekter vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Så lenge vi får lov til å holde på med skreddersydde prosjekter tilpasset naturen er det kjempefint. Det er vår merkevare. Jeg sier nei til prosjekter som ikke har med vår kjernevirksomhet å gjøre. Forming, tegning, juss og den praktiske gjennomføringen der han kan gå på byggeplass fra begynnelse til slutt, er viktig for Egeland. – Hos oss er det en premiss at vi skal være med hele veien. Vi jobber med naturperler og får fordypet oss i detaljene helt ned til spikerslaget. Det liker vi. SPISSKOMPETANSE Marius Egeland Arkitekter i Lillesand er et lite arkitektkontor med seks ansatte. Bedriften har spisskompetanse på hytter i 100-meters beltet, og tegner også eneboliger. De har oppdrag over hele landet, med hovedvekt på Sørlandet. Casa K på Tromøya i Arendal er spesielt fordi det er løftet opp. 60 prosent av grunnflaten står på søyler. Foto: Jan Peter Lehne

THE PREMIUM BRAND IN RAI L ING SYSTEMS | WWW.Q-RAI L ING.COM Har du noen gang vurdert å integrere lys i rekkverket eller gelenderet ditt? Med LED-lys skaper du ikke bare en annen atmosfære, men du skaper også ekstra sikkerhet for prosjektet ditt. Q-railing tilbyr forskjellige LED-alternativer som er enkle å motere og av beste kvalitet. Q-LIGHTS LINEAR LIGHT Q-lights Linear Light er en komplett serie med produkter for belyste rekkverk og LED-håndløpere. Du kan velge mellom flere løsninger for å skape en LED-håndløper montert på en vegg eller et glasspanel med håndløperbraketter. Alternativt kan du velge fra sortimentet vårt med belyste U-profiler som du plasserer direkte på toppen av glasset. Vi har alt du trenger, fra ferdigkablede LED-lister, kabler og rør til håndløperbraketter med kabelkanal ENKEL MONTERING Det behøver egentlig ikke være vanskelig å installere LED-lys i et gelender eller en håndløper. Tilkobling av våre Inventronics-transformatorer til strømnettet er noe som krever en elektriker. Resten er opp til deg. Du får en tydelig skrevet brukerhåndbok, og våre praktiske monteringsvideoer viser deg hvor enkelt det er å montere LED-listene og skjule både lister og kabler. Du kan enkelt forkorte LED-listene slik at de passer perfekt til lengden på rekkverket ditt. Det er mulig å kutte listene nesten hvor som helst. Hvis du trenger mer lengde enn en enkelt list gir, kobler du bare LED-lister sammen med koblingene som følger med. Q-lights tilkoblingskabler muliggjør tilkobling til strømnettet og til andre komponenter. ENERGIEFFEKTIV Q-lights Linear Light har et maksimalt strømforbruk på kun 5,5 watt per meter. Du trenger derfor ikke bekymre deg for redusert energieffektivitet! Du trenger også bare et lite antall transformatorer for å få rekkverkets eller gelenderets LED-belysning til å fungere. Dette påvirker imidlertid ikke lyseffekten til LED-listene på noen måte. De har høy lystetthet og skinner like sterkt i hele lengden. SMARTHUS Det er mulig å koble en håndløper eller et trapperekkverk med LED-belysning til et DALI-lysstyringssystem og til smarthusløsninger. Q-lights Linear Light er kompatibel med nesten alle slike systemer, inkludert trådløse, slik at du kan justere alt etter eget ønske, deriblant tidsluker, demping og til og med RGB-farger på forespørsel. Hvis det er en funksjon du trenger som ikke er tilgjengelig i standardsortimentet vårt, kan vi implementere den tilpasset for deg. INNENDØRS OG UTENDØRS Q-lights Linear Light LED til rekkverk og trapper er tilgjengelig både for innendørs og utendørs bruk. Du kan trygt bruke dette systemet i offentlige rom, siden solide materialer gir det god beskyttelse mot hærverk. De 30 meter lange LED-listene og matchende transformatorene er også kompatible med nødklasse II. FLERBRUKSLØSNING: SKAP ATMOSFÆRE OG SIKKERHET MED LED-LYS Q-lights Spotlight til håndløpere

▪ LED-lister med lengder på 5 og 30 m ▪ LED-listene kan plasseres foran eller bak glasset ▪ Transparente eller frostede plastdeksler ▪ Varmt eller kaldt hvitt lys (24 V) ▪ LED-lister med lengder på 5 og 30 m ▪ Håndløperbraketter med kabelkanal ▪ Spesialadaptere til montering på håndløperbraketter ▪ Transparente eller frostede plastdeksler ▪ Varmt eller kaldt hvitt lys (24 V) ▪ Til runde rør i rustfritt stål (Ø 42,4 or 48,3 mm) ▪ Håndløperbraketter, håndløperadaptere og veggflenser med kabelkanal ▪ Nøytralt hvitt lys (5000 K, 12 V) LINEAR LIGHT TIL U-PROFILER LINEAR LIGHT TIL HÅNDLØPERE SPOTLIGHT TIL HÅNDLØPERE VÅR NYE ADRESSE: Gråterudveien 14 3036 Drammen Q-LIGHTS SPOTLIGHT Ser du etter noe annet enn en list? Q-lights Spotlight har alt du trenger for å montere robust LED-belysning med lang levetid i et rekkverk. De ferdigkablede spotlightene passer perfekt inn i håndløperen med hjelp av den unike “1-klikk”-teknologien. De blir aldri for varme å berøre og forhindrer effektivt blendende eller skarpt lys ved å sende ut en asymmetrisk stråle. Usikker på hvilket alternativ som passer best til ditt prosjekt? Våre rådgivere hjelper deg alltid gjerne! Q-lights Linear Light til håndløpere LYS OPP REKKVERKET

16 0422 Illustrasjoner: ©Byggherre: Helse Sør-Øst RHF, Arkitekt: LINK Arkitektur med underleverandør RATIO Arkitekter AS og BØLGEBLIKK Arkitekter AS.

17 0422 Prosjektbeskrivelse // Nye Drammen sykehus Glass preger nye Drammen sykehus, både med de store glassfasadene og den gjennomgående glassgaten. I fasaden tas det i bruk en relativt ny teknologi for solskjerming. Praktiske og estetiske årsaker går hånd i hånd. Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og byggherre for nye Drammen sykehus som skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det er et av de største pågående byggeprosjektene i landet for tiden, og reises på Brakerøya. Det vil bestå av i alt seks bygg, og det totale arealet for prosjektet er 122 000 kvadratmeter, med et funksjonsareal på 51 145 kvadratmeter. Arkitektgruppen består av tre firmaer, LINK Arkitektur AS, Ratio Arkitekter AS og Bølgeblikk arkitekter AS, som prosjekterer sykehuset på oppdrag fra Helse Sør-Øst. AF Bygg Østfold er totalentreprenør på kontrakt 2304 – Tett hus sentralbygg på nytt sykehus i Drammen, og har tildelt oppdraget til Viken fasade. – Vi leverer til sammen 5 000 kvadratmeter fasade til det nye sykehuset, hvorav om lag 4 000 kvadratmeter er glass. Dette innebærer blant annet fasader i servicebygg, poliklinikkbygg, behandlingsbygg, sengebygg og adkomstbygg. Ikke minst produserer og monterer vi aluminiumsprofiler og glass til fasade og tak i hele glassgaten, forteller Sabina Spahović, som er prosjekt- ingeniør og arkitekt hos Viken Fasade. GLASSGATE Arkitektgruppen forklarer at glassgaten er en overdekket og klimatisert kommunikasjonsåre med broer, heiser og trapper som knytter de ulike funksjonene sammen. Den såkalte glassgaten vil bli et glassoverdekket gaterom over tre etasjer som er cirka ti meter bredt og 15 meter høyt. Den blir et forbindelsesledd gjennom hele sykehuset, og knytter sammen de fire sentralbyggene. I tillegg åpner glassgaten opp og gir god oversikt for besøkende samt dagslys og utsyn mellom byggene. Resepsjon, innsjekking, informasjon, møteplass og venteareal vil også være i glassgaten – som dermed beskrives som en helt sentral kommunikasjonsåre i det nye sykehuset. – Alle innganger til pasientrettet virksomhet nås fra denne glassgaten. Den har fasader og tak av glass som gir en opplevelse av å bevege seg i en aktiv, utadvendt publikumsrettet gate. Den går over tre etasjer med broforbindelser som gir rommet en tydelig karakter. – Hva er spesielt viktig å ta hensyn til i et sykehus, med tanke på de mange menneskene som oppholder seg der av ulike årsaker? – Det er et overordnet mål å etterstrebe enkel og selvforklarende adkomst og orientering; hvor er jeg? hvor skal jeg? For komplekse bygg som sykehus er dette spesielt viktig. God oversikt med enkle kommunikasjonslinjer har derfor vært et arkitektonisk mål. Store glassvegger mellom byggene gir kontakt med uteareal og pasienthage. Blikket ut og åpenhetene til omgivelsene gjør det enkelt å orientere seg. Glassgaten er sentral i komposisjonen, både som funksjon og som symbol for den åpenhet som det ønskes å uttrykke. NY TEKNOLOGI Som solavskjerming ved det nye sykehuset er det noen innvendige screens, men Viken fasade tar Nye Drammen sykehus.

Xxxxx // Xxxxxx 18 0422 også i bruk en relativt ny teknologi på 635 kvadratmeter glass. MicroShade er en danskutviklet og patentert solavskjerming - et passivt og skyggeleggende element som kan integreres i et 2- eller 3-lags glass. Dette består av mikroskopiske lameller som er vinklet for å beskytte direkte mot sollys og slippe inn dagslys fra andre vinkler, samtidig som det gir godt utsyn. – Dette begrenser lysgjennomtrenging i tillegg til at du får dagslyset inn, og har god sikt ut. Det er spennende å ta det i bruk, og jeg tror dette er blant de største prosjektene i Norge som så langt bruker MicroShade, sier salgssjef Reidar Ekholt i Viken Fasade. – Kan du si litt om kvalitetene og årsaken til at dere ville ha MicroShade? – Her er solavskjerming løst ved en integrert avskjerming i glasset på store deler av sydvestvendte glassfasader ved glassgaten. Hensikten er å få en solavskjerming som gjør at man kan se ut av glassene samtidig som den skjermer for varme fra solen, beskriver arkitektene. – MicroShade er en type solskjerming vi tror vil komme mer og mer. Dette var etter arkitektens ønske. LT-verdien, som angir hvor stor prosentdel av det synlige lyset som passerer gjennom glass, er fra 3 % til 36 % i MicroShade, forteller Sabina Spahović. Viken Fasade AS setter et sterkt preg på nye Drammen sykehus, med totalt 4 000 kvadratmeter glass – inkludert den gjennomgående glassgaten. – Det skal leveres cirka 3 200 kvadratmeter med glassfasade og 1 800 kvadratmeter med glasstak. Beslutningen om å benytte Viken Fasade ble gjort på bakgrunn av et godt gjennomarbeidet tilbud som ga en god trygghet til leveransen. Vi opplever Viken Fasade som en seriøs aktør, som vi også tidligere har hatt gode samarbeid med, påpeker Milad Haidari som er prosjekteringsleder i AF Bygg Østfold. PAPIRLØST PROSJEKT – Viken Fasade AS (VF) er totalleverandør av glassfasader til proffmarkedet, og ble etablert i 2019 av fagfolk med lang erfaring i bransjen. Vi har i dag en robust organisasjon der profesjonalitet og fagkunnskap er et viktig fundament. Vi holder til i moderne lokaler i Fredrikstad, og vårt nedslagsfelt er i hovedsak Østlandet, forteller salgssjef Reidar Ekholt. I tillegg til åtte faste montører, og flere innleide ved behov, teller Viken Fasade fem ansatte på kontoret – som selvfølgelig har en stor og flott glassfasade. Her sitter Ekholt sammen med daglig leder Espen Lien samt prosjekteringssjef, prosjektingeniSolskjermingen vil slippe inn godt med dagslys samtidig som man har god sikt ut. Alle illustrasjoner: ©Byggherre: Helse Sør-Øst RHF, Arkitekt: LINK Arkitektur med underleverandør RATIO Arkitekter AS og BØLGEBLIKK Arkitekter AS. Prosjekt: Nye Drammen sykehus Fasader: Schüco FWS 50 standard fasadesystem Dører: Dører ADS 70 Vinduer: HI, vinduer AWS 70.HI, røykluke AWS 57 RO GLASSTYPER: Soldempende glass: Guardian SNX 50- LT = 45 %, g = 0,24 Soldempende glass: Guardian SNX 60- LT = 55 %, g = 0,27 Energiglass: Guardian LT = 74 %, g = 0,53 Solskjerming: Microshade. P5A opp til 4 m høyde FAKTA

