Transformasjon av fabrikker

– Det mest miljøvennlige er å beholde bygninger, der det lar seg gjøre. Det synes vi er interessant. Fabrikkbygninger egner seg veldig godt til ny bruk, sier Ole Wiig i NSW Arkitektur.

Tekst: Guro Waksvik

Et godt eksempel på en fabrikk som har blitt transformert til moderne leiligheter er Rosenhoff fabrikker nord for Carl Berner.

Foto av Rosenhoff fabrikker
Rosenhoff fabrikker nord for Carl Berner fra 1936 inspirerte til utviklingen av et nytt boligprosjekt med 138 leiligheter. Stor takhøyde og store vinduspartier ga leilighetene særpreg. Foto: Trine Thorsen

Bygget er fra 1936, og inneholdt trykkerier fra en viktig industriepoke.

– For oss i NSW Arkitektur var historien en viktig inspirasjon for utviklingen av et nytt boligprosjekt med 138 moderne leiligheter. Stor takhøyde og store vinduspartier, og ikke minst solide konstruksjoner, ga mulighet for å skape spennende nye boliger.

Kontraster

Et annet interessant transformeringsprosjekt signert NSW Arkitektur er Chokoladefabrikken, opprinnelig Bergene sjokoladefabrikk som senere ble en del av Nidar.

– Fabrikken inneholdt bygg fra flere epoker. Et av byggene var for dårlig og måtte rives. De andre er stort sett beholdt, med nye hus imellom.

Foto av Chokoladefabrikken på Grünerløkka
Overgangen mellom det gamle og det nye i Chokoladefabrikken tydeliggjøres av kontrasterende bruk av materialer og friske fargede elementer. Foto: Henrietta Williams

Bygningenes historiske karakter og særegenhet fra ulike perioder er bevart. Samtidig tydeliggjør kontrasterende bruk av materialer og friske fargede elementer overgangen mellom det gamle og det nye.

I dag inneholder det som en gang var en sjokoladefabrikk stor variasjon. Alt fra kokkeskole og designfirmaer til boliger i alle mulige størrelser.

Skisse av Chokoladefabrikken på Grünerløkka
Transformasjonen av Chokoladefabrikken på Grünerløkka ble gjort i tett samarbeid med Byantikvaren. Illustrasjon: NSW Arkitektur

– Det er morsomt med bygninger fra mange tidsperioder som samtidig inviterer til vår tidsperiode. Vi fikk et arkitektonisk mangfold du sjelden ser. Vi samarbeidet tett med Byantikvaren, forteller Wiig.

Chokoladefabrikken blir lagt merke til, også i California. NSW ble oppfordret til å melde seg på en konkurranse. Det skulle ikke velges en vinner, og prosjektet havnet i finalen blant 10, som eneste europeiske prosjekt.

LES OGSÅ: Transformasjon og gjenbruk i byutvikling

Siste innlegg

Foto av Sabina Spahović

Fasadeentreprenørens erfaringer med bruk av BIM i ny Drammen Sykehus

Viken Fasade AS i Fredrikstad har levert 4.000 kvadratmeter glassfasader og -tak til Drammen Sykehus. Fasadeentreprenøren har liten erfaring med bruk av BIM, og...