Glass & Fasade nr. 1 – 2023

UTGITT AV GLASS OG FASADEFORENINGEN // NR 1-2023 PROGRESSIV DAGSLYSSTRATEGI på sykehus i Finland HVA ER EN CLOSED CAVITY-FASADE? // GLASSKLART: CARINA LOVISE FORSMO // DESIGN FOR REDUSERT MATERIALBRUK

DET ENESTE GLASSTAKET DU TRENGER Å VITE. | Høyde med integrert klikkprofildeksel | Avdekket festing | Ensidig festing, ingen trekkstenger nødvendig | Glass herdet med SCP-folie | Egnet for 16,76 og 21,52 mm glass FRITTFLYTENDE GLASSTAK ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark sales@onlevel-nordic.com | T:+45 69 14 38 00 | www.onlevel.com

SAPA x Hydro CIRCAL Produktenes livssyklus må stå i fokus når det kommer til produktvalg for fremtiden. Sirkulære materialer må ha en avgjørende rolle i kommende prosjekter. For SAPA er ikke dette et spørsmål, men en selvfølge. Alle våre profilsystemer er produsert med fornybar energi og inneholder resirkulert aluminium fra utrangerte produkter. Hydro CIRCAL har et av verdens laveste karbonavtrykk, og er en serie høykvalitetsaluminium produsert med minst 75% resirkulert aluminium fra byggprodukter som har endt sin livssyklus. Fasader – Vinduer - Dører www.sapa.no FASADER, VINDUER OG DØRER STORE MULIGHETER LITE AVTRYKK HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY, ØKERN PORTAL

Forsidefoto: Kaari sjukhus UTGITT AV GLASS OG FASADEFORENINGEN // NR 1-2023 PROGRESSIV DAGSLYSSTRATEGI på sykehus i Finland HVA ER EN CLOSED CAVITY FASADE? // GLASSKLART: CARINA LOVISE FORSMO // DESIGN FOR REDUSERT MATERIALBRUK Innlegg Materialgjenvinning av bygningsglass skal bli enklere TO PILOTPROSJEKTER der returglasset blir hentet på byggeplassen og gjenvinnes til glassvatt gir bærekraft et innhold og viser at det nytter. Store mengder glass fra rivning og renovering leveres til avfallsmottak for sortering etter bestemte kriterier. For isolerruter som klassifiseres som farlig avfall, har Ruteretur i 20 år administrert en returordning som sikrer forskriftsmessighåndtering. Ulik praksis har medført at for det gjenværende avfallet (det store volumet) tar mottakene ulik pris for sin håndtering, og med til dels store forskjeller. Nå har Glass og Fasadeforeningen inngått en ny samarbeidsavtale som skal hjelpe foreningens medlemsbedrifter med trygg og økonomisk avfallshåndtering, med sikte på økt gjenvinning av bygningsglass. To pilotprosjekter, i henholdsvis Bergen og Oslo, viser vei. RETURORDNING AV BYGNINGSGLASS Etter beslutningen om å renovere fasadene i Grieghallen i Bergen, gikk huseier, Glass og Fasadeforeningen, medlems- bedriften Fasader og Glass, Glava, Norsk Gjenvinning og Bergen Glassmesterlaug sammen om et pilotprosjekt for å vise at materialgjenvinning av glass ville forsterke bærekraften i renoveringen. Isolerrutene fra utskiftingen ble sampakket og transportert til Norsk Gjenvinnings anlegg på Øra i Fredrikstad. Der blir glasset prosessert til granulat som Glava benytter i sin produksjon til glassvatt. HENTET 20 TONN RETURGLASS Et tilsvarende prosjekt ble gjennomført ved rehabilitering av Grev Wedelsplass 9 i hovedstaden. I stedet for at entreprenør og byggherre måtte avhende og betale for utskiftet glass som byggavfall, ble det her organisert slik at Norsk Gjenvinning kunne hente 20 tonn glass til gjenvinning. Gjenvinningsprosessen resulterte i råvare nok til bygningsisolasjon/glassvatt til 15 eneboliger. Bærekraften i prosjektet er ytterligere forsterket gjennom 400 kvadratmeter med solcellepaneler. GJENVINNINGSAVTALE MED NYE MULIGHETER Erfaringene fra disse prosjektene ligger til grunn for den nye samarbeidsavtalen mellom Norsk gjenvinning og oss. Målet er å komme frem til løsninger og metoder som gjør det lønnsomt og attraktivt å levere bygningsglass til materialgjenvinning. Disse materialressursene og verdiene må styres unna deponiene. Erfaringene skal danne grunnlag for effektiv og økonomisk materialsirkulasjon på landsbasis. OMFATTENDE ARBEID FORMER RETURGLASS Sammen med Norsk Gjenvinning har vi kommet et stykke på vei for å møte behovet for et tilrettelagt system for innsamling og retur til gjenvinning. Samarbeidet er omfattende og ambisiøst. FØR DET BLIR FOR SENT Bygningsglass består i all hovedsak av kvartssand med spesielle krav til kvalitet. Med økningen i etterspørsel etter glass globalt vil det innen noen tiår ikke lenger være tilgjengelige ressurser av denne kvaliteten uten ødeleggende naturinngrep. Da kan vi ikke lenger fortsette å grave ned en evig gjenvinnbar ressurs. Innføringen av nytt kapittel 17 Klima og livsløp i TEK17 gir klare føringer for hva som ligger foran oss. Innlegget er skrevet av Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen, og er også publisert på Gjenvinningsbloggen. 4 0123 Nr. 1 - 2023 Fire utgivelser pr. år Ansvarlig utgiver: Glass og Fasadeforeningen v/Bjørn Glenn Hansen Glynitveien 25, 1400 Ski Tlf. 47 47 47 05, post@gffn.no www.glassportal.no Redaktør: Harald Aase Tlf. 950 84 298, aase@gffn.no Journalist: Guro Waksvik Tlf. 979 84 811, gwaksvik@online.no Billedredaktør: Adam Stirling, tlf. 915 19 109 adam@adamstirling.com Redaksjonsråd: Morten Dalby, Andreas Moe, Arild Ellingsen, Odd Borgos, Trude Steen, Thomas Aasen Annonser: Jannicke Isaksen, tlf. 414 14 440 jannickeisaksen@outlook.com Abonnement: Beate Solem, post@gffn.no Redaksjonssekretær/layout: Therese Myklebust Member Media AS therese@membermedia.no Trykk: Merkur Grafisk AS Opplag: 4123 Det er ikke tillatt å kopiere fra magasinet uten avtale. For signerte artikler står forfatter selv ansvarlig. «Målet er å komme frem til løsninger og metoder som gjør det lønnsomt og attraktivt å levere bygningsglass til materialgjenvinning. Disse materialressursene og verdiene må styres unna deponiene.»