19 0422 ør og montasjeleder. Til felles har de at kvalitet står i høysetet. – Vi satser kun på kvalitetsprodukter, og leverer aluminiumsystemer fra blant annet Schüco, SAPA, Morad med flere samt glassprodukter fra Pilkington, Guardian og Saint Gobain, påpeker Ekholt. Erfaringen og kompetansen har de med seg til byggingen av nye Drammen sykehus. De ser på oppdraget som en stor tillitserklæring. – Det er prestisje å levere til et av de største byggeprosjektene i landet for øyeblikket. Det er stort i omfang på mange måter, men det som skiller dette fra andre prosjekter er måten å samarbeide med andre aktører på. Alle som arbeider med prosjektet har tilgang til en 3D-modell som skal inneholde all informasjon – alt fra HMS og krav, til maler, aktivitet og IFC-filer for å nevne noe. Alle lager sin modell som man legger inn i den store modellen som samler prosjektet. Dette skal være en tegning som alle kan forstå, og slik samhandler vi med blant annet byggherre. Dette er et helt papirløst prosjekt, sier Ekholt. FREMTIDENS MATERIALE Alt må stemme før montering. Derfor er planleggingen og dialogen med andre aktører kanskje den største jobben. – Vår jobb er å følge det andre har prosjektert. Jeg syns arkitekten har gjort et veldig godt stykke arbeid og laget lyse korridorer og store, åpne områder – blant annet ved bruk av glass, sier Sabina Spahović. Solid kompetanse og rikelig med erfaring gir tyngde, mener gjengen i Viken fasade. LANG ERFARING – Vi har nesten 80 års samlet erfaring her på huset, i tillegg til at vi har høy teoretisk kompetanse i forhold til en del andre. Slik unngår vi å miste oppdrag fordi vi ikke tilfredsstiller kompetansekrav. Jeg tror det var det som gjorde at vi greide å lande oppdraget. Sabina er utdannet arkitekt, og jeg er utdannet sivilingeniør, mens Reidar har vært i bransjen i flere tiår, forteller daglig leder Espen Lien. Dermed har Ekholt også opplevd den rivende utviklingen som glass har hatt – og fortsatt har. – Utviklingen er voldsom. Før tenkte man at glass er glass, men det er det definitivt ikke. Bruksområdene er nærmest ubegrenset. Du har sikkerhetsglass, brannsikkert glass, isoleringsglass og glassgulv- og tak. Du har hele vegger kun bestående av glass og fugemasse. Det er dessuten et «long lasting material» for fremtiden, påpeker Ekholt Gravestart for nytt sykehus var i oktober 2019, og det skal stå ferdig i 2025. Daglig leder Espen Lien, prosjektingeniør og arkitekt Sabina Spahović og salgssjef Reidar Ekholt i Viken Fasade. Foto: Member Media I det nye sykehuset blir det 1 800 kvadratmeter med glasstak. Figuren over viser oversikt over den gjennomgående glassgaten. Prosjektbeskrivelse // Nye Drammen sykehus

20 0422 Aktuelt // Bransjenytt Ryds Glas AB etablerer seg i Norge Ryds Glas AB er en privat eiet landsdekkende glassmesterkjede som består av 60 avdelinger, og har nær 600 ansatte. Omsetningen forventes i 2022 å lande på nær 900 millioner svenske kroner. Hovedkontoret er lokalisert i Helsingborg, men avdelinger finner vi i fra Ystad i sør til Luleå i nord. Nå har det svenske selskapet meldt seg inn i Glass og Fasadeforeningen. – Vi har ikke tatt beslutning om hvordan, eller om, vi skal gripe tak i muligheten for å etablere virksomhet i Norge. Nå skal vi bli kjent med og se potensial i et samarbeid med de ulike medlemsbedriftene i Norge, sier daglig leder Roger Persson. Er blitt autorisert ekspert på glass Glass og Fasadeforeningen har autorisert 12 nye glassrådgivere. Det er Mikkel Thomsen (Glarmesterlauget i Danmark), Dagfinn Hagen (Glass og Låsservice Haugesund AS), Daniel Gjermundsen (Glassfabrikken AS), Vegard Austevoll (Glassmester Helge Austevoll AS), Valur Bjørn Baldursson (Glassmester Rolf Berglund AS), Jacop Edseth (H-Fasader AS), Tove Nygård (H-Fasader AS), Paal Christian Østhus (H-Fasader Glassteam AS), Lars Even Edvardsen (Lister Blikk AS), André Adsten (R Daaland AS), Bendik Rakvåg (OM Rakvåg AS), Steffen Olbergsveen (Uniglass AS). Dagfinn Hagen, til daglig ansatt i Glass og Låsservice Haugesund AS, er en av 12 nye autoriserte glassrådgivere. Foto: Glass og Fasadeforeningen Roger Persson er daglig leder i glassmesterkjeden Ryds Glas AB i Sverige. Nå ønsker han å bli bedre kjent med det norske markedet. Foto: Harald Aase Hovedkontor: Roxnäsvägen 14, SE-791 44 Falun, Sverige Salgskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Lager: Falun & Stockholm • Telefon: +46 10 - 483 40 00 • order@gothes.se www.gothes.se LÅSER OG BESLAG Fra hele verden på ett sted! Vi har et bredt og stort utvalg av låser og beslag fra alle ledende merker. Du finner alt i vår komplette e-handel, som sparer deg for tid og sparer miljøet ved en samlet leveranse. Alt er imidlertid ikke bare et knappetrykk. Forretninger gjøres mellom mennesker. Hvis du trenger å snakke med oss, vennligst ring. Noen ganger kommer vi ut og besøker deg på stedet. Vi tilbyr alle typer; dør- og vindusbeslag, mekaniske - automatiske dørlukkerfunksjoner, rømningsbeslag, mekaniske - elektroniske låser og bygningsbeslag. Vårt omfattende materialsenter i Falun har mer enn 10 000 forskjellige låse- og beslagsartikler på lager.

21 0422 Aktuelt // Bransjenytt Vil gjøre en forskjell Wallmakers powered by DEKO er ny medlemsbedrift i Glass og Fasadeforeningen (GF). Selskapet befinner seg innenfor systeminnredning, som er nytt for GF. Wallmakers er i utgangspunktet et dansk selskap som har utvidet til hele Skandinavia, og som etablerte seg i Norge i 2021 med hovedkontor i Larvik. Fasade- og ingeniørpris Det ikoniske kontorbygget, Via Vika i Oslo, er nominert til den internasjonale prisutdelingen The Façade Design and Engineering Awards. Det er også det første og eneste bygget i Nord-Europa som bruker dobbelfasadeteknologien Closed Cavity. Det har blitt anerkjent av den internasjonale fasadebransjen. The Façade Design and Engineering Awards er Storbritannias mest prestisjefylte prisutdeling for fasadebransjen, arrangert av The Society of Facade Engineering (SFE) som ble dannet i 2004 som et felles initiativ av CIBSE, IStructE og RIBA. Via Vika har blitt nominert i de to kategoriene årets internasjonale prosjekt – innovasjon og årets internasjonale prosjekt – nybygg. Det er fasadeentreprenøren Staticus Norge AS som har produsert, levert og montert 20.000 kvadratmeter med fasade til det store kontorbygget i Oslo, i tett samarbeid med totalentreprenør Veidekke og det danske arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen Architects. Det er systemene WICTEC Modul air og WICTEC EL evo fra Wicona som er benyttet i fasadene. Via Vika eies av Storebrand Eiendom AS og Aspelin Ramm AS. Oppgradert autorisasjon Glass og Fasadeforeningens autoriserte rådgivere må hvert 5. år gjennomgå et oppgraderingsprogram for å beholde autorisasjonen. Linda Lyse gjennomførte sitt første autorisasjonskurs i 2017 og har nå gjennomført sitt første oppgraderingskurs. – I løpet av fem år skjer det mye innenfor vår bransje. Derfor var det fint å få en oppdatering, både med tanke på sentrale kapitler i teknisk forskrift og gjeldende lovverk for byggebransjen. Jeg føler jeg har med noe ekstra i ryggsekken i min dialog med kundene. Det gir trygghet for egen del og det er lettere å argumentere for de produkter og løsninger vi tilbyr. Jeg får også en del henvendelser i forbindelse med rådgivning. Spesielt fra borettslag er det mange spørsmål knyttet til materialer og egenskaper. Pris til ALO Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2022 er tildelt kontorbygget ALO i Trondheim Her har lavkarbonbetong i ekstremklassen bidratt til å redusere klimagassutslippene fra bygget med 40 %. Bygget dobbelsertifiseres etter BREEAM og WELL. – Våre produkter er ment for å brukes igjen, sier Øyvind Brastein i Wallmakers, som ønsker at selskapet skal være en ressurs i bransjen på flere måter. Foto: Privat Via Vika har blitt nominert til to kategorier i The Façade Design and Engineering Awards. Foto: Andrius Gudelis Følgende deltok fysisk på Glass og Fasadeforeningens hybride oppgraderingskurs: Bak fra v.: Bjørn Glenn Hansen (kursholder GF), Bjørn Arve Bjelland, Beate Solem (kursholder GF), Henning Austad, Petter Wold, Martin Borg, Erik Knudsen, Bent Kråkenes, Bent Hogstad, Per Henning Graff og Hans Olav Meen Nilssen (begge kursholdere GF) Foran fra v.: Linda Lyse, Anette Østberg, Jan Øyvind Drtina, Olav Kvamme, Johan Kvamme, Are S Christoffersen og Ben-Vidar Pedersen. Foto: Harald Aase Foto: Veidekke

Da DNO skulle åpne nye kontorer i Stavanger, skulle ikke bare lokalene gjenspeile identiteten til oljeselskapet. Den nye arbeidsplassen ved Badedammen skulle bli selve flaggskipskontoret. – Trange ganger og lukkede arbeidssoner skulle forvandles til lyse og Takket være sømløst samarbeid og kvalitetsprodukter, er ikke kontorene ved Badedammen i Stavanger til å kjenne igjen. Forvandling med glassvegger eksklusive kontorlokaler, forteller Ted Bakke som er drifts- og byggansvarlig for det høyreiste kontorbygget i Badehusgata 37. Han og interiørarkitekt Monica Døhlie Heck måtte finne løsninger på hvordan de kunne åpne opp kontorene uten at hele etasjen skulle bli et stort fellesareal, og samtidig skape lyse, men lydtette rom. Løsningen ble Farstad Profilsystemer. STILRENE GLASSVEGGER – Det forventes mye av standarden på en arbeidsplass. Kontorene skal ha smarte og fornuftige løsninger ANNONSE

Farstad på Forus / Farstad Profilsystemer Gamle Forusvei 8 4031 Stavanger Tlf: 51 85 09 00 Mail: post@rufa-trading.no www.farstadprofilsystemer.no FARSTAD PROFILSYSTEMER - SOLID KOMPETANSE OG KJÆRLIGHET FOR FAGET! Farstad Profilsystemer prosjekterer og produserer glass/aluminiumskonstruksjoner i store kvantum! Egenutviklede løsninger, som skyvedører med skyvbar tak/front i et element for både enkelt og isolerglass, tilbys til/via forhandlere i hele Norge. Click- et aluminium bæresystem som er solid, innovativt og enkelt! Patenterte hjørnekoblinger gjør sammenføyningen enkel. Kraftige dimensjoner og godstykkelse i profilene gir bærende dragere med høy styrke. Dette er et fleksibelt system tilrettelagt for hagestuer, pergola, glasstak, el.lign Gamle Forusvei 8, 4031 Stavanger Tlf. 51 85 09 00 | post@rufa-trading.no farstadprofilsystemer.no | «Jeg har brukt Farstad Profilsystemer i mange år, og vi har en langvarig relasjon. Ikke bare brenner de genuint for faget, men de leverer allt d skyhøy kvalitet.» Ted Bakke, daglig leder i T&M Services Les mer om prosjektet som skaper et godt arbeidsmiljø, sier Bakke og utdyper: – For oss var glassvegger den åpenbare løsningen. Det gir naturlig lys i hele kontorlokalet, samtidig som det stenger for støy og gir rommene et unikt preg. – Jeg har brukt Farstad Profil- systemer i mange år, og vi har en langvarig relasjon. Ikke bare brenner de genuint for faget, men de leverer alltid skyhøy kvalitet. Med løsningen Veggsystemer fra Farstad Profilsystemer har nå DNO fått de lokalene de drømte om. Alle kontorer, møterom og felles- arealer fikk montert stilrene glassvegger. I tillegg ble det lagt sorte lister og profiler rundt glass og dører. SØMLØST SAMARBEID – Så godt som alle vegger er glass fra topp til tå, forteller Monica Døhlie Heck. Hun har tegnet de unike lokalene, og innrømmer at prosjektet var ambisiøst. – Farstad leverte kvalitet. De var løsningsorienterte, og presenterte mange løsninger som vi til slutt endte opp med. Til syvende og sist er det resultatet som teller. Jeg har aldri noen gang vært med på en bedre sluttbefaring. Alt var virkelig på stell, smiler arkitekten.

24 0422 Prosjektomtale // Gullhaug Torg TRANSPARENT OG MILJØVENNLIG Gullhaug Torg 5, som er sertifisert BREEAM-NOR Excellent, har 74 prosent glass i fasaden. For første gang i Norge er det brukt Heat Mirror, folie i kombinasjon med elektrokromatisk glass. Det gir økt miljøgevinst på mange områder. Tekst: Guro Waksvik Foto: Adam Stirling Tomta var parkeringsplass omkranset av bygg. Byggherren Avantor, som står for mye av utviklingen i Nydalen, hadde ambisjoner om et bygg med høye miljøkrav. Et fleksibelt høykvalitetsbygg med mange leietakere. Fire arkitektkontorer ble invitert til en konkurranse. Arcasa Arkitekter gikk av med seieren. – Konseptet vårt er bygd opp av mørke og lyse bokser. En stor glassboks, hvor mindre glassbokser stikker ut. Noen tette felt understreker kontrastene. Det er tett bebyggelse rundt hele bygget. Vi ville ha mye glass, som er en forutsetning for å få til gode arbeidsplasser, forteller arkitekt og daglig leder i Arcasa Arkitekter, Anne Cathrine Lund-Steigedal. – Ett av grepene byggherren falt for i konkurranseutkastet vårt, var at det ikke var utvendig solavskjerming. Vi hadde mange runder på hvordan vi skulle finne den beste løsningen til fasaden, sier Lund-Steigedal. Byggherren ønsket å utrede muligheten for passivhus, men fordi området er tilkoblet Norsk fjernvarme var det vanskelig å få til. – Energiklasse A er spesielt for et bygg med 74 prosent glass i fasaden. Vi vil alltid ha mye glass, men har sjelden vært med på et bygg med så mye glass og så god energiklasse. Da vi begynte, visste vi ikke hvor mye transparent glass vi ville få til. I dette prosjektet har det transparente glasset bedre U-verdi enn det tette, sier LundSteigedal. ELEKTROKROMATISK GLASS Det var en forutsetning at kvaliteten på materialene skulle være av høy vedvarende kvalitet. Leietakere skal la materialene være, og kan for eksempel ikke bytte tepper. Dette henger sammen med bærekraftmålet som stiller strenge krav. – I vårt forslag foreslo vi elektrokromatiske glass, som i Wergelandsgate 7. Vi så også på Orkla-bygget på Skøyen, som har en liknende løsning. Det finnes mange interessante løsninger på produktutviklingsstadiet som ikke er tatt i bruk. Vi slet med å finne ut hvordan vi skulle få det til. Vi var ikke kjent med Heat Mirror-folie, medgir Lund-Steigedal. Heat Mirror folie ble brukt ved rehabiliteringen av Empire State Building. Det var eneste mulighet fordi bygget tålte ikke mer tyngde – Heat Mirror-folie mellom glassene og elektrokromatisk glass ytterst gjør at tyngden, og ikke minst U-verdien, ble bedre. Totalt ble det en veldig bra løsning innenfor det konseptet oppdragsgiver ønsket seg, sier Lund-Steigedal. Prosjektet fikk støtte fra ENOVA. På grunn av glassfasadens sterkt reduserte energibruk kombinert med lavt CO2-avtrykk og redusert råvarebruk er Gullhaug Torg 5 ett av fire bygg som er nominert til Byggenæringens klimapris 2022. FLERE MILJØVENNLIGE GREP I tillegg til fasaden er det flere grep som gjør Gullhaug Torg 5 til et BEAAM-NOR Excellent bygg. I fasadeprofilene er det 30 prosent resirkulert aluminium. – Vi har brukt One Click LSA for å regne ut og få kontroll på energiforbruk og CO2 avtrykk. Vi har studert områdets biologiske mangfold og har satt opp rugekasser til tårnsvale på taket, forteller Lund-Steigedal.

25 0422 Det er 74 prosent glass i fasaden. Konseptet er bygd opp av mørke og lyse felt. Mye glass er en forutsetning for å få gode arbeidsplasser.

Xxxxx // Xxxxxx 26 0422

Xxxxx // Xxxxxx 27 0422 I byggets hjerte slynger trappen seg opp mot takvinduet, som en tydelig skulptur. Den er kledd med polert stål som speiler lyset ute og miljøet inne. Glassrekkverket hjelper lyset videre inn i kontorene i hver etasje.

28 0422 Prosjektomtale // Gullhaug Torg På taket er det 700 kvadratmeter med solceller. Solcellene ligger lavt og diskret. U-verdien er i gjennomsnitt 0,5 i hele bygget. Det er ingen kuldebroer. – Taket er et såkalt blågrønt tak som kombinerer sedum og et lag under som drenerer og oppbevarer vann, forteller arkitekt Hyeon-Jin Ha. På gulvene er det i hovedsak tepper laget av blant annet resirkulert plast, kombinert med industriparkett. De er laget av restmaterialene fra parkettproduksjon, og er satt sammen som små staver i gulvet. – Det er ingen parkeringsmuligheter, verken i bygget eller i gatene. Derimot er det veldig gode parkeringsmuligheter for sykler og store, gode garderobefasiliteter i kjelleren, sier LundSteigedal. T-banen er i nærheten, og det legges opp til at byggets brukere skal gå, sykle eller bruke offentlig transport. FLOTT OVERLYS Tomta ligger i terreng. Denne høydeforskjellen tar bygget opp i seg, slik at du går inn i første etasje og ut i andre. En av arkitektenes hovedideer var å knytte områdene sammen med en piazza inne i bygget. Sentralt i piazzaen snirkler en trapp seg opp mot overlyset. Etter planen skulle det være en tretrapp. – Vi ville at den skulle framstå som et smykke og en skulptur i det store åpne rommet. Vi diskuterte hvordan vi ville få den elegant, og så på forskjellige løsninger før vi landet på en trapp som er hengt opp i den store konstruksjonen under overlyset. Den er i stål og kledd med polert stål som speiler lyset ute og miljøet inne. Overlyset gjør at den blir en tydelig skulptur i rommet, forteller Lund-Steigedal. I utgangspunktet er det åpne landskap, med unntak av stille rom og møterommed dører og vegger i glass. Innvendige rekkverk er også i glass. Lund-Steigedal og Hyeon-Jin Ha jobber i Arcasa Næring, og tegner mange kontorbygg. – Vi er heldige som får lov til å boltre oss i glass, sier Lund-Steigedal. Fasaden kom som ferdige moduler og ble heist på plass. Bygget ble offisielt innviet i september. Arkitektene synes det er blitt fint, og har fått mange fine tilbakemeldinger. Arcasa står også bak Eufemias Hage i Barcode. – Det var en boligpilot i BREAAM. Vi hadde også rehabiliteringen av Norges første FUTURE BUILT sirkulære næringsbygg, Kristian Augusts gate 23. Det var det første BREEAM In-Use, og har vernestatus, forteller Lund-Steigedal. Gullhaug Torg 5 er omkranset av bygg. For å få trivelige arbeidsplasser var det en forutsetning med mye glass. Taket er et såkalt blågrønt tak, som kombinerer sedum og et lag under som drenerer og oppbevarer vann.

29 0422 Prosjektbeskrivelse // Gullhaug Torg Prosjekt: Gullhaug Torg 5 Byggeår/ferdigstillelse: 2022 Sted: Nydalen i Oslo Type bygg: Næringsbygg/kontor Byggherre: Avantor Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS Interiørarkitekt: Design og Interiør Entreprenør: Betonmast Oslo Fasadeentreprenør: UPB, Latvia Glassleveranse: ChromoGenics AB ved Atle Geving Type glass i fasaden: 2-lags glass med 2 Heat Mirror-folie mellom med elektrokromatisk glass CL75 Solavskjerming: Elektrokromatisk glass CL 75 ChromoGenics Glasstak-, dører og røykluker: Elverhøy Aluminium og Glass Energiklasse: A – Sertifisert BREEAM NOR Excellent BRA: 14.300 m2 Arcasa Arkitekter: Firmaet ble etablert i Oslo i 1986. I 2022 ble Arcasa Arkitekter en del av Sweco Norge. Kontoret har en allsidig sammensatt stab på rundt 70 ansatte med god kapasitet til å gjennomføre store komplekse bolig- og nærings- prosjekter. Kontoret har høy kompetanse på bærekraftige byggeprosjekt fra idefase til detaljprosjektering. FAKTA FAKTA Gullhaug Torg 5 er ett av fire bygg som er nominert til Byggenæringens klimapris 2022. Glassfasadens sterkt reduserte energibruk kombinert med lavt CO2-avtrykk og redusert råvarebruk gjør bygget til en verdig kandidat. Glasstaket gir byggets interiør et flott overlys.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy