Transparent og miljøvennlig fasade i Gullhaug Torg 5

Gullhaug Torg 5, som er sertifisert BREEAM-NOR Excellent, har 74 prosent glass i fasaden. For første gang i Norge er det brukt Heat Mirror, folie i kombinasjon med elektrokromatisk glass. Det gir økt miljøgevinst på mange områder.

Tekst: Guro Waksvik

Tomta var parkeringsplass omkranset av bygg. Byggherren Avantor, som står for mye av utviklingen i Nydalen, hadde ambisjoner om et bygg med høye miljøkrav. Et fleksibelt høykvalitetsbygg med mange leietakere.

Fire arkitektkontorer ble invitert til en konkurranse. Arcasa Arkitekter gikk av med seieren.

– Konseptet vårt er bygd opp av mørke og lyse bokser. En stor glassboks, hvor mindre glassbokser stikker ut. Noen tette felt understreker kontrastene. Det er tett bebyggelse rundt hele bygget. Vi ville ha mye glass, som er en forutsetning for å få til gode arbeidsplasser, forteller arkitekt og daglig leder i Arcasa Arkitekter, Anne Cathrine Lund-Steigedal.

Foto av hjørnekontor i Gullhaug Torg 5
Gullhaug Torg 5 er omkranset av bygg. For å få trivelige arbeidsplasser var det en forutsetning med mye glass. Foto: Adam Stirling

– Ett av grepene byggherren falt for i konkurranseutkastet vårt, var at det ikke var utvendig solavskjerming. Vi hadde mange runder på hvordan vi skulle finne den beste løsningen til fasaden, sier Lund-Steigedal.

Byggherren ønsket å utrede muligheten for passivhus, men fordi området er tilkoblet Norsk fjernvarme var det vanskelig å få til.

– Energiklasse A er spesielt for et bygg med 74 prosent glass i fasaden. Vi vil alltid ha mye glass, men har sjelden vært med på et bygg med så mye glass og så god energiklasse. Da vi begynte, visste vi ikke hvor mye transparent glass vi ville få til. I dette prosjektet har det transparente glasset bedre U-verdi enn det tette, sier Lund-Steigedal.

Foto av glassfasaden til Gullhaug Torg 5
Konseptet er bygd opp av mørke og lyse felt. Mye glass er en forutsetning for å få gode arbeidsplasser. Foto: Adam Stirling

Elektrokromatisk glass

Det var en forutsetning at kvaliteten på materialene skulle være av høy vedvarende kvalitet. Leietakere skal la materialene være, og kan for eksempel ikke bytte tepper. Dette henger sammen med bærekraftmålet som stiller strenge krav.

– I vårt forslag foreslo vi elektrokromatiske glass, som i Wergelandsgate 7. Vi så også på Orkla-bygget på Skøyen, som har en liknende løsning. Det finnes mange interessante løsninger på produktutviklingsstadiet som ikke er tatt i bruk. Vi slet med å finne ut hvordan vi skulle få det til. Vi var ikke kjent med Heat Mirror-folie, medgir Lund-Steigedal.

Heat Mirror folie ble brukt ved rehabiliteringen av Empire State Building. Det var eneste mulighet fordi bygget tålte ikke mer tyngde.

– Heat Mirror-folie mellom glassene og elektrokromatisk glass ytterst gjør at tyngden, og ikke minst U-verdien, ble bedre. Totalt ble det en veldig bra løsning innenfor det konseptet oppdragsgiver ønsket seg, sier Lund-Steigedal.

Foto av glass i fasaden til Gullhaug Torg 5
I fasaden på Gullhaug Torg 5 er det i utgangspunktet firelags glass. Et mellomliggende glass erstattes av Heat Mirror-folie. Der det er solbelastning er det lagt til et elektrokromatisk ytterglass. Foto Adam Stirling

Prosjektet fikk støtte fra ENOVA. På grunn av glassfasadens sterkt reduserte energibruk kombinert med lavt CO2-avtrykk og redusert råvarebruk er Gullhaug Torg 5 ett av fire bygg som er nominert til Byggenæringens klimapris 2022.

Flere miljøvennlige grep

I tillegg til fasaden er det flere grep som gjør Gullhaug Torg 5 til et BEAAM-NOR Excellent bygg. I fasadeprofilene er det 30 prosent resirkulert aluminium.

– Vi har brukt One Click LSA for å regne ut og få kontroll på energiforbruk og CO2 avtrykk. Vi har studert områdets biologiske mangfold og har satt opp rugekasser til tårnsvale på taket, forteller Lund-Steigedal.

Foto av solceller på tak i Gullhaug Torg 5
Taket er et såkalt blågrønt tak, som kombinerer sedum og et lag under som drenerer og oppbevarer vann. Foto: Adam Stirling

På taket er det 700 kvadratmeter med solceller. Solcellene ligger lavt og diskret. U-verdien er i gjennomsnitt 0,5 i hele bygget. Det er ingen kuldebroer.

– Taket er et såkalt blågrønt tak som kombinerer sedum og et lag under som drenerer og oppbevarer vann, forteller arkitekt Hyeon-Jin Ha.

På gulvene er det i hovedsak tepper laget av blant annet resirkulert plast, kombinert med industriparkett. De er laget av restmaterialene fra parkettproduksjon, og er satt sammen som små staver i gulvet.

Foto av kontor i Gullhaug Torg 5
Industriparketten på gulvet er laget av restmaterialet fra parkettproduksjon. Foto: Adam Stirling

 

– Det er ingen parkeringsmuligheter, verken i bygget eller i gatene. Derimot er det veldig gode parkeringsmuligheter for sykler og store, gode garderobefasiliteter i kjelleren, sier Lund-Steigedal.

T-banen er i nærheten, og det legges opp til at byggets brukere skal gå, sykle eller bruke offentlig transport.

Flott overlys

Tomta ligger i terreng. Denne høydeforskjellen tar bygget opp i seg, slik at du går inn i første etasje og ut i andre. En av arkitektenes hovedideer var å knytte områdene sammen med en piazza inne i bygget. Sentralt i piazzaen snirkler en trapp seg opp mot overlyset. Etter planen skulle det være en tretrapp.

– Vi ville at den skulle framstå som et smykke og en skulptur i det store åpne rommet. Vi diskuterte hvordan vi ville få den elegant, og så på forskjellige løsninger før vi landet på en trapp som er hengt opp i den store konstruksjonen under overlyset. Den er i stål og kledd med polert stål som speiler lyset ute og miljøet inne. Overlyset gjør at den blir en tydelig skulptur i rommet, forteller Lund-Steigedal.

Foto av Gullhaug Torg 5
I byggets hjerte slynger trappen seg opp mot takvinduet, som en tydelig skulptur. Den er kledd med polert stål som speiler lyset ute og miljøet inne. Foto: Adam Stirling

I utgangspunktet er det åpne landskap, med unntak av stille rom og møterom med dører og vegger i glass. Innvendige rekkverk er også i glass. Lund-Steigedal og Hyeon-Jin Ha jobber i Arcasa Næring, og tegner mange kontorbygg.

– Vi er heldige som får lov til å boltre oss i glass, sier Lund-Steigedal.

Fasaden kom som ferdige moduler og ble heist på plass. Bygget ble offisielt innviet i september. Arkitektene synes det er blitt fint, og har fått mange fine tilbakemeldinger.
Arcasa står også bak Eufemias Hage i Barcode.

 

– Det var en boligpilot i BREAAM. Vi hadde også rehabiliteringen av Norges første FUTURE BUILT sirkulære næringsbygg, Kristian Augusts gate 23. Det var det første BREEAM In-Use, og har vernestatus, forteller Lund-Steigedal.

Fakta

 • Prosjekt: Gullhaug Torg 5
 • Byggeår/ferdigstillelse: 2022
 • Sted: Nydalen i Oslo
 • Type bygg: Næringsbygg/kontor
 • Byggherre: Avantor
 • Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS
 • Interiørarkitekt: Design og Interiør
 • Entreprenør: Betonmast Oslo
 • Fasadeentreprenør: UPB, Latvia
 • Glassleveranse: ChromoGenics AB ved Atle Geving
 • Type glass i fasaden: 2-lags glass med 2 Heat Mirror-folie mellom med elektrokromatisk glass CL75
 • Solavskjerming: Elektrokromatisk glass CL 75 ChromoGenics
 • Glasstak-, dører og røykluker: Elverhøy Aluminium og Glass
 • Energiklasse: A – Sertifisert BREEAM NOR Excellent
 • BRA: 14.300 m²

Fakta Arcasa Arkitekter

 • Firmaet ble etablert i Oslo i 1986.
 • I 2022 ble Arcasa Arkitekter en del av Sweco Norge.
 • Kontoret har en allsidig sammensatt stab på rundt 70 ansatte med god kapasitet til å gjennomføre store komplekse bolig- og næringsprosjekter.
 • Kontoret har høy kompetanse på bærekraftige byggeprosjekt fra idefase til detaljprosjektering.

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...