5 0123 Innhold XX ERIK STENSRUD MARSTEIN gir deg en oppdatering på bygningsintegrerte solcellepaneler. MILJØ OG BÆREKRAFT: Optimalisert fasadedesign Samboerparet Eivind Brøvig og Rita Moland Flesner har forvandlet en enebolig fra 1964 til et unikt «show-house». XX SIRKULÆRØKONOMI: Innovative grep i renoveringen av Grev Wedels plass 9. INTERIØRTRENDER: Retro, Wellen-glass og New York-stil. Foto: Glenn Thomas Haugaard/Xicado Foto: Andrius Gudelis Foto: Adam Stirling Foto: Oslo Glass & Vindu 24 30 32 40 26 FASADEFAGLIG: Hvordan prosjektere en Closed Cavity-fasade? 16

6 0123 Aktuelt // BRD VIL VISE FREM HELE BRANSJEN PÅ BRD 2023 Glass & Fasade og Glass og Fasadeforeningen skal igjen vise fag og materialer fra en hel bransje i en felles innpakning kalt «Verdens beste byggematerialer» på Bygg Reis Deg. – Vår bransje har så mye å by på, og våre medlemsbedrifter fortjener at vi er synlige på Bygg Reis Deg i oktober, sier Bjørn Glenn Hansen. Tekst: Harald Aase – GLASSET HAR ENORM BETYDNING i utformingen av energivennlige og funksjonelle bygg. Uten våre innovative materialer ville mulighetene for arkitekter og prosjekterende vært betydelig redusert. Vi vil på vår stand formidle kunnskap om våre materialer, med et mangfold av funksjoner, tilpasset byggeskikk og moderne energikrav. På Bygg Reis Deg får vi mulighet til å eksponere forening, medlemsbedrifter og bransje ut til et bredt publikum, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen. Foreningen har bestilt nær 450 m2 utstillingsareal i Hall B, med opsjon på ytterligere 150 m2. Her skal paviljongen «Verdens beste byggematerialer» bygges opp, og foreningens medlems- bedrifter skal vise seg frem på inntil 18 utstillingsplasser. Disse rammer inn en felles informasjonsstand, mingleområde og en foredragsarena. – Etter å ha hatt egen bransjetreff og -utstilling i Sandvika i flere år, tok Glass og Fasadeforeningen initiativ til å flytte vår egen «Fagdag» og seminaret «Glassarkitektur» til Bygg Reis Deg 2021. På den måten bidrar vi til at våre utstillere og dyktige foredragsholdere når ut til et bredere publikum. Erfaringene fra debuten, med noen konseptuelle endringer, mener vi ga oss grunnlag for å lage et enda bedre arrangement dette året, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen. VIL VOKSE Hele byggebransjen har gjennom siste del av 2022 og starten av 2023 oppleved et tøffere og mer usikkert marked. Responsen fra utstillere er likevel god. Pilkington Norway, Hydro Building System Sapa, Hydro Building System Wicona, Purso, Q-Railing, Hunter Douglas/Vental, Schüco, Lumon, Onlevel, Veranda, Elverhøy Aluminium, CG Glass & Fasade og IDT Solutions har allerede booket plass. – Markedet oppleves mer usikkert nå om dagen. Derfor satser vi på en litt mindre paviljong, men den har mulighet til å vokse. Vi jobber med å få med enda flere utstillere, og dessuten har vi dialog med Bygg Reis Deg om å etablere et felles konsept på vår paviljong, forteller Hansen. Glass og Fasadeforeningen vil med paviljongen «Verdens beste byggematerialer» sette sitt tydelige preg på Bygg Reis Deg 2023. Jonas van Zwieten Sivertsen. Foto: Harald Aase Ny faglig leder i foreningen Glass og Fasadeforeningen har ansatt Jonas van Zwieten Sivertsen (36) som ny faglig leder. Fra 1. februar skal han lede foreningens kursvirksomhet, fagopplæring i glassfaget og rekruttering av lærlinger. – Med Jonas van Zwieten Sivertsen inn i GF Admin-teamet forsterkes foreningens posisjon som arena for opplæring og utdanning. Han tilfører oss komplementære ferdigheter som vil løfte alle deler av vår virksomhet. Vi er spesielt glade for at han bringer med seg kunnskap om BIM-modellering. Vårt autorisasjonsprogram tar nå i bruk BIM som verktøy, og dette skal videreutvikles til mange av våre kurs og opplæringstilbud. Vi ser frem til å få denne kompe- tansen på plass og Jonas med i teamet, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Økern Portal ® Roger Holmen ISOLERGLASS MED SUPER SPACER® - EKSTRA GOD KVALITET, ENERGIEFFEKTIVITET OG DESIGNFRIHET. Design uten begrensinger måd vår fleksible avstandsprofil Super Spacer® T-Spacer™ Premium Plus. • Bedre varmeisolering • Bedre lydisolering • Bedre visuell kvalitet og estetikk • Designfrihet • Lengre levetid, mindre risiko for kondens • God og ensartet kvalitet GLASEKSPERTEN.DK

8 0123 Glassklart // Carina Lovise Forsmo I prosjektet Bad har arkitektstudent Carina Lovise Forsmo laget en ny tolkning av det romerske badet, med glass i samtlige bygg. Collage: Carina Lovise Forsmo

9 0123 Sanselig atmosfære med glass Syv små bygninger i glass i en venetiansk hage utgjør prosjektet Bad, som ble tildelt Glassprisen 2022. Det er designet av arkitektstudenten Carina Lovise Forsmo, som gikk flere runder før hun endte opp med glass. – Da jeg oppdaget at glass var et potensielt egnet materiale, førte det til et vendepunkt i prosjektet. Da ga det mer og mer mening. Tekst: Guro Waksvik For studentene startet høstsemesteret med å få utdelt tomt og program. Programmet kunne tolkes slik de ville, både i størrelse og form. – Tomtene vi fikk tildelt er i Venezia i Italia. Min tomt lå i en frodig bakhage med store trær ved en av byens kanaler. Jeg ble inspirert til å undersøke de gamle romerske badene. De er laget i mer klassisk arkitektur og er mørke. Midtveis hadde jeg tegnet et prosjekt som var nesten uten åpninger, intimt og mørkt, og med noe overlys i tråd med de gamle romerske badene, forteller Carina Lovise Forsmo. Hun holdt på hele høstsemesteret. Underveis ble det flere endringer. Ideen med forskjellige bygninger inspirert av det romerske badet har hun hatt med seg hele tiden – Jeg har valgt en strukturert oppbygging av rom for varme og kalde bad, badstue, dampbad og rom for avslapping. Underveis tolket jeg prosjektet på nytt med et annet lettere materiale. På den måten ble det en ny tolkning av det romerske badet. LESE AV TEMPERATUR På grunn av gjennomsiktigheten som skaper en sanselig atmosfære i prosjektet, falt hun for glass. – Jeg jobbet med glass i forhold til kondens og vannets kvalitet inne i bygningene. Går du inn i hagen og ser de syv bygningene i relasjon til hverandre vil du kunne lese temperaturen i rommene ved bare å se på glasset. Utdelingen av Glassprisen 2022 fant sted på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo under AHO WORKS AWARDS. Carina Lovise Forsmo. Foto: Eli Roaldseth.

