Glass & Fasade nr. 2 – 2021

GLASSKLART: ØYSTEIN MIDTBØ // SOLSKJERMING: THE LOOP // LEGEFORENINGENS HUS: LYDREDUKSJON I FOKUS UTGITT AV GLASS OG FASADEFORENINGEN // NR 2-2021 VILLA H • Norske BIPV-produsenter • Innfill-prosjekter med glassfasader

BUILD BEYOND TOMORROW Byggebransjen står for 39% av karbonutslippene. Derfor er vårt mål å redusere våre utslipp med halvparten innen 2025 ved å benytte sirkulære, EPD-dokumenterte vinduer, dører og fasader i aluminium. Vi bryr oss om å bygge en bedre fremtid. Sammen kan vi gjøre en større forskjell. BUILD BEYOND TOMORROW. Les mer: www.wicona.no

Løsningen for brannbeskyttelse, sikkerhet og transparens. www.Yourglass.com Med Pyrobel Vision Line tilbyr vi nye elegante løsninger og muligheter for design og arkitektur. Pyrobel Vision Line er testet og godkjent for EI 30 og EI 60 i stål, aluminium og treprofiler. AGC Flat Glass Svenska AB +46 8 768 40 80 sales.svenska@eu.agc.com

4 0221 Leder Forsidefoto: Sindre Ellingsen GLASSKLART: ØYSTEIN MIDTBØ // SOLSKJERMING: THE LOOP // LEGEFORENINGENS HUS: LYDREDUKSJON I FOKUS UTGITT AV GLASS OG FASADEFORENINGEN // NR 2-2021 VILLA H • Norske BIPV-produsenter • Innfill-prosjekter med glassfasader Nr. 2 -2021 Fire utgivelser pr. år Ansvarlig utgiver: Glass og Fasadeforeningen v/Bjørn Glenn Hansen Fritjof Nansensvei 19, 0369 Oslo Tlf. 47 47 47 05 post@gffn.no www.glassportal.no Redaktør: Harald Aase Tlf. 950 84 298, aase@gffn.no Billedredaktør: Adam Stirling, Tlf. 915 19 109 adam@adamstirling.com Redaksjonsråd: Morten Dalby, Andreas Moe, Arild Ellingsen, Odd Borgos, Trude Steen, Thomas Aasen Annonser: Jannicke Isaksen, Tlf. 414 14 440 jannickeisaksen@outlook.com Abonnement: Beate Solem, post@gffn.no Layout: Therese Myklebust Member Media AS therese@membermedia.no Trykk: Rolf Ottesen AS www.ottesen.no Opplag: 4123 Det er ikke tillatt å kopiere fra magasinet uten avtale. For signerte artikler står forfatter selv ansvarlig. VI VIL VEILEDE DEG… I OKTOBER Glass & Fasade har Glass og Fasadeforeningen som ansvarlig utgiver. Formålet med tidsskriftet er på mange måter forankret i foreningens filosofi og strategi; bidra til å spre kunnskap om våre byggematerialer, og gjennom formidlingen skape inspirasjon til å bygge bedre og bærekraftige bygg. Kunnskapsformidlingen gjennom våre spalter er bare et av mange verktøy som tas i bruk for å gi deg en forståelse av våre materialers egenskaper og bruksområder. Foreningen har også utgitt en rekke faglige veiledere som bidrar til at man velger riktig glass til rett sted. Den foreløpig ferskeste, «Veileder for valg av lydisolerende glass til systemvegger» (mer om denne på side 26), blir uunværlig for blant annet den delen av bransjen som trenger bistand til å velge systemvegger med krav til lydisolasjon på glassvegger. Et annet godt eksempel er «Glass i heis»; en veileder for dimensjonering og valg av glasstyper for glassheiser. Verktøy nummer tre som vi ønsker å trekke frem er «Verdens Beste Byggematerialer». Etter å ha vært innlåst på hjemmekontoret et drøyt år, har vi tilegnet oss en måte å jobbe på som tilsynelatende virker både effektiv og rasjonell. Vi rekker flere møter og telefonsamtaler, og arbeidsdagene blir gjerne litt lengre enn normalt. Men særlig utviklende er det ikke. Personlig kontakt, gjennom å stikke nesa inn til kollegaens kontor, treffe en fagperson i bransjen, samarbeidspartner, leverandør, kunde eller hvilken som helst ressursperson for den saks skyld, har stor betydning. Dialog ansikt til ansikt skaper kreativitet og bidrar til å finne gode løsninger på alle de spennende utfordringene som ligger foran oss. Derfor er vi glade for at både forening og tidsskrift kan ønske velkommen til paviljongen «VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER» på Bygg Reis Deg i oktober. Samarbeidet med Bygg Reis Deg har åpnet opp for at foreningen og 24 medlemsbedrifter, gjennom hver sin separate stand, er samlet i et unikt bransjefelleskap. Foreningen vil stå bak en rikholdig informasjons- stand som har fokus på fagutdanning og materialkunnskap. Utstillerne bidrar med eksperthjelp innenfor hele spekteret av hva vår bransje representerer. Glass med et mangfold av funksjoner, aluminium og stål, solskjerming, lås og beslag, fugemasser og lim, vinterhager, rekkverk, interiørglass, solceller, smart glass, sikkerhetsglass o.s.v. Vi legger ikke skjul på at det har vært usikre tider, men nå er bremsene av og gassen i bunn mot Bygg Reis Deg i oktober. Det gleder oss at våre samarbeidspartnere bidrar. Vi har igjen Arkitekthøgskolen i Oslo med på laget. Arkitekt og førsteamanuensis ved AHO, Christine Petersen, og lektor Jonas Gunerius Larsen ved AHO skal blant annet hjelpe oss med å dele ut «Glassprisen 2021». Vi sees i oktober, når vi er på plass for å veilede og samarbeide med deg. Vi gleder oss til å vise frem paviljongen «Verdens Beste Byggematerialer» på Bygg Reis Deg! NO - 7126

5 0221 Innhold BIPVErik Stensrud Marstein tar for seg norske produsenter av BIPV. INFILL-PROSJEKTER: Glassfasader i byer og tettsteder. Foto: Adam Stirling GLASSKLART: – Jeg tror raske endringer i byggeteknikk og trender i materialbruk vil føre til mange byggeskader i tiden som kommer. Glass er derimot noe av det mest varige du kan bruke, sier arkitekt Øystein Midtbø i Fabel Arkitekter . 20 8 LEGENES HUS: Glass skaper åpenhet og stillhet. 32 16 BJARKE INGELS HUSBÅT Glass-skyvedører til mega-husbåt. 42 ORNAMENTGLASS: Unikt trappetårn i gammel mølle. 36 Foto: Mad Arkitekter Foto: Redtz Glas & Facade Foto: Adam Stirling

Xxxxx // Xxxxxx 6 0221 Aktuelt Hedersprisen «Glassprisen» er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsrådet i foreningens tidsskrift Glass & Fasade. Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, eller som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlige fordeler, eller på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider. For å sikre at «Glassprisen 2021» får den nødvendige faglige kredibiliteten fortsetter vi det gode samarbeidet med Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO). «GLASSPRISEN 2021» DELES UT «Glassprisen 2019» ble tildelt Helen & Hard for Summer House Reilstad. Prisen ble delt ut under avslutningen av «Glassarkitektur 2019». I henhold til statuttene er det igjen tid for prisutdeling. Den tredje utgaven av «Glassprisen» deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg i oktober. Denne gang har vi knyttet til oss universitetslektorene Christine Petersen og Jonas Gunerius Larsen som samarbeidende arkitekter. Samarbeidet skal munne ut i en god nominasjonsprosess og et godt juryarbeid. – Det er viktig for oss som bransje- organisasjon å jobbe enda tettere sammen med studentmiljøer bestående av fremtidens bransjefolk. Vi holder dessuten forelesninger både på Høgskolen i Agder og Bergen Arkitekthøgskole, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen Bjørn Glenn Hansen. Nominasjonskomité og prisjury oppnevnes i juni og deretter igangsettes nominasjonsprosessen. «VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER» Glass og Fasadeforeningen klinket til i fjor og reserverte 600 m2 til paviljongene «VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER». Målet med prosjektet er å vise frem bransjens faglige bredde for besøkende på Bygg Reis Deg i oktober 2021. Foreningens paviljong er lokalisert i Hall B, og 24 medlemsbedrifter er invitert til å ha en egen utstillingsplass og samtidig produktplassering som en del av utformingen av paviljongen. Glass og Fasadeforeningen vil fylle en innholdsrik informasjonsstand og dessuten legge til rette for mulige pop up-foredrag i et «speakers corner». Christine Petersen og Jonas Gunerius Larsen fra AHO. Foto: AHO Summer House Reilstad, tegnet av Helen & Hard. Foto: Sindre Ellingsen

VAKKER DESIGN. STYRKEN I SENTRUM. Et glassrekkverk beskytter, skjermer og demper. Men det kan begeistre også. Med et bredt utvalg av folier og digital keramisk print på glassrekkverket får du et unikt lerret der bare fantasien din setter grensene. Selvfølgelig uten å gå på kompromiss med styrken og funksjonen til glasset. Sett ditt eget preg. Lag ditt design på en base av kvalitet. Og la resultatet snakke for seg selv. År etter år. GLASEKSPERTEN.DK

8 0221

9 0221 Glassklart // Øystein Midtbø Nye glasstyper kombinert med energi- og miljøtankegang åpner opp for nye muligheter. Øystein Midtbø i Fabel Arkitekter oppfordrer alle tiltakshavere til å prøve de nye glassløsningene som er på trappene. – Verden går ikke videre hvis ingen tør å prøve ny teknologi, sier arkitekten. Han er positivt nysgjerrig, blir aldri utlært og mener det har skjedd en revolusjon i glassbransjen. – Tidligere var noe av dilemmaet forskriftskravene. Energiforskriftene tilsier at glassarealet skal reduseres, med henblikk på at glass hadde en dårligere U-verdi enn vegg. Men nå skjer det mye som gjør at man kan sidestille glasset med andre materialer, sier Øystein Midtbø. Helst vil han bruke naturlige materialer, slik de er, med minst mulig bearbeiding. Materialer som finnes i naturen og som vi kan bruke i våre bygg, er verdifullt. – Glasset spiller en viktig rolle her også, for lyset beskriver alt. Har du tilstrekkelig med dagslys trenger du ikke mange andre effekter. Du kan bruke materialenes egne farger. Selv med få materialer blir formen likevel unik. Det naturlige lyset beskriver formene på en god måte. TRANSFORMASJON OG GJENBRUK Som nyutdannet ble han ansatt i ØKAW Arkitekter, som senere har endret navn til Fabel Arkitekter. Han ble partner i 1999, og har håndtert en rekke krevende prosjekter, for både offentlig og privat sektor. Ett av dem er Realfagsbygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. En av byggets fløyer fra 1960 er grundig rehabilitert, og har fått et nytt tilbygg. – Bygget er en rehabilitering. Det er interessant og veldig aktuelt i dag. Samfunnet dreier mot transformasjon og gjenbruk av bygg framfor å rive og bygge nytt. Det er et miljøaspekt som har kommet for å bli, understreker han. I et dynamisk og godt samarbeid med Atle Geving i Arcsys og entreprenøren foreslo arkitekten en løsning som ikke var beskrevet. Forslaget gikk ut på å bytte ut tradisjonelle trevinduer med 3-lags isolerglass til 6-lags Q-Air glass. Sammen klarte de å overtale tiltakshaveren, NMBU. – Regnestykket var enkelt. Vi tok prisen på de vinduene vi opprinnelig hadde beskrevet, pluss utvendig solavskjerming og innvendig radiator. Summen tilsvarte det de nye glassene kostet. Etter vår oppfatning kunne vi tilby noe langt bedre fordi vi alltid må tenke vedlikehold og drift. Utvendig solavskjerming har en del svakheter med dynamiske løsninger. Værstasjoner som skal ivareta nødprosedyrene er ikke raske nok til å forutse været. Med stadig større skiftninger i været vil det bety enda mer i tiden som kommer. TERMISK NYTTEVERDI Q-Air er produktnavnet på Trimos isolerglass som består av mellom fire og syv lag med glass. Glasskonstruksjonen gir U-verdier på mellom 0,16 og 0,49. Glasset demper solvarmeinnstrålingen, reduserer behovet for utvendig solskjerming, og det har gode lyd- egenskaper. – Den nye løsningen bidro til bedre inneklima, bedre vedlikeholdsbetingelser og ga i tillegg bygget et renere uttrykk. Q-Air er levert til få bygg i Norge, så vi måtte tenke nøye gjennom risikoen vi tok. Men det er nå engang slik at verden går ikke videre hvis ingen tør å prøve. Brukerne av bygget er godt fornøyde. Den innvendige temperaturen på glasset tilsvarer vegg. Det er svært liten varmestråling gjennom glasset i forhold til det man er vant til med 3-lags glass. – Vinduer med flere lag og folier, og med vandring av luft gjennom lagene, kan nyttiggjøre både kjøle- og varmeeffekter. Det er kjempeinteressant hvis vi kan få en termisk nytteverdi, og i tillegg legge inn folie som renser luften. Vekten av glasset reduseres også betraktelig, slik at HMS-belastningen blir mindre. Energi er toveis, ut og inn av bygget, med lekkasje av varme og innstrålt energi. Da kan vi tenke at innstrålt energi kan nyttiggjøres. Tekst: Guro Waksvik Foto: Adam Stirling og Fabel Arkitekter. kreativt og funksjonelt

10 0221 Rehabiliteringen var på 3200 m2, tilbygget på 542 m2 med trekonstruksjoner. I glassene til teknisk rom på tak ble det integrert solcellepaneler. Midtbø var oppdragsansvarlig. Fabel har i samarbeid med Henning Larsen tegnet Campus Ås og det nye Fellesbygget. Her er det brukt elektrokromatisk glass for varmedemping og lysintensitet i deler av fasaden. NÆRHET TIL NATUREN – Ingenting er flottere enn store glass, dersom det ligger til rette for det. Vi nordmenn er preget av vår regionale tilhørighet. Vi har et klima med sesong- og døgnvariasjoner, og få blir så våryre som oss når våren er i anmarsj. Før bodde vi i innadvendte tømmerhus. Riktignok rosemalte vi dem for å muntre opp, men det var stort sett en lukket tilværelse. Når våren kom, kunne vi virkelig ta del i livet. Han er friluftsmenneske, og oppsøker skauen sommer som vinter. Nærhet til naturen er sentralt. Naturens lovmessigheter er en utømmelig kilde til inspirasjon. – Jeg betrakter naturen og alt den forteller oss. Vi har en tendens til å tro at mennesket er overlegent alt annet og kan gjøre som det vil. Men vi har fått svar fra naturen. Fullt så enkelt er det ikke. Arkitekten vil spille på lag med naturen; da spiller glassets allsidige egenskaper en viktig rolle. – Egentlig burde alle boliger ha en innelukket tett del til vinterbruk og skjerming, og en åpen utadvendt glasskonstruksjon som virkelig gir deg følelsen av samspill med naturen. I urbane omgivelser tar vi nå i bruk taket, og får på den måten tomta tilbake. Han har alltid vært opptatt av bærekraft og varighet, og pleier å si at man skal tegne detaljer i dusjen. – Først da forstår du hvordan tyngdekraften og vannet fungerer. Det som er nødvendig for å tegne gode detaljer på et bygg med lang levetid, vil da sitte i ryggmargen. HELHET, FORNUFT OG LOGIKK Han er opptatt av helhet, fornuft og logikk. Tenker vi helhetlig og lærer av vår bygningsarv, kan vi redusere byggskader. – Noen trender i samfunnet gjør at byggene våre ikke gjennomgår nødvendig kvalitetssikring på løsningsvalg. Mange søker nye veier. Det er ikke er feil, men det bør være en testperiode der grensene blir trukket opp. Dagens bruk av trekonstruksjoner må ses i sammenheng med tilvekst fra skogen, klimapåkjenninger og vedlikeholdsbehovet et trehus har. – Det er lett å hoppe over grundig testing. Jeg er bekymret, og tror raske endringer i byggeteknikk og trender i materialbruk vil føre til mange byggeskader i tiden som kommer. Glass er derimot noe av det mest varige du kan bruke. Det er robust, vedlikeholdsvennlig og resirkulerbart. TRANSPARENS OG REFLEKSJON Sentralt i Oslo, på hjørnet av Storgata og Nygata, ligger et bueformet bygg. Det åtte etasjer høye bygget ble fullført i 2016. Bevegelige glasspaneler danner en dynamisk solavskjerming på den buete delen av bygget, og endrer uttrykk i takt med solens gang. – For å få isolasjon og varmedemping brukte Fabel aerogel-glass til deler av fasaden, som er signert Hanne Sørbø. Midtstubakken i Holmenkollen nasjonalanlegg ble ferdigstilt til VM i ski i 2011. Starthuset i hoppbakken er som et trekantet glassprisme, med fasade i structural Glassklart // Øystein Midtbø Folkehelseinstituttets produksjonslaboratorium og vaksineproduksjonsenhet et godt tilpasset omgivelsene. Prefabrikerte betongkonstruksjoner med rød granitt som tilslagsmateriale er et tilsvar på Lovisenberg kirkes røde granittsokkel. Foto: Adam Sterling På teknisk rom i TF-bygget på Ås er det brukt integrerte solceller i fasaden. Foto: Fabel Arkitekter

StepLock er markedsledende innen elektromekanisk låsing. Funksjonalitet og driftsikkerhet er produktegenskaper som kan være livsviktige i vår bransje og er noe vi aldri går på kompromiss med. Vi er stolte av våre produkter og at våre holdninger alltid ivaretar vårt motto: Når det må fungere. www.steplock.no Skaper trygghet med økt driftsikkerhet Når det må fungere.

12 0221 glazing. Glassets transparens og refleksjon gjør at fasaden, i riktig lyssetting, speiler omgivelsene på en helt annen måte enn andre materialer. – Glassets døgnvariasjoner er så flotte. Om natten er det helt svart innenfra. Utenfra gir bygget mer til omgivelsene. På dagtid er det motsatt. Utsikt innenfra, med begrenset innsyn utenfra, er en fortelling om livet som finner sted. I bygningskroppen er det brukt betong med naturstein. Glass langs øverste del av ovarennet gjør hopperne godt synlige. FUNKSJONELL ESTETIKK Funksjonell estetikk er et godt begrep. – Sykkelen er et eksempel på design som gir uttrykk for at den er funksjonell, gjør jobben den er designet for på en effektiv måte, og ser riktig ut. Da er den udiskutabelt riktig. Det er funksjonell estetikk. Sett fra et funksjonelt ståsted mener han at laboratoriebygget på Ullevål sykehus er et barskt og potent bygg. – Det er ren funksjonalisme, og kan kanskje virke avstøtende på noen. Så har du de som forstår fortellingen, som sier at dette er et riktig bygget laboratoriebygg. Lillesøsteren i Lovisenberggata, Folkehelseinstituttets produksjonslaboratorium og vaksineproduksjonsenhet, er en klassiker i mine øyne. Bygget tilpasser seg omgivelsene på en inkluderende måte. Prefabrikerte betongkonstruksjoner med rød granitt som tilslagsmateriale er som et tilsvar på Lovisenberg kirkes røde granittsokkel. – Vi syrevasket fasaden slik at den framstår som en moderne variant. I alle laboratoriebyggene signert Fabel Arkitekter er det brukt emaljeglass eller glass med silketrykk i fasadene. De inntrukne hjørnene på parkeringshuset på Ullevål er rene glassfasader med punktfester. Broen fra helikopterplattingen til akuttmottaket har tilsvarende glass med silketrykk. – Kreativ nøkternhet er et begrep vi anvender for å begrense effektene og kostnadene. Vi brukte en duk som vi snudde opp ned. Den hadde referanser til teglmodulen, som Ullevål sykehus i stor grad er bygget av. Ved å sette glassene i et system opp og ned, fikk vi variasjoner. LIVSLANG LÆRING Midtbø bor i et gammelt hus i Asker. Han pleier å si at det viktigste er at sola og tomta stemmer. – Sola får du ikke kjøpt, og tomta må stemme. Ofte ligger det allerede et hus på de beste tomtene. Skal du ha en god tomt, så følger det gamle huset med. Så kan du selvsagt tilpasse gamle hus til moderne bruk. Han har alltid interessert seg for den praktiske siden av faget. Han spør og graver med positiv nysgjerrighet, så sant han har anledning til det. Det er livslang læring. – Jeg har fått en god tilnærming til faget på kontoret. Felles verdisyn, håndverksmessig tilnærming og besøk i produksjonsverkstedet har gitt forankring og tilhørighet. For Midtbø har de private prosjektene like mye vært en håndverksøvelse. Han prøver å delta aktivt i prosessen. Det beste er en god blanding av tradisjonell tenkning, å lære av fortiden, og ikke være redd for framtiden. Han ønsker ny teknologi velkommen, men liker at ting er basert på logikk og forankring i historien. – Dynamikken i samfunnet og utviklingen går så raskt, at vi må være nysgjerrige til enhver tid. Det skjer noe hele tiden. Teateret er trolig framtidas bygg. Med raske sceneskift og kontroll på varierende lyd- og lyskrav gir dette bygget en tilpasningsdyktighet, sier Øystein Midtbø. Til slutt vil han trekke fram god tradisjon og godt samarbeid med høyt verdsatte kolleger i Fabel, Øyvind Almaas og TomWike. Glassklart // Øystein Midtbø

13 0221 FAKTA FAKTA Øystein Midtbø Alder: 64 Stilling: Sivilarkitekt MNAL, partner og faglig leder i Fabel Arkitekter Utdanning: Arkitekthøyskolen i Oslo, 1984 Annet: Ansatt i ØKAW Arkitekter, nå Fabel Arkitekter, 1984. Partner siden 1999. Aktuell: Begeistret for glassets muligheter. Jobber aktivt med bærekraftige, energieffektive og miljøbevisste løsninger. Fabel Arkitekter Etablert i 1969 som Østbye, Kleven og Almaas. I 1984 kom Wike til; derav navnet ØKAW Arkitekter. I 2018 ble navnet endret til Fabel Arkitekter. Bedriften eies av 10 partnere, og er lokalisert i Dronningens gate i Oslo. Det er i dag 22 ansatte. Siden starten har arkitektene håndtert en rekke store, krevende byggeoppgaver, både for offentlig og privat sektor. De står bak blant annet Lysgårdsbakken for OL på Lillehammer, Nasjonalbiblioteket og Forsvarets ledelsesbygg på Akershus Festning. De har også utarbeidet helhetsplanen for universitetsområdet til NMBU i Ås, og tegnet Norges veterinærinstitutt og Veterinærfakultet; et omfattende bygningskompleks som rommer spesialarealer som stall, dyrehospital, akvarier og laboratorier. Bedriften har mottatt en rekke priser og utmerkelser, blant annet for Midstubakken, Oljemuseet og hurtigbåtterminalen i Stavanger, og utbyggingsplanen for Ullevål universitetssykehus. www . s i n c h r i j o . c o m i n f o @ s i n c h r i j o . c om SUPER SPACER® WARM EDGE • flexible foam matrix plus vapour barrier • 3-step processing – automatic or manual • 100 % resilient * Super Spacer® Premium made of structural foam is processed in triple-pane insulating glass with hot melt sealing; source: Bundesverband Flachglas e.V. (German flat glass association). FUTURE PERSPECTIVE Freely shapeable, remarkable in aesthetics and suitable for manual or automated processes - the Warm Edge Super Spacer® is flexible like no other. For any climate, any building, any window or facade shape and any insulating glass production. Ψ-Values of up to 0.028* CERTIFIED COMPONENT Passive House Institute arctic climate phA+ The first ever warm edge made of flexible structural foam. AP-ET_Sinchrijo-0421-98x261.indd 1 16/04/2021 12:36 Starthuset i Midtstubakken i Holmenkollen nasjonal- anlegg er som et trekantet glassprisme, med fasade i structural glazing. Foto: Fabel Arkitekter

Tekst: Elin Bergsåker Sola Foto: Elisabeth Kjørmo Gode nyheter! I år blir vårsolen ekstra varm – og du kan nyte kaffe og avisen uten at sistnevnte blåser bort. I hvert fall hvis du møter sesongen med en hagestue fra Farstad profilsystemer på Forus. AFARSTAD PROFILSYSTEMER SKREDDERSYDD HAGESTUE TIL SOMMEREN

– Vi er veldig fornøyde med løsningen, sier Anne Katrine Løklingholm Kjos. Hagestuen hjemme i Sandnes sto klar i oktober, helt på tampen av sesongen. Nå er den innredet med hagemøbler, grill og planter, klar for vår og sommer i allslags vær. – Den har vist seg veldig praktisk som kjølerom gjennom vinteren, men nå gleder vi oss til å bruke den slik den er ment. Allerede nå er det 25 grader der inne når solen står på, så dette lover bra. Det blir en lang og fin sesong. PATENTERTE LØSNINGER Det siste året har mange gjort som Løklingholm Kjos. Mer tid hjemme under pandemien, har ført til at hagestuer og balkonginnglassing har økt i popularitet. – Mange kommer til oss fordi vi har løsninger ingen andre har, forteller prosjektleder Trond Furheim hos Farstad profilsystemer på Forus. Rundt ham er det utstilt en rekke patenterte løsninger som gjør det enkelt å lukke vind og regn ute – og åpne for solen når godværet kommer. HYTTE I HAGEN – Vi får gode tilbakemeldinger på fleksibiliteten i å kunne skyve på tak og fronter. Allerede i februar kan du kjenne solen varme i en hagestue, og på sommeren er det herlig å kunne åpne opp. Et oppholdsrom i overgangen mellom ute- og innemiljø forlenger utesesongen, men mange setter også pris på et ekstra rom. Kundene benytter etter sigende hagestuen til alt fra yogarom, spiseplass og hobbygartneri, til en «hytte i hagen» der en kan finne ro i en travel hverdag. I tillegg til at glass skjermer mot vind, skjermer det også mot støy – noe som er en annen viktig årsak til at mange velger løsningene Farstad tilbyr. SKREDDERSØM SOM STANDARD Med over 40 års erfaring, har Farstad opparbeidet seg en sterk posisjon som kvalitetsleverandør av løsninger til uterommet. En viktig årsak til den langvarige suksessen er fagstolthet og særdeles lite bruk av ordet «standard». – Det er ingen produkter som kalles «standard» her hos oss, rett og slett fordi det ikke finnes én størrelse hagestue som passer alle, forteller Furheim, som kan berolige dem som måtte tro at dette er fordyrende: – Produktene våre er basert på de samme materialene og systemene våre uansett. Det viktigste for oss er å levere varig og vedlikeholdsfri kvalitet, og da er spesialtilpasning det eneste rette. PRODUKSJON OG INNOVASJON Rune Farstad overtok familiebedriften i 1978. De siste fem årene har datteren Mette styrt butikken med stø hånd, men han er ofte innom for å følge med på utviklingen av livsverket. – Det har vært utvikling hele veien, med innovasjon som har fulgt behovet i markedet. Mange hagestuer kan se fine ut, men når alt kommer til alt er det den tekniske kvaliteten og utførelsen som avgjør om det er et godt produkt. Alle produktene blir utviklet, designet og produsert lokalt, med levering via forhandlere til hele landet. Det betyr kostnadseffektiv produksjon, gode råd og kort leveringstid uten fordyrende mellomledd. SKAL DU I GANG? I lokalene på Forus planlegges nå vårens og sommerens mange prosjekter, og Furheim har tips til deg som vurderer om 2021 er året du skal bli stolt eier av hagestue eller innglasset balkong: – Tenk litt gjennom hva du ønsker deg og send et par bilder til oss, eller kom innom og la deg inspirere av utstillingen vår her i lokalene på Forus. Vi hjelper deg med alt fra planlegging til gjennomføring, inkludert hva som eventuelt må søkes om eller meldes til kommunen. Faktisk & praktisk Farstad Profilsystemer Farstad profilsystemer på Forus leverer egenutviklede systemer for balkong- innglassing, hagestuer, glasstak og -rekkverk og forskjellige typer innredning til private og offentlige miljø. Alt produseres lokalt, og bedriften er godkjent opplæringsbedrift. For mer informasjon se farstadprofilsystemer.no Skann koden for å se nyheten «Glasspaviljong» fra Farstad profilsystemer Prosjektleder Trond Furheim BAS Tomaz Ciszewski ANNON SØR I NNHO L D

16 0221 Fasadefaglig // Infill-prosjekter Med fortetting og etablering av bebyggelse rundt kollektivknutepunkter søker vi å samle næring og bolig. Dette reduserer transportbehovet og presset på urørt landskap. En trang byggeplass medfører utfordringer for alle fagfelt; fra arkitekten som skaper arkitekturen til alle som skal utføre arbeidet i praksis. Dette gjelder også for aktørene som står for bygningens ytterhud. Glassfasader basert på profilsystemer av aluminium eller stål kan prefabrikkeres som komplette moduler. Andre ganger kreves en større grad av sammensetting på byggeplassen. SELVE BYGGEPROSESSEN Ideelt sett benyttes elementfasader der de enkelte enhetene er komplett produsert og sammensatt på fabrikk. Disse kan heises fra bil og henges direkte på fasaden som er forberedt med tilpassede braketter. Alternativt kan elementene mellomlagres på byggets ulike etasjeplan slik at de ikke tar opp plass på bakken. Dette gir korte og effektive lossetider som er en fordel dersom gatepartier må stenges av. Elementfasader gjør i prinsippet også behovet for utvendige stillinger overflødig. Ordinære påhengsfasader vil også til en viss grad kunne prefabrikkeres, men deler av rammestrukturen vil fremdeles ferdigstilles på byggeplass der glass, tette paneler, solskjerming og annet tilbehør monteres separat. Totale fasadearealer, mulighet for større serier av standardiserte elementer, kompleksitet og planlagt montasjeperiode er parametere som vil ha betydning for valg av fasadekonsept. Uavhengig av byggemetode genererer fasader av metall og glass marginalt med avfall på byggeplassen siden produktene ankommer mer eller mindre ferdige og uten emballasje. En trang byggeplass byr på utfordringer når bygget reises. Fremtidig utskifting av komponenter vil også kunne skape problemer dersom formater på glass eller andre bygningsdeler ikke er planlagt med tanke på fremtidig vedlikehold. STØYBELASTNING Støy av ulike typer fra omgivelsene representerer en utfordring som først og fremst håndteres av bygningens ytre skall. Veitrafikk genererer en annen type støy enn eksempelvis fly, mens mennesker og folkeliv befinner seg i et tredje frekvensområde. Sentrumsområder inneholder en kombinasjon av støy fra trafikkerte gateløp og folkeliv. Fasaden skal bidra til at ikke trikken, tunge kjøretøy eller musikken fra utestedet i nabolaget hverken forstyrrer arbeidsro eller nattesøvn. Der lyden av menneskestemmer forholdsvis enkelt kan dempes med tilpassede 2- og 3-lagsruter kan tungtrafikk og lave frekvenser resultere i krav til lyddemping som krever koblete elementer som tillater en større avstand mellom glasslagene. Koblete vinduer finnes som ferdige systemløsninger, men vil også kunne designes prosjektspesifikt. Dette vil påvirke fasadeuttrykket og bør planlegges i en tidlig prosjekteringsfase. En form for koblet vindu kan også etableres i form av en dobbeltfasade. Som navnet tilsier består denne av to fasadesjikt utenpå hverandre der det innerste representerer den isolerte veggen. Det ytterste har gjerne et rammeverk i enklere utførelse og enkeltglass. Konseptet er i Norge benyttet på flere bygg der formålet primært består i å beskytte og skjule en utvendig solskjerming, men dette byggeprinsippet inneholder langt flere muligheter. Avhengig av konstruksjonsmåte vil det ytterste sjiktet i dobbeltfasaden kunne INFILL-PROSJEKTER Et økt fokus på alt som befinner seg under paraplybegrepet bærekraft tilsier at fortetting er gunstigere enn å smøre bebyggelse tynt ut over store arealer. Tekst: Thomas Aasen Glassfasader på trange byggeplasser i byer og tettsteder Maggie’s Centre Barts / Steven Holl Architects, 2017. Infill-bygning med et ytre lag av matt hvitt glass med fargede glassfragmenter. Foto: woolver / Shutterstock.com

17 0221

18 0221 bidra til lyddemping, også i situasjoner hvor åpningsvinduer i den innerste fasaden benyttes til naturlig ventilasjon. Med god planlegging vil en vinterstid i tillegg kunne nyte godt av forvarmet luft fra mellomrommet mellom de to fasadene. Det finnes også eksempler på at dobbeltfasader orientert mot trafikkerte og forurensede gateløp har blitt utformet slik at renere luft fra bygningens bakside ledes opp i luftrommet og utnyttes ved naturlig ventilasjon. Merkostnaden ved doble fasader må vurderes opp mot fordelene. Utover en høyere materialpris for selve fasaden vil den redusere ellers utnyttbare arealer på hver etasje og gi økte kostnader til vedlikehold. Mange kontorbygg er utstyrt med hermetisk lukkede fasader der bygningens «åndedrett» er basert utelukkende på mekanisk ventilasjon. Deler av året kan det imidlertid være hensiktsmessig å benytte åpningsvinduer i fasadene framfor å basere seg utelukkende på mekaniske anlegg. Rent psykologisk kan også et åpent vindu mot landskapet utenfor oppleves befriende. Hybride anlegg muliggjør en kombinasjon av mekanisk og naturlig ventilasjon. I stedet for doble fasader eller koblete elementer finnes vinduer som i åpen posisjon slipper inn frisk luft via et slusesystemmed støydempende funksjon. Som alternativ til at selve vinduet åpnes finnes ventiler med lyddempende egenskaper, eventuelt også utstyrt med filtre som stopper pollen og forurensinger fra å trenge inn i rommet. SIKRING MOT BRANNSPREDNING Ved fortetting utløser gjerne kort avstand til nabobygg krav til brannmotstand for «Fasader av metall og glass krever kun et enkelt vedlikehold med såpe og vann.»

19 0221 Fasadefaglig // Infill-prosjekter fasadene på den nye bygningsmassen. Ordinære påhengsfasader kan vanligvis håndtere brannmotstand inntil klasse EI60, men fasaden bør planlegges ut fra begrensninger som gjelder for glassdimensjoner og –typer samt utforming av rammeverket. Elementfasadenes noe mer komplekse oppbygning gjør at disse ikke finnes brannklassifisert i samme omfang som påhengsfasader. Dialog med tilbydere i tidligfase vil kunne avdekke hva som er gjennomførbart. Der nybygget inneholder boliger, og kanskje soverommed vinduer som skal kunne åpnes, vil et brannkrav på disse fordre spesielle tiltak. Brannklassifiserte vinduer i yttervegg er underlagt CE-klassifisering og de skal være utstyrt med en funksjon som sikrer at et åpent vindu vil stenges i en brannsituasjon. En slik løsning kan enkelt implementeres i et kontorbygg, men kan være mindre ønskelig i en privat bolig. ARKITEKTUR Glassfasader oppfattes gjerne som transparente og nøytrale flater som primært speiler omgivelsene. Avhengig av glasstype og hvordan det benyttes kan glass fremstå med disse egenskapene. Det samme gjelder for en bærestruktur av aluminium eller stål. De ulike produsentene tilbyr et vidt spekter, fra slanke profiler med et nøytralt og anonymt uttrykk til kraftigere materialer med et markant volum. Et presset konkurranseregime innebærer at tilbyderne av glassfasader gjerne begrenser seg til en enkel «melk og brød»- standard med mindre beskrivelsen setter tydelige krav. Igjen vil kommunikasjon med tilbydere i tidligfase kunne avdekke hvilke muligheter som allerede finnes tilgjengelige som katalogprodukter. Fasader av metall og glass krever kun et enkelt vedlikehold med såpe og vann. Doble fasader, eller veggflater med utenpåhengte elementer av metall, steinplater eller glass medfører at større arealer, kanskje med vanskelig tilkomst, skal vedlikeholdes. Særlig i tettbygde og trafikkerte områder med mye svevestøv og annen forurensing vil det være viktig å vurdere design og funksjon opp mot omfang av vedlikeholdet som følger fasaden over hele levetiden. Bygget til div. AArkitekter i Industrigaten var blant de første typiske innfill prosjektene i Oslo. Det spesielle her er at huset er satt opp i et portrom bak en opprinnelig fasade. Arkivfoto

Xxxxx // Xxxxxx 20 0221

21 0221 Rehabilitering // Legenes hus Legenes Hus åpnet sitt nyrenoverte hus i fjor. Sentral leietaker er Den Norske Legeforeningen. En førende verdi for Legeforeningens sekretariat er åpenhet, noe som også gjenspeiles i byggets kvaliteter. Bygget har fått en helhetlig design, og arkitektur som bringer inn mye lys. Interiøret er fleksibelt. Spesielt møterommene fremstår med god visuell og praktisk lydkomfort. Byggherre for Legenes Hus er Christiania Torv AS, som er eiet av Den norske legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger. Begge organisasjonene er leietakere i bygget, og førstnevnte har hatt Cecilie Bjørnstad Engblad som prosjektleder på vegne av brukerne av bygget. Generelt har Den Norske Legeforeningen fire delmål for ombyggingsprosjektet; disse er å ivareta og styrke Legenes hus som merkevare, oppgradere/renovere Legenes hus innvending, utvide og utnytte arealene til det beste for organisasjonen i kommende 20-årsperiode og å øke kapasitet for kurs- og møtevirksomhet. – Vi ønsket blant annet å åpne opp bygget og få inn mer lys og gode siktlinjer, samt skape fleksible løsninger og flere arbeidsplasser. Det nye atriet oppleves nå som husets samlingspunkt og kjennetegn. Vi har en interntrapp i atriet, som gir rask og lett tilgang til etasjene og avdelingene. Vi er foreløpig veldig fornøyde med nytt bygg og nye lokaler, men vi har dessverre ikke kunnet bruke lokalene som normalt. Derfor kan vi ikke uttale oss bastant om kvalitetene riktig ennå, sier Cecilie Engblad Bjørnstad. HANDLINGSROM Fleksibiliteten vises godt ved at det er utstrakt bruk av systemvegger i glass og ikke-faste himlinger. Dermed kan man demontere og remontere etter behov og gjøre enkle tilpasninger senere. Ved åpningen sto til sammen 10 møterom klare til disposisjon. Rommene er i hovedsak knyttet til konferanseavdelingen, har ulike størrelser og ulike omgivelser. Det er alt fra små møterom for seks personer til møtesaler som tar henholdsvis 55 personer og 65 personer i klasseromsoppsett. De to største møtesalene kan sågar slås sammen til en stor foredragssal. LYDREDUKSJON OG AKUSTIKK Det er CreoNordic i Vestfold som har stått bak leveransene av himlinger og systemvegger i møterom og kontorer. Ivar Fosse er fagansvarlig for lyd og akustikk i selskapet. – For et bygg med sammensatte krav, som Legens Hus, har det vært både spennende og utfordrende å utvikle gode løsninger. Riktig og god Åpent og fleksibelt for Legeforeningen Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling FAKTA LEGENES HUS Sted: Oslo Byggherre: Christiania Torv AS Arkitekt: LOF Arkitekter Interiørarkitekt: Metropolis Totalentreprenør: Seltor Fasadeentreprenør: NordicAlutek Innredning/himling/glass: CreoNordic Solskjerming: Solskjermingsgruppen Profilsystem fasader og tak: Alu proff. MB 50 Profilsystem Inngangsparti: Alu Proff MB-DPA ytterst, Geze smalprofil-system og automatikk med varmegardiner innerst. Glass i tak: Solkontrollerende ug 0.5, 3-lags 8 mm herdet glass, 70/40, 18 argon Glass i systemvegger: Ulike varianter med 10,76 og 12.75 herdet laminert glass Glassrekkverk: NordicRailing

22 0221 Rehabilitering // Legenes hus Glassdøren mellom kaffebaren og kontorer i 2. etasje ser helt vanlig ut. Men synet bedrar. Det er nemlig sjeldent at en slik dør er utstyrt med automatikk. Døren har 10 mm herdet glass og Slimdrive dørautomatikk fra Geze. lydreduksjon og akustikk avhenger av materialvalg og løsninger for at hele bygget skal fungere. For møterom og kontorer avhenger lydreduksjonen av himling, dører og vegger. Selv om interiøret og rommets materialer også påvirker lydforholdene, tas ikke dette hensyn til, forklarer Fosse. NORSK STANDARD Krav til lydforhold gjelder normalt ut ifra forutsatt bruk, og oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper.» Lydkrav for innvendige vegger i næringsbygg defineres som Rw eller R’w. Rw er labmålt verdi og R’w er feltmålt verdi. Måltall er desibel (dB).* – For å sikre et godt arbeidsmiljø for brukerne er det avgjørende å etablere gjennomtenkte løsninger for akustikk og lydreduksjon på et tidlig stadium. Valg av glasstyper og glasskonstruksjoner har stor betydning for å oppnå gode resultater. Alle kontorfronter har 10,76 laminert glass og 10 mm herdet glass i dør. Lydkravet er på R’w > = 24 dB. Vår feltmålte verdi er R’w = 32 dB. Veggene og dørene i møterom mot korridor har 12.76 laminert glass. Lydkrav er definert på R’w > = 34 dB, mens våre feltmålte verdi ble R’w =37 dB, sier Fosse. Åpningen av bygget har medført at flere møterom har glassvegger ut mot atriet og gangarealer. For disse veggene har CreoNordic utviklet en egen løsning. – Glassveggene vi har levert består av ett lag med 10,76 laminert glass, en akustisk «spacer» mellom profilene og ett lag med 12,76 laminert glass. Disse doble glassveggene er levert med to ulike avstander mellom glassene og har lydkrav > = 48 dB. Feltmålt verdi for den smaleste varianten er R’w = 49 dB, forklarer Fosse. ATRIUM En sentral del av byggets oppgradering var å opprette et nytt innvendig atrium. Det er bygget et nytt glasstak over det som opprinnelig var et åpent atrium. Samtidig ble det revet en heis- og trappesjakt og flere hulldekker i etasjeskillene. I tillegg er flere gamle dekker støpt igjen, og det er satt inn nye bærekonstruksjoner av stål og forsterkninger i sjakter i «Valg av glasstyper og glass- konstruksjoner har stor betydning for å oppnå gode resultater.»

Xxxxx // Xxxxxx 23 0221 Leietakerne har fått et atrium og en trapp helt i tråd med hva de opprinnelig ønsket. Den flotte trappen binder etasjene sammen og forsterker atriummet som samlingspunkt. Lyset får rikelig adgang og sollyset krever innvendig solskjerming i den innvendige fasaden. bygget. Det nye glasstaket måler nær elleve ganger åtte meter, og skrår nedover på to sidefelt som består av seks glassfelt i ulik høyde. Atriet har fritthengende trapper med glassrekkverk som binder etasjene sammen. NordicAlutek har montert alle rekkverk i bygget. Trapperekkverket er boltefestet 21,52 herdet laminert glass med en stilig håndløper i støpejern. Glasskanten er dekket med smal u-profil. Rekkverkene er for øvrig, både utvendig og innvendig er toppmontert med 21,52 herdet laminert glass. LEKKASJER Et ikke ukjent problem i rehabiliteringsprosjekter er at man oppdager lekkasjer underveis. Glasstak og fasadearbeid er utført av CreoNordic søsterselskap, NordicAlutek. Einar Lona er prosjektleder med mange års erfaring. – Under planleggingen av et rehabiliteringsprosjekt er det alltid lurt å ta høyde for at det dukker opp uforutsette problemer. Spesielt oppdager vi lekkasjepunkter i eksisterende fasadeelementer. På Legenes Hus ble det mye tettingsarbeid i de gamle overlysvinduene ut mot Christiania Torg. Alle klemlister måtte skrus av gamle pakninger og fugemasse måtte skjæres bort og erstattes. Drenskanalene måtte også renses og ny klemlister monteres. Vi har også byttet 20 sprukne glass, sannsynligvis fordi de har vært for hardt tilskrudd, sier han.

24 0221 I sydlig hjørnet av 1. etasje er inngangen fra gateplan til serveringsdelen. Der er det også laget et nytt glasstak etter samme prinsipp som i atriet. Dog i langt mindre skala. Brukerne har tilgang til kantineområdet også fra innsiden. Underveis i rehabiliteringsarbeidet åpenbarte det seg et behov for kunne stenge av kantinen slik at eksterne kunder kunne leie lokalene. Gangveiene inn mot kontorfløyen ble dermed utstyrt med en skyvedørsløsning signert Ivar Fosse. – Skyvedøra er 3100 mm bred og 2200 mm høy og bygget som en «pocket» løsning. Det vil si at med Rehabilitering // Legenes hus EGEN LØSNING En spesialdesignet skyvedør gjør at kantinen også kan brukes til utleie. Den store skyvedøren gir mulighet til at kantinen kan brukes til utleie. Med full åpning er den fullstendig skjult i veggen. Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling Ivar Fosse er teknisk sjef i CreoNordic. full åpning er hele skyvedøren skjult i veggen. Døren henger i en klemskinne i toppen og den har et skjult låssystem med magnet. På grunn av den trange plassen valgte å dele døra i to like seksjoner slik at den kan skiftes ut hvis den blir skadet. Seksjonene henger samme med hjelp av fire klemfester. Ikke så avansert når man ser på det kanskje, men som etterarbeid blir det litt krevende å finne en slik løsning, sier Fosse.

Fra ekstra store skyvbare glassflater i Panorama Design via klassiske heve-skyvedører til folde-skyvedører. Skyvedører fra Schüco visker ut grenser og skaper nye rom. www.schueco.no/minskyvedoer DEN NATURLIGE OVERGANGEN MELLOM INNEMILJØET OG LANDSKAPET UTENFOR. SKYVEDØRER FRA SCHÜCO.

26 0221 Aktuelt Velkommen til gothes.se Nordens beste e-markedsplass for låser og beslag Hovedkontor: Box 1928, SE-79119 Falun (Roxnäsvägen 14, SE-791 44 Falun) Salgskontor : Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Lager: Falun & Stockholm • Telefon: +46 10 - 483 40 00 • order@gothes.se www.gothes.se Styrker sin posisjon i Norden Onlevel Gmbh har opprettet datterselskapet Onlevel Nordic Aps for å komme tettere på markedet og kundene i Norden og Baltikum. Onlevel Nordic Aps har åpnet lager og kontor på Viby Jylland, i utkanten av Aarhus. Det nye selskapet vil bli ledet av Djóni Ziska. – Vi sikter mot å yte bedre, hurtigere og mer konkurransedyktig service overfor våre eksisterende kunder samt å bedre kunne ta oss av nye, sier Ziska i en pressemelding. Aktuelle messer som er flyttet Vi bringer her en kort statusrapport for noen av de viktigste bygg-møteplassene som er planlagt det kommende året. Bygg Reis Deg har sluppet unna både avlysning og flytting. 21. – 23. oktober 2021 har stått i kalenderen i flere år allerede. Nordbygg i Stockholm har ikke vært holdt siden 2018. Neste messe er satt til 26. – 29. april 2022. Tradisjonsrike Glasstec i Düsseldorf ønsker velkommen fra 20. til 23. september 2022. Vienna Biennale avholdes som planlagt fra 28. mai til og med 3. oktober 2021. Batimat arrangeres i Paris fra 3. til 6. oktober 2022. BAU i München finner neste gang sted 9. til 14. januar 2023.

Xxxxx // Xxxxxx 27 0221 Tormax karuselldør Oslo Hovedkontor: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo, 23 38 34 40 Trondheim: Jarleveien 8, 7041 Trondheim, 48 05 36 00 TORMAX er en divisjon og et registrert varemerke til LANDERT Group Tormax har levert dørautomatikk og alle typer automatiske dører siden 1951. TORMAX Norge AS post@tormax.no – www.tormax.no Byggteknisk forskrift (TEK 17*) sier at lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. Krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper. VELGE RIKTIG GLASS – Vi oppholder oss i ulike miljøer. Alle rom bør ha god akustikk tilpasset hvilken bruk rommet er ment for. For å oppnå gode lydforhold må man kjenne egenskapene til konstruksjoner og de enkelte byggematerialer. Vårt materiale er en sentral del av alle miljøer og foreningen har ved flere anledninger fått forespørsel om glasset støydempende egenskaper. Spesielt ved bruk i kontorbygg, hvor kravene til hvordan kontor- og møteromslokaler skal utformes og lydisoleres har endret seg. Derfor har vi laget denne veilederede. Den gir brukeren en god mulighet til å velge riktig glass til riktig sted, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen. HOVEDPUNKTER I VEILEDEREN: • Måleenheter for lyd • Måltall for støydemping • Støydemping med glass • Hva sier Byggteknisk forskrift, TEK 17? • Henvisning til riktige standarder • Systemvegger • Lydmålinger i laboratorium og feltmåling av ferdig glassvegg i kontorland • Hvordan velge riktig systemvegg Veileder for valg av støyisolerende glass til systemvegger kan lastes ned på glassportal.no *TEK17 henviser fortsatt til NS 8175:2012. DiBK har, under utarbeidelsen av denne veileder, en pågående konsekvensanalyse om 2019-utgaven. Det er opp til beskrivende ledd i å henvise til de forskjellige utgavene av NS 8175, 2012 eller 2019 utgaven. Veileder for valg av støyisolerende glass Glass og Fasadeforeningen har nylig utgitt en veileder med formål å belyse valg av innvendig skillekonstruksjoner med glass ut ifra definerte lydkrav, men like viktig å tilfredsstille kravet til personsikkerhet. Den nye veilederen gir brukeren en god mulighet til å velge riktig glass til riktig sted, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen. Teknisk rådgivning Glass og Fasadeforeningen Veileder for valg av støyisolerende glass til systemvegger GLASS TIL SYSTEMVEGGER Foto: CreoNordic

Xxxxx // Xxxxxx 28 0221 En stor utkraging med glass på tre sider gir Villa H i Molde et særegent uttrykk. – Naturkontakt og utsiktsmuligheter er viktige kvaliteter. På denne vakre tomta var det fristende å la hovedoppholdsrommet få sveve fritt ute i det store landskapsrommet, med vidt utsyn til fjord og fjell, forteller sivilarkitekt Aud Randi Astad. Åpent mot fjord og fjell Tekst: Guro Waksvik Foto: Sindre Ellingsen Villa H i Molde signert sivilarkitekt Aud Randi Astad. På tre plan ligger Villa H godt tilpasset den bratte tomta. Glass på tre sider i en stor utkraging gir optimal utnyttelse av den flotte utsikten.

29 0221 Prosjektomtale // Villa H Husets to øverste etasjer har en delvis synlig konstruksjon med slanke stålsøyler, noe som gjør at store glassfasader med limte glasshjørner og så smale profiler som mulig kan få gå fritt forbi og ivareta kontakten med naturen. – Landskapsrommet blir en del av husets identitet. Beboeren får en følelse av å være i naturen, som uavbrutt skifter gjennom døgnet, fra årstid til årstid, fra dag til dag og time til time, sier Aud Randi Astad. Glassets plassering ytterst i konstruksjonen fra gulv til tak gir også større rom inne. Storslagent utsyn over fjord og fjelltopper i sør, og tett mot skog og mørke furutrær i nord. Villa H er godt tilpasset det bratte vestlands- landskapet. VÆRUTSATT – Tomtas viktigste kvalitet er den fantastisk vakre utsikten. Den spilte en stor rolle i konseptet, og fristet til mye glass, forteller Astad. Etter første befaring med byggherrene på tomta, tegnet hun raskt en skisse. De likte skissen, og grunnlaget ble lagt der og da. – For å se hele panoramaet fra øst til vest var det viktig å komme seg opp og litt fram. Derfor foreslo jeg en utkraging. Utkragingen var en utfordring. Astad måtte gå mange runder med ingeniør og entreprenør for å få det slik hun ønsket. Glass på tre sider på en 6 x 6 meter stor utkraging er krevende, ikke minst med tanke på vind- og snølaster. Bygget er værutsatt, det måtte regnes nøye. Den innvendige innfestingen ble avgjørende. –Mellom utkragingen og den underliggende betongkonstruksjonen er det en inntrukken skyggefuge på 10-12 centimeter. Det ser ut som om utkragingen svever. Det var viktig for konseptet. Boligen har et bruttoareal på om lag 660 m2. Det er mye i forhold til tomta, som er på et knapt mål. Astad utnyttet tomta smart. Villaen har tre plan pluss et garasjeplan nederst, en stor svevende utkraging og flere mindre utkraginger. Mye er lagt inn i terrenget og under bakken. – Som vestlendinger flest er jeg vant til å sprette ut med en gang godværet kommer, ofte går det bare noen minutter før tåke og regn kommer sigende. Derfor var jeg opptatt av muligheten til å gå ut i terrenget fra alle plan. Villa H ligger sørvendt, vest for Molde sentrum, med vid utsikt mot Romsdalsfjellene fra øst til vest. I skogen mot nord er det skiterreng og lysløype. DJEVELEN BOR I DETALJENE En flott innvendig trapp i slipt betong og store glassflater er sentralt plassert i bygget, og knytter alle etasjene sammen. – Trappa er viktig, du må få lyst til å gå i den. Jeg har prøvd å lage opplevelser knyttet til trappa, blant annet med et vindu som gir overlys og trekker oppover. Du ser oppover mot de høye furuene når du går opp, og mot fjord og fjell når du kommer til hvert nytt nivå eller går ned, forteller arkitekten. Hun har designet trappa og resten av bygget ned til hver minste detalj. I rekkverket er det 16,76 mm laminert og herdet glass, avsluttet med en håndløper i valnøtt. I betongveggene er håndløperen innfelt med skjult belysning. – Kvalitet i alle ledd fra idé og konsept til hver minste millimeter er helt nødvendig for å få et godt resultat. Det er en kamp å få det til, mye kan gå galt hvis jeg ikke følger opp. I Villa H har jeg i tillegg til å være ansvarlig søker og prosjekterende, hatt oppfølgingsansvar underveis i hele byggeprosessen. Et nært samarbeid med alle fagområder, entreprenør og håndverkere har vært en glede og helt uvurderlig i en slik prosess. FAKTA Prosjekt: Villa H Byggeår/ferdigstillelse: 2018 Sted: Molde Type bygg: Privatbolig Byggherre: Privat Arkitekt: ASTAD ARKITEKTUR AS Rådgivende ingeniør: Consulentpartner AS v/Svein Ivar Sjåholm Glassentreprenør: Straumsheim Glass og Fasade AS Glassfelt i fasade: Pilkington Insulight Sun Triple 70/35 Glassrekkverk i trapp: 16,76 mm laminert og herdet glass Schüco profiler: Svarteloksert aluminium, ADS 75 HD.HI (dør), ASS 70.HI (heve/skyvedør), FWS 35 PD.SI (panorama design fasade) Tomteareal: 928 m2 BRA: ca. 660 m2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy