Tibe-T Reklamebyrå og LINK Arkitektur har designet informasjonsstasjoner av glass på Svalbard

Prosjektet er utviklet av Tibe-T reklamebyrå i Trondheim med Link Arkitektur som samarbeidspartner på oppdrag for Visit Svalbard. Daaland Glass og Fasade står bak glassleveransen. Prosjektet presenteres via digital byvandring onsdag 17. februar kl. 18.00.

Visit Svalbard, Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre, har ønsket en strategisk plan hvor geografisk plassering av informasjonsskilt, budskap og innhold har en gjennomtenkt sammenheng. Ambisjonen er å videreutvikle Longyearbyen som opplevelsesarena både for tilreisende turister og fastboende innbyggere, skriver LINK Arkitektur i en pressemelding.

Den helhetlige skiltplanen skal bidra til opplevelsen av Longyearbyen ved å øke kunnskapen om byens historie, fauna, flora, geologi, byens oppbygning, veivalg, aktiviteter, opplevelser og samtidig bidra til å styre ferdsel og minske belastningen på sårbare naturområder.

Skilt som tåler vær og vind