10 0123 Prisen er etablert av Glass og Fasadeforeningen samt foreningens tidsskrift Glass & Fasade. – Glass er en helt essensiell kvalitet i prosjektet, så kategorien var logisk. Det var stas å bli nominert, og enda mer stas å vinne. – Folk har tro på prosjektet. Det betyr mye når en har jobbet så hardt. Bad er et tenkt papirprosjekt som handler om idé, konsept og romlighet. Tomta med den frodige hagen eksisterer, og studenten har vært på befaring. EN TOMT MED SÆRPREG I forbindelse med oppgaven reiste Forsmo på befaring til Venezia. Tomta ligger i en av byens mange skjulte hager. Gjennom frodig vegetasjon leder en sti deg inn til fredelige plasser under store trær. Borte fra byens støy hørte hun kun lyden av fugler og sirisser. – Tomtas særpreg er viktig. Får vi arkitekter tildelt en tomt må vi analysere den. Så skal vi prøve å bringe inn tomtas eksisterende kvaliteter. De store trærne er spesielle, og gir tomta et unikt særpreg, sier hun. Det største treet på tomta er 25 meter høyt. Det har en stamme på hele 1,4 meter i omkrets. Hun ville bevare trærne. – Det var viktig for meg at hagen ikke skulle miste sitt særpreg. – Glass bidrar til å bevare bygningenes relasjon til hagen. Det er en flott vandring i hagen mellom trærne. Ved å lage et bad som er strippet ned, og kanskje litt nakent, utfordrer hun konvensjonene ved å bruke glass. Menneskekroppen blir eksponert. I tillegg blir vannets forlokkende egenskaper videreformidlet. – I et rom som er varmt blir det damp og kondens, og det er ikke like lett å se inn. I de kalde rommene vil glasset være helt klart. Glass har en bestandig overflate. Plutselig blir det levende ved å se at det danner seg dråper ved kondens. Hun hadde kanskje ikke laget et bad i glass hvis tomta hadde ligget ved et overfylt åpent torg. Men tomta er en lukket hage som skal spille en stor rolle både innenfra og utenfra byggene. Da gir det mening å bruke glass. På gulvene er det brukt lokal istrisk stein. GLASSFAGLIG VEILEDNING For å få mer informasjon om glassets muligheter kontaktet Forsmo Glass- og fasadeforeningen. Hun kom i kontakt med Per Henning Graff, som ga god faglig veiledning. – Han besvarte mine spørsmål om hvilke typer glass som egnet seg best til formålet samt hvilke muligheter som finnes med bruk av glass som konstruksjonsmateriale. I tillegg fikk jeg veiledning om bolting og liming av glass. Graff ga meg også informasjon om relevante referanseprosjekter, forteller Forsmo. I bygningene har hun beskrevet gjen- nomsiktig herdet isolerglass i tak og vegger, og laminert glass i rammekonstruksjonen av søyler og bjelker. – Jeg valgte herdet og isolert for å øke glassets styrke, slippe varmetap og hindre for mye oppvarming dersom det skulle bli mye sol. Tomta er beskyttet, så sol er neppe et stort problem. Jeg ville opprettholde de klimaene som er etablert inne i bygningene. Derfor er isolerglass egnet. PÅ PÅLER Venezia har en lang historie med produksjon av glass. I 1291 måtte alle glassmakerne i Venezia bosette seg på Murano på grunn av brannfaren. I en periode var øya den største glassprodusenten i Europa. Glass er fremdeles en viktig næring på Murano. – Jeg har ikke vært der, men vet øya var et episenter for glassindustrien Direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen og Carina Lovise Forsmo under prisoverrekkelsen. Tomta ligger i en frodig bakhage med store trær ved en av Venezias kanaler. De syv bygningenene i glass har gulv i lokal istrisk stein. Modell: Carina Lovise Forsmo Foto: Therese Myklebust Glassklart // Carina Lovise Forsmo

Glassklart // Carina Lovise Forsmo 11 0123 Byggebransjen står for 39% av karbonutslippene. Derfor er vårt mål å redusere våre utslipp med halvparten innen 2025 ved å benytte sirkulære, EPD-dokumenterte vinduer, dører og fasader i aluminium. Vi bryr oss om å bygge en bedre fremtid. Sammen kan vi gjøre en større forskjell. BUILD BEYOND TOMORROW. Les mer: www.wicona.no BUILD BEYOND TOMORROW WICONA er utstiller på BAU 2023 Treff oss i Hall C1 / Stand 338

12 0123 gjennommange hundre år. Derfor gir det mening at glasset til Bad ville blitt produsert der. Bygningene mot kanalen er fundamentert på samme måte som alt i Venezia, på påler, stein og mur. Fundamentet består av 3 meter med mur. Så følger påler i varierte lengder, alt etter hvor langt det er ned til den harde leiren. Badet består av syv bygninger i ulike størrelser. Det største er 64 kvadratmeter, det minste er 10. Bygningene er som rom i et romersk bad; skifterom, rom for kaldt bad, dampbad og varmt bad, oppvarmet bad, badstue og vinterhage. 3D Underveis i prosjektet har hun for det meste jobbet med 3D-modellering, samt med noen collager med 3D og fotografier fra tomta og de eksisterende byggene rundt. Glassklart // Carina Lovise Forsmo Navn: Carina Lovise Forsmo Alder: Født i Kristiansand i 1994, bosatt r i Oslo Utdanning: Bachelor i arkitektur fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), gjennomfører nå siste året på master ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Aktuell: Tildelt Glassprisen 2022 for prosjektet Bad, der samtlige bygninger er i glass. FAKTA Glassbygningen som ligger ut mot kanalen er fundamentert på samme måte som alt i Venezia, på påler, stein og mur. Fundamentet består av 3 meter med mur. Så følger påler i varierte lengder, alt etter hvor langt det er ned til den harde leiren. Skisse og modell: Carina Lovise Forsmo

Xxxxx // Xxxxxx 13 0123 Skap en levende fasade med profiler i resirkulert Aluminium! Profilsystemet Napsu lar deg virkeliggjøre dine ideer når det kommer til fasaders utforming og design. Napsu gir deg muligheten til å leke med bredde, dybde, form og inndeling for å skape en levende fasade. Profilene i resirkulert aluminium kan skreddersys helt etter dine ønsker og finnes tilgjengelig i et stort utvalg av tiltalende overflatebehandlinger. Purso OY Alumiinite 1 FI-37200 Siuro Finland www.purso.fi/en

– Her trives jeg best i «skitvær» Takket være en skreddersydd glassløsning kan ekteparet på Paradis Brygge bruke terrassen hele året, uansett vær. ANNONSØRINNHOLD: SCHIBSTED PARTNERSTUDIO INE NYGAARD GLASSET INN TERRASSEN: ANNONSE

– Megleren var helt ærlig med oss. De solgte god utsikt, ikke sol. Et mer værutsatt sted skal du lete lenge etter, forteller Ine Nygaard. Det er nå to år siden ekteparet Ine og Gaute Brandeggen solgte den store eneboligen på Madla og flyttet inn i en mindre leilighet på Paradis Brygge. Selv om de hadde funnet drømmeleiligheten, satt «stavangerværet» stadig en stopper for balkongtilværelsen. Løsningen ble å glasse inn balkongen, og den jobben var det Farstad Profilsystemer som skulle gjøre. BEST I DÅRLIG VÆR – For oss var det ingen tvil om at Farstad Profilsystemer på Forus skulle oppgradere balkongen, sier Nygaard. – Ikke bare er glassløsningene helt geniale, men kvaliteten er også suveren. Den første kvelden var det full storm ute, og jeg kunne likevel sitte og kose meg på balkongen med kaffe og en god bok, føyer Nygaard til. Balkonginnglassing er et av de mest populære produktene til Farstad. Det som er smart med skyvedørsystemet er at man har anledning til å åpne og lukke igjen etter behov. Når finværet melder seg, kan du enkelt åpne skyvedørene for å nyte solen og en sval bris. – Det høres kanskje litt rart ut, men jeg trives faktisk best her ute på terrassen når det er skikkelig dårlig vær ute, sier Nygaard og ler. ØKER VERDIEN PÅ BOLIGEN Selv om leiligheten på 78 kvadratmeter ikke er liten, står den i kontrast til eneboligen ekteparet solgte. Med balkonginnglassingen fikk de plutselig en ekstra stue over natten. – Jeg feiret bursdagen min her forleden med over 20 gjester, og vi følte aldri at vi hadde for liten plass. Gjestene kunne enkelt trekke ut på balkongen, forteller Nygaard. Hun legger ikke skjul på at komplimentene satt løst da hun viste gjestene den «nye» balkongen og spøker med at Farstad fikk mange nye kunder dagen etter. – Det som er så fantastisk er at Farstad tar seg av absolutt alt. Dette betyr at de ordner alle søknader og tillatelser du trenger. Det gav oss trygghet og forutsigbarhet, noe som var spesielt viktig i en flyttefase, sier Nygaard og legger til: – Innglassingen har virkelig gitt leiligheten en ny dimensjon. Ikke bare har vi fått en balkong vi kan bruke året rundt, men jeg er også sikker på at verdien på boligen har steget på grunn av det. «MADE IN FORUS» – Innglassing av balkonger har blitt kjempe- populært de siste årene. Glass demper støy og skjermer for vind og regn, men aller viktigst: det ødelegger ikke utsikten, sier Trond Furheim. Han er prosjektleder ved Farstad Profilsystemer og brennende opptatt av hvordan man kan skape gode og funksjonelle uteområder. Alle glassløsningene produseres lokalt på Forus. Det gjør at Furheim og resten av gjengen på Farstad kan skape helt unike løsninger uten noe særlig ventetid. SKYVBAR FRONT OG TAK Farstad egenutvikler de aller fleste produktene selv, noe som betyr at de er eneleverandør på mange av løsningene. – Et av våre mest populære produkter er skrå balkonginnglassing med skyvbart tak, hvor både tak og front er et element. Her kan man åpne innglassingen ved å enkelt skyve døren til side, sier Furheim. Det er ikke uten grunn at nettopp denne løsningen er så ettertraktet. – Vi har både privatkunder og leverandører over hele landet som simpelthen elsker dette produktet. Det gir deg fleksibilitet til å både åpne helt opp på varme sommerdager, men også lukke igjen når vinteren melder sin ankomst, legger Furheim til. – Innglassingen har virkelig gitt leiligheten en ny dimensjon. Ikke bare har vi fått en balkong vi kan bruke året rundt, men jeg er også sikker på at verdien på boligen har steget på grunn av det. FLEKSIBELT: Ine Nygaard kan enkelt åpne de skyvbare veggene for å slippe inn litt frisk luft. Foto: Schibsted Partnerstudio Se løsningene her Prosjektleder Trond Furheim slår også alltid av en hyggelig prat med kunder. Er du intressert i å være vår forhandler? Kontakt daglig leder: mette@rufa-trading.no

Fasadefaglig // Closed Cavity Fasade 16 0123 TETT HULROM-FASADE Tekst: Frank Føleide Mange byggherrer og arkitekter får øynene opp for Closed Cavity-fasader (CCF). En fasade som prinsipielt minner om en dobbeltfasade, men forskjellen er at hulrommet mellom det innerste og ytterste laget i en CCF-fasade er lufttett. Hva bør man tenke på ved prosjektering?

Xxxxx // Xxxxxx 17 0123 VIA Vika er det første bygget i Nord-Europa som har tatt i bruk dobbeltfasadeteknologien Closed Cavity. Foto: Andrius Gudelis

18 0123 Fasadefaglig // Closed Cavity Fasade ETT-SJIKTS GLASSFASADER NYE BYGGEFORSKRIFTER har hatt stadig strengere og strengere krav til bedre isolerte og fungerende fasader. Nye krav har utfordret leverandører av komponenter til glassfasader til å levere profilløsninger i aluminium og glasskvaliteter som tilfredsstiller disse. Glassfasader med to-lags glass var rådende i flere tiår på slutten av forrige århundre. Disse ble fort historie når trelags glass gjorde sitt inntog etter skjerpede krav i teknisk forskrift TEK2007. Med tykkere tre-lags glass i glassfasadekonstruksjonen ble utfordringene for profilsystem-leverandørene forholdsvis enkel, å benytte de eksisterende post- losholt-fasadesystemene og øke glassfalsene tilpasset tykkere og tyngre tre-lags glass. Arkitektonisk har glassfasadene med tre-lags glass et uendret utseende i forhold til de med to-lags; utenpåliggende solskjerming i form av persienner eller screen-duk blir fortsatt benyttet der dette er behov. Det har vært en rivende utvikling av glassfasadeløsninger de siste par ti-årene; fra etablerte løsninger med kun to-lags isolerglass til dagens varianter med fire lag glass i en CCF-fasade. For å gi leserne et bilde av CCF-fasadens funksjoner gir vi en kort oppsummering av øvrige glassfasadevarianter. Jonsvollkvartalet i Bergen har dobbeltfasade. Arkivfoto: Otto von Münchow

19 0123 For en mer rasjonell montasje på byggeplass blir stadig flere prosjekter levert som elementbaserte fasader. Fiks ferdige etasjehøye elementer produseres under kontrollerte forhold inne i fasadeentreprenørenes verksteder med tre-lags glass og isolerte tette felter, leveres byggeplass og heises opp og festes til braketter på dekkeforkanter. Solskjerming og utvendig kledning definert av arkitekter kan festes til elementets utside. Eksempler på elementfasader med utvendig solskjerming og alukobond-kassetter; «Fornebuporten», «Orkla City» og «Økern Portal». Et eksempel på en elementbasert hybridfasade, der solskjermingen er plassert i det luftede hulrommet mellom indre og ytre glassliv, finner vi på «Terminalbygget», Aker Brygge i Oslo, ferdigstilt i 2013. DOBBELTFASADER For å redusere materialbehovet, samt øke byggets bruksareal, ble dobbeltfasaden komprimert. Løsningen er den såkalte «hybrid-fasaden», der samme isolerte aluminiumsprofil er utformet med glassfalser for både det innvendig tre-lags glasset og det ytre ett-lags glasset. Avstanden mellom glasslivene er her kraftig redusert, men med tilstrekkelig dybde for ventilering og plass til solskjerming/persienne. Et stort, vaktmesterbetjent innadslående åpningsvindu, i hele tre-lags glassets størrelse, er typisk benyttet som adkomst for å kunne utføre vedlikehold og rengjøring av hybridfasadens hulrom. HYBRIDFASADER ELEMENTFASADER DOBLE FASADER, med solskjermingen plassert i sjiktet mellom et indre isolerglass og et ytre ett-lags, ble mer vanlige. Avstanden i hulrommet mellom indre og ytre glassliv har dybde og gangbaner dype nok for vedlikeholds- og renholds- personellet. Behovet for å kjøle ned fasaden begrenses ved at det mellom sjiktene sirkulerer luft. Med solskjermingen plassert mellom glassene bidrar denne til ytterligere å redusere behovet for kjøling, i og med at den ligger skjermet innenfor det ytre glasset og da vil fungere hele tiden uavhengig av vær og vind. Eksempel på en slik løsning er «Hydros kontorbygg E» på Vækerø i Oslo, ferdigstilt i 2009. Her ble persienner plassert på innsiden av det ytre ett-lags glasset i den ventilerte post- losholt-baserte dobbeltfasaden av type «boks-fasade». Med innvendig tre-lags isolerglass er samlet U-verdi for glassfasaden relativt lav. I tillegg gir den ventilerte dobbeltfasaden en relativt god total lydreduksjon. Illustrasjon av dobbeltfasade type «boks-fasade». Fasaden i de øvre deler av Økern Portal et bygget ved hjelp av elementer produsert på fabrikk, uten at det har gått på bekostning av designet. Foto: Adam Stirling

20 0123 Hulrommet blir konstant, og på en kontrollert måte, tilført tørr, avfuktet luft med et lett overtrykk. Dette forhindrer kondens, dugg eller tilsmussing inne i hulrommet. Solskjermingen, plassert inne i hulrommet mellom indre og ytre glass, fungerer dermed uavhengig av vær og vind. PROFILSYSTEM En elementbasert Closed Cavity-fasade er oppbygd av isolerte aluminiumsprofiler på tilsvarende måte som en elementbasert hybridfasade; med et fast tre-lags glass i indre posisjon og et ett-lags glass ytterst. Etter montasje av det indre isolerglasset med isolerte fyllinger og solskjerming, må alle flater inne i hulrommet rengjøres grundig før det ytre glasset kan monteres og forsegler hulrommet. Den ytre glasskonstruksjonen kan senere løsnes for tvingende nødvendig utskiftninger og vedlikehold fra utsiden. TØRRLUFTSYSTEM Tørrluftsystemet sikrer kontinuerlig tilførsel av luft til CCF-elementenes hulrom. Tørrluftanlegget, som typisk plasseres i byggets tekniske rom i kjelleren, trekker inn uteluft, filtrerer, komprimerer, tørker og lagrer den. Hvert element i alle etasjer får riktig mengde tørr luft tilført via stige- og etasjefordelingsrør opp fra kjelleren. Nødvendig mengde tilført tørr luft reguleres av et sentralt plassert kontrollsystem. I tillegg beskytter vedlikeholdsfrie sikkerhetsinnretninger rørsystemet og hulrommet i elementet mot overtrykk. SOLSKJERMING Solskjermingen er plassert beskyttet i hulrommet og kan betjenes til enhver tid og uavhengig av vær og vind. Dermed forhindrer den overoppheting av rommet innenfor, og/eller gir blendingsbeskyttelse. Motoren til solskjermingen festes på innsiden av elementet og er lett tilgjengelig plassert for vedlikehold fra romsiden. Til solskjerming kan det enten benyttes persienner av aluminiumslameller eller vertikal perforert duk. KOORDINERT OG TESTET Alle komponenter i en Closed Cavityfasade må være optimalt koordinert mot hverandre og langtidstestet for å sikre topp funksjonalitet og sikkerhet med lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Aluminiumsfasader, solskjerming og tørrluftsystem blir levert av én og samme systemleverandør, som også må sertifisere utførende fasadeentreprenør som står for produksjon og installasjon av CCF-elementene. Eksempel på en elementbasert Closed Cavity-fasadeløsning er gatefasadene montert på Via Vika-prosjektet i Oslo, ferdigstilt i 2021. Ved prosjektering av en Closed Cavity-fasade må hulrommets tetthet ivaretas og dimensjoner for hulrommet ha tilstrekkelig dybde for solskjermingen. Utover dette kan CCF-profilene designes mer fritt for å tilpasse utseendet og PRINSIPPET FOR EN CLOSED CAVITY-FASADE (CCF) Et Closed Cavity-fasadeelement er oppbygd som et hybridfasadeelement der hulrommet mellom indre og ytre glass er permanent luft- og regntett. Tekst: Frank Føleide Perforert duk. Foto: WICONA Persienner. Fasadefaglig // Closed Cavity Fasade

21 0123 Illustrasjon av tørrluftens rørsystem fra teknisk rom til hvert CCF-element. materialvalg som arkitektene ønsker for fasadens inn- og ytterside. Tørrluftsystemets kontinuerlige tilførsel av tørr og avfuktet luft inn i hulrommet unngår at man må utføre kostbare og tidkrevende simuleringer, for blant annet å unngå kondens i hulrommet. Dette er noe som er nødvendig når man for eksempel prosjekterer en ventilert hybridfasade. Ved produksjon og sammenstilling av de komplette CCF-elementene må den sertifiserte fasadeprodusenten ha utstyr i eget lokale for renhold av glassflater som vender inn i det forseglede hulrommet. Videre må produsenten sørge for å følge systemleverandørens anvisninger for tilførsel av tørrluft til hulrommet i hele perioden CCF-elementene mellomlagres, transporteres og helt til de kobles til byggets permanente tørrluftsystem. På byggeplass kan montasje av braketter for innfesting av CCF-elementene til byggets dekkeforkanter utføres samtidig som man monterer tørrluftsystemets stige- og etasjefordelingsrør opp fra kjelleren med forgreninger til hvert CCFelement. Innfesting til og belastning på dekkeforkanter for et CCF-element vil være nær tilsvarende som for et hybridfasadeelement med samme inndeling, materialvalg og glasstykkelser for isolerglasset og det ytre glasset. RENHOLD OG VEDLIKEHOLD Både den «tradisjonelle» dobbeltfasaden og den hybride dobbeltfasaden benytter uteluften for ventilering av hulrommet mellom indre og ytre glassliv. Avhengig av beliggenheten til bygget og nærmiljøets luftkvalitet med hensyn til støv, pollen etc. vil renhold av hulrommet være en del av byggets periodiske vedlikehold. I hulrommet må det indre glassets utside og det ytre glassets innside vaskes. Dessuten må persienner og øvrige flater som støv kan legge seg på også rengjøres. Dette kommer i tillegg til vindus-/ fasadevask av utside ytre glass og vindusvask innside indre glass, dvs. tilsvarende en standard ett-sjikts glassfasade med to- eller tre-lags glass. For en Closed Cavity-fasade må kun utside ytre glass og innside indre glass rengjøres. CCF-prinsippet kan redusere kostnader for rengjøring, vedlikehold og drift av fasaden betydelig over hele livssyklusen.

22 0123 Aktuelt // Vågå teknikk Grønt vindu med rammer i flere materialer Vågå Teknikk AS viste i 2021 frem en teknologi for å bære glass i svært slanke rammer for tredører og åpningsvinduer. Etter flere undersøkelser og tester viser det seg nå at plast, kompositt og aluminium er vel så egnede materialer for rammene. VANLIGVIS FESTES ET ISOLERGLASS i en vindus- eller dørramme med glasslister og pakninger, eller det limes. Konseptet til Vågå Teknikk AS er at isolerglasset holdes på plass i rammen av et eller flere omsluttende bånd. Båndene er forankret i rammen og støtter glasset gjennom hjørnebraketter i kompositt eller metall. Støttepunktene mot glasset er på hver endekant av brakettene, slik at de skjøre hjørnene på glasset unngås. Hjørnebrakettene er fleksible og virker som fjærer når båndet strammes. Båndet er i rustfritt stål. I framtiden vil bånd i andre materialer, ikke minst polymerer, være aktuelle. Glasskantene hviler på myke pader mellom kanten og brakettene. Båndet er forspent, slik at det ikke bare bærer vekten av glasset, men også motstår en definert ytre, vertikal last på vinduet. Konstruksjonen gjør at man skal kunne bruke 3-eller 4-lags isolerglass med tykke ytre og indre glass for støydemping, glass- enheter med opptil 65 mm tykkelse, og dører og vinduer med slanke rammer, med U-verdi ned mot 0,5 (W/m2K). Det omsluttende båndet er i rustfritt stål, og frem til nå har testing og utprøving vært gjort med vindusrammer av trevirke. – Så langt har Vågå Teknikk vist fram konsepter basert på tradisjonelle trerammer. Det var naturlig for oss å først bruke trerammer, men vi ser nå på hvordan løsningen også passer med ekstruderte rammer i de andre materialene som brukes. Vi snakker her om plast, kompositt og aluminium. Vi er nå kommet så langt at vi ser at konseptet faktisk passer vel så bra med disse rammene, sier partner i Vågå Teknikk AS, Roald Pedersen. – På hvilken måte? – Alle rammer bygges først, deretter settes glasset inn og lukkes med en «glasslist». Men rammer av ulike materialer konstrueres ulikt og vindussammenstillingen er forskjellig. Trevinduer er per i dag limt og stiftet i hjørnene, med en komplisert not- og fjærskjøt, mens plast- og komposittrammer sveises, sier Pedersen. SPARER GLASSLISTEN – Rammer i aluminium er derimot skrudd sammen i hjørnene, og dermed får man muligheten til å skru rammene sammen rundt glasset i stedet, og man sparer glasslisten. Nøkkelen til det hele er at vi allerede har hjørnebraketter rundt glasset, de brukes som Tekst: Harald Aase Hovedkontor: Roxnäsvägen 14, SE-791 44 Falun, Sverige Salgskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Lager: Falun & Stockholm • Telefon: +46 10 - 483 40 00 • order@gothes.se www.gothes.se LÅSER OG BESLAG Fra hele verden på ett sted! Vi har et bredt og stort utvalg av låser og beslag fra alle ledende merker. Du finner alt i vår komplette e-handel, som sparer deg for tid og sparer miljøet ved en samlet leveranse. Alt er imidlertid ikke bare et knappetrykk. Forretninger gjøres mellom mennesker. Hvis du trenger å snakke med oss, vennligst ring. Noen ganger kommer vi ut og besøker deg på stedet. Vi tilbyr alle typer; dør- og vindusbeslag, mekaniske - automatiske dørlukkerfunksjoner, rømningsbeslag, mekaniske - elektroniske låser og bygningsbeslag. Vårt omfattende materialsenter i Falun har mer enn 10 000 forskjellige låse- og beslagsartikler på lager.

23 0123 Det omsluttende båndet i konseptet er forankret i rammen og støtter glasset gjennom hjørnebraketter i kompositt eller metall. Illustrasjon: Vågå Teknikk. Foto: Therese Myklebust forankring for rammedelene i hjørnene, som skrus mot disse. Man behøver færre profildeler og konstruksjonen blir svært kompakt og slank fordi man lukker rammen rundt glasset. Man kan selvfølgelig tenke seg tilsvarende løsning for trevinduer, men da må konstruksjonen og sammenstillingen endres, fortsetter han. TESTET I ÅRHUS Et av Vågå Teknikk sine testvinduer har gjennomgått mekanisk testing og «termisk sykling» ved Danmarks Teknologiske Institutt i Århus. Den termiske syklingen innebærer veksling mellom høye og lave temperaturer mens systemet for å holde glasset overvåkes. – Materialer beveger seg under temperatursvingninger. Resultatene fra denne testen var oppløftende. Termisk sykling påvirket ikke det omsluttende opphengssystem. Mekanisk testing gjør at vi har kunnet optimalisere designet ytterligere, sier Pedersen. I tillegg er et vindu med treramme montert i et bolighus på Kongsberg, og gjennomlever nå vintervær, etter å ha stått ute under sommer- og høst-forhold. – Ved veldig kalde dager og høy luftfuktighet opplever man utvendig dugg på det godt isolerte vinduet på Kongsberg. Det betyr for oss at vårt vindu har gode tekniske kvaliteter. Konseptet til Vågå Teknikk AS ble først patentsøkt i Storbritannia, og her ble det innvilget sent i 2020. Når har firmaet fått godkjent patent også i USA. >> Eldrivna skjutluckor För en trygg och säker arbetsmiljö Våra eldrivna skjutluckor används på polisstationer, socialkontor, sjukhus, ambassader, valutaväxlingskontor, tullstationer, offentliga förvaltningar, industrin och andra miljöer med höga säkerhetskrav. De ger skydd mot smitta, överfall, beskjutning eller brand i miljöer med höga säkerhetskrav samtidigt som de minskar risken för förslitningsskador i axlar och nacke. Som ett komplement till våra eldrivna skjutluckor erbjuder vi även skjutlådor, säkerhetsdiskar och intercomsystem av hög kvalitet. svalson. com

24 0123 Energi og miljø // Bygningsintegrerte solceller Dette er en god løsning som kan gi økt kraftproduksjon til konkurransedyktige priser med lite konflikt knyttet til utbygging. Det er imidlertid mulig å oppnå enda flere fordeler enn dette med mer skreddersydde løsninger for bygg. Integrasjon av solcellepaneler i bygnings- elementer gjør det mulig å redusere mengden materialer som brukes, i tillegg til kostnader og tid forbundet med selve installasjonen. Dette kan bidra til å gjøre solkraft både mer attraktivt, bærekraftig og konkurransedyktig. Fellesbetegnelsen for denne typen løsninger er bygningsintegrert PV, eller BIPV. VANLIG SILISIUMBASERT SOLCELLEPANEL Før vi ser på noen av mulighetene som begynner å dukke opp i markedet, tar vi et lite blikk på hvordan vanlige solcellepaneler ser ut. Solkraftmarkedet er i dag komplett dominert (~95 %) av silisiumbaserte solcelleteknologier. I disse teknologiene lages solcellene av mer eller mindre firkantede silisiumwafere, noe som gir solcellepanelene sitt karakteristiske uttrykk. De enkelte solcellene kobles sammen i et kontaktnett. Rundt solcellene og kontaktene finner vi et gjennomsiktig laminat som bidrar til å holde solcellene skjermet. Forsiden, altså siden som vender mot solen, er dekket av glass. Baksiden er enten laget av glass eller et polymermateriale (backsheet). Denne stabelen rammes til slutt inn i aluminium og en koblingsboks monteres på. Det er svært strenge krav til både materialvalg, design og karakterisering av disse solcellepanelene før de blir sertifisert og klare for salg. Produktkvalitet og effektivitet er svært viktig for lønnsomme solcelleanlegg. Konvensjonelle silisiumbaserte solcelle- paneler har i dag effektiviteter opp mot eller til og med over 20 %. I tillegg til et behov for en slik høy virkningsgrad er det også helt essensielt at solcelle- panelene produserer som forventet gjennom hele sin lange levetid på 20-30 år. Det finnes i dag flere milliarder slike solcellepaneler installert rundt om i verden; det er med andre ord en stadig mer velprøvd teknologi vi kjenner godt. Det er en forventning i både Norge og Europa til at solcelleanlegg i bygg skal spille en stadig viktigere rolle i energisystemet. En stor andel av disse anleggene vil monteres utenpå allerede eksisterende tak og vegger. Tekst: Erik Stensrud Marstein Solcellepaneler som bygningsmateriale EN OPPDATERING PÅ BYGNINGSINTEGRERTE SOLCELLEPANELER (BIPV) Grev Wedels plass 9 har nylig blitt renovert, og fått nytt glasstak. Det ytterste glasslaget har monokrystallinske solceller som dekker 25 % av glassoverflaten. Strømproduksjon fra solcellene i glasset er estimert til ca. 10.000 Kilowatt timer pr år. Foto: Adam Stirling

25 0123 FAKTA Artikkelen er skrevet av Erik Stensrud Marstein, forskningssjef i solenergi ved Institutt for Energiteknikk (IFE). Professor II i solcelleteknologi ved Universitetet i Oslo. Direktør i FME SUSOLTECH (Research Center for Sustainable Solar Cell Technology), et forskningssenter som samler mange av de viktigste aktørene innen solcelleteknologi i Norge fra forskning og næring. Glass og Fasadeforeningen har siden oppstarten vært en av senterets viktige partnere. Som en del av samarbeidet formidler vi sentrale utviklingstrekk innen solenergi. Konvensjonelle silisiumbaserte solcellepaneler er velegnet for installasjon i både store og små solcelleanlegg. Men, de er ikke i utgangspunktet skreddersydd for å være bygningselementer. MULIGHETENE ER STORE Det finnes i dag mange eksempler på solcellepaneler som faktisk er integrert i bygningselementer. Noen av disse er nære slektninger til de ovennevnte solcellepanelene. Det er mulig å kjøpe silisiumbaserte solcellepaneler med andre former, ulike farger, bilder og teksturer. Det er flere svært gode eksempler på integrasjon av slike modifiserte solcellepaneler i bygg, også i Norge, både i tak, fasader, carports og rekkverk. Det er flere fordeler med denne fremgangsmåten. En er et at selve grunnteknologien er velkjent, noe som er et godt utgangspunkt for å forenkle sertifisering og sikre både høy virkningsgrad og lang levetid. Ved å farge enten glass eller laminatmaterialene kan man drastisk endre det estetiske uttrykket. Dette kan imidlertid gå på bekostning av virkningsgrader. Når det er sagt, selv den minst ideelle fargen, hvit, kan oppnås med løsninger som fortsatt gir mer enn 60 % av opprinnelig produksjon. Dersom mindre elementer skal fremstilles, blir fort solcellenes størrelse en utfordring. Det finnes i dag teknologier for å dele opp silisiumbaserte solceller i masseproduksjon. Dette har gjort det mulig å utvikle solcellepaneler som kan innlemmes i mange ulike former, blant annet i tilpassede takstein. Ved å bruke tynnfilmteknologier har det vært mulig å integrere solceller i et enda større spekter av materialer, fra glass og keramer til metaller og plastmaterialer. Det er i dag til og med selskaper som utvikler gjennomsiktige solcellevinduer basert på såkalte luminescente solarkonsentratorer (LSC). I disse vinduene fanges deler av sollyset opp av materialer som igjen stråler ut lys som plukkes opp av solceller montert i vindusrammene. Det er med andre ord enormt mange muligheter. I Norge finnes det flere selskaper som har sett disse, og som er produsenter av BIPVprodukter. For eksempel Skarpnes, som fremstiller solcelletaksteinen Ovati, og Apollotech, som fremstiller et stort utvalg av BIPV-paneler til bruk i fasader og rekkverk. VIKTIGE UTFORDRINGER Til tross for at mulighetene er store står denne delen av solbransjen foran flere viktige utfordringer. En er knyttet til sertifisering og produktkvalitet. Det stilles store krav til dokumentasjon i solbransjen, og prosessene som skal til for å få papirene i orden er krevende og dyre. Dette er en utfordring for mindre produktvolumer. Det blir veldig viktig å sikre og dokumentere god kvalitetskontroll for nye BIPV-produkter for å sikre gode installasjoner og fornøyde kunder. En annen utfordring er kostnadsnivået. Produsentene av BIPV-produkter jobber fortsatt med å få opp produksjonsvolumene som er selve nøkkelen for fremstilling av billige solcellepaneler av høy kvalitet. Til tross for disse utfordringene tror vi at BIPV kan muliggjøre enda mer attraktive solcelleanlegg, og samtidig være nøkkelen til reduserte kostnader og økt bærekraft.

26 0123 Rehabilitering // Boligforvandling Samboerparet Eivind Brøvig og Rita Moland Flesner har skapt seg en bolig utenom det vanlige. Ved bruk av egne tegninger, materialer og produkter fra egne virksomheter er en enebolig fra 1964 konvertert til en fantastisk villa med utsikt over hele Topdalsfjorden og Hamresanden. Tekst: Harald Aase Foto: Glenn Thomas Haugaard/Xicado Eivind Brøvig (55) er leder av CGGruppen som eier CG Glass. Bedriften leverer alt av bygningsglass til interiør og eksteriør i hele Norge. Han har sitt faglige opphav i Christianssands Glasmagasin, som ble etablert i byens sentrum i 1880. Fra 1957 kom håndverket inn i selskapet gjennom Christiansand Glassmagasins Glassmesterverksted AS, og i fra 1984 ble isolerglassproduksjon en del av virksomheten gjennom oppkjøpet av AS Norsk Panolook. Brøvig er utdannet sivilingeniør, men har god praktisk ballast med fagbrev og mesterbrev i glassfaget. Forutsetningene for å skape seg et hjem basert på kortreiste byggevarer er altså til stede. Sammen med Rita og sin sønn Nicolai eier han også deler av fasadeentreprenør og glassmestervirksomheten CG Glass & Fasade. STARTET I 2017 Rita Moland Flesner har ikke samme lange bakgrunn i fra glass- og fasadebransjen. Frem til 2020 hadde hun arbeidet som prosjektleder i National Oilwell Varco Kristiansand. Men det skjedde noe i 2017 som fikk stor betydning for hennes videre veivalg. – Jeg er oppvokst ved Hamresanden og kjenner området veldig godt. Radaren hadde vært stilt inn på attraktive eiendommer ganske lenge. I 2017 fant jeg dette huset, med ganske store rehabiliteringsbehov, til salgs. Tomtens beliggenhet var selvfølgelig hovedgrunnen til at jeg «bare måtte» kjøpe eiendommen. Eivind og jeg flyttet inn året etter og vi startet å planlegge rehabiliteringen. Eller ombyggingen er vel et mer dekkende ord. I 2020 tok Rita over som leder av CG Glass & Fasade og overtok også 30% av aksjene. Virksomheten produserer og leverer fasader og glass til boliger og næringsbygg, og har en portefølje med relaterte produkter til bruk både i eksteriør og interiør. Paret Brøvig/Flesner er i dag mer eller mindre ferdige med sin flotte bolig. Fasader, dører og vinduer produsert på Lund i Kristiansand og glasset er levert fra fabrikken på Vennesla. BYGGET RUNDT DET GAMLE Boligtomtens størrelse er på 1,1 mål. Opprinnelig bygning var plassert på grunnmur, sokkeletasje av Leca, 1. etasje i bindingsverk med og loft under saltak. Grunnflaten var på 99 kvadratmeter. Totalt omtrent 200 kvadratmeter altså. I dag har huset tre etasjer, med tre boenheter fordelt på til sammen 450 kvadratmeter. – Vår grunnidé var å bygge et vedlikeholdsfritt og energivennlig hus. Samtidig ønsket vi å utnytte tomten Se forskjellen. Kun deler av bakvegg og (forsterket) grunnmur er igjen av den opprinnelige boligen i fra 1964. Ord blir vel egentlig overflødige…

Xxxxx // Xxxxxx 27 0123 best mulig, få lys inn i boligen og ikke minst få muligheten til å kunne nyte den fantastiske utsikten. Vi ønsket oss mange store terrasser i både 2. og 3. etasje som da også skaper tak over uteområder og parkering under terrasse. Med opprinnelig energimerke «F» ble selvfølgelig naturlig å sikte mot en god «A». Utover dette har prosjektet utviklet seg underveis, sier Eivind Brøvig. SOLSKJERMING OG GLASS Med daglige doser av glass og aluminium på jobb og fra ulike jobbreiser henter Brøvig og Flesner mye inspirasjon til egne byggeprosjekter. Bare de seneste årene har mange produkter flyttet seg fra forskning- og teststadiet til å nesten å bli «hyllevare». Eksempelvis smart glass og elektrokromatiske glass, som paret har funnet plass til i fasade og interiør. Fasaden mot syd består av 90 % av glass. Det øvrige areal er tettfelt kledd med vedlikeholdsfrie plater av Neobond Kompositt. Solskjerming i fasaden mot syd skal ivaretas av elektrokrome glass, som ytterste lag i høyisolerende 3-lags glass med argon og varmkant. Øvrig fasader har samme type isolerglass, pålagt soldempende belegg med 29 % lystransmisjon og 18 % energitransmisjon. – Et laminert Sunguard 29/18 matcher det visuelle uttrykket i de elektrokrome glassene. Det er viktig for det arkitektoniske uttrykket, forklarer Brøvig. Alle terrasser har frontmonterte helglassrekkverk. Garasjen har fasader av glass som gir lys inn i huset.

28 0123 Trapperetningen i går nord-sør og for å få godt lysinnslipp er det satt inn stort vindu i overgangen mellom etasjene. Hjemmekontor i disse omgivelsene er ikke alle forunt. Legg merk til materialet i skrivebordet og dekoren på pulten. Husets lysåpninger og beliggenhet gir utsikt uansett hvilken innendørsaktivitet man velger å benytte seg av. Begge foto: Harald Aase Fra allrommet kan man nyte den fantastiske utsikten til den store Topdalsfjorden. Foto: Harald Aase Rehabilitering // Boligforvandling

ALUMINIUM Vindusglassene har karmer og rammer i aluminium. Alle vinduer og dører er bygget på egen fabrikk med profiler fra Sapa Selections-kolleksjonen, alt bestående av Hydro CIRCAL resirkulert aluminium. – Vi valgte foldedører fremfor skyvedører mot syd, fordi vi har satt inn elektrokrome glass. Foldedører gir mindre bevegelse i kabler og koblinger, og dermed er vi trygge på at styringssystemet får sikker drift fra oppstarten. Åpningen blir også vesentlig større, mener Brøvig. En hev-senk skyvedør i allrommet i den midterste etasjen, leder ut til en integrert hagestue med Alutec Vistas skyvedører, med fire dørblader på begge sider. Hagestuen har vinklet glasstak med sotfarget herdet, laminert glass. INTEGRERT GARASJE Et av utviklingsprosjektene til Brøvig og Flesner var å bygge en dobbelt garasje, integrert i huset. – Garasjen har dør på siden og er plassert delvis foran fasaden i under- etasjen. For ikke å redusere lysgjennomgangen valgte vi å ha glassfasader på begge sider av garasjen. REFERANSEPROSJEKT Innvendig i den staselige villaen til Eivind Brøvig og Rita Moland Flesner er glass brukt diskret og delikat, i stil med øvrige materialer i interiøret. Soverommene er plassert innerst med lysinnslipp fra øst og vest. Utsikten fra øvrige rom i alle husets etasjer fremstår som fascinerende. Romløsningen er smart og velfungerende, og inndeling er også gjort ved bruk av skyvedører i glass for optimal utnyttelse av gulvareal. Badet har New York-stil og speil i ulike fasonger og størrelser som bringer lys til de litt mørkere områdene i huset. Paret Brøvig/Flesner ser for seg å bruke huset så lenge sommulig og har valgt å tilrettelegge for fremtidig innstallering av heis og solcelleanlegg på taket. – Vi er selvfølgelig stolte over hva vi har fått til her hjemme. Firmaet har jo et «show rom» inne i byen, men vi kommer nok til å bruke huset som referanse og visning av produkter og løsninger vi leverer profesjonelt. Det blir gøy, sier Rita Moland Flesner. Badet har New York-stil. Folderdører som åpning ut mot terrasse er valgt ut ifra arkitektoniske og praktiske hensyn. FAKTA Prosjekt: Ombygget villa Byggeår/ferdigstillelse: 2023 Sted/adresse: Hamresanden, Kristiansand Type bygg: Bolig Byggherre: Eivind Brøvig og Rita Moland Flesner Tømrer: Byggfirma Jan Paulsen Fasadeentreprenør: CG glass & Fasade Glassleverandør: CG Glass Profiltype fasade: Sapa Selection Dører utvendig: Sapa Selection Vinduer utvendig: Sapa Selection Profilsystem hagestue: Alutec Vista Skyvedører hagestue: Alutec 5 Hev-senk vindskjerm: Wind-dam Glass i front av huset: 3-lags energiglass med 9 mm Elektrochrome /16ArSort/4HERD Energi 1.0/14ArSort/33.1 LAM Energi 1.1 Glass i fasader mot øst, vest og nord: 3-lags energiglass med 6 mm SunGuard 29 /18VKArSort/ 4 mm Float / 16VKArSort/4 mm Energi 1.1 Glassfasader fra gulv til tak: 3-lags energiglass med 44.2 Laminert SunGuard 29 /18VKArSort/ 4 mm Float / 16VKArSort/44.2 Laminert Energi 1.1 Glass med innsynsbeskyttelse: 3-lags energiglass med med 44.2 Laminert SunGuard 29/14VKArSort/ 4 mm Herdet Energi 1.1 /14VKArSort/ 44.2 Smartglass Privat Glass underetasje: 3-lags energiglass med 6 Energi 1.1 /18VKArSort/ 4 mm Float / 18VKArSort/ 6 mm Energi Tak i hagestue: 8 mm herdet laminert sotfarget glass Skyvedører i hagestue: 10 mm herdet glass 29 0123

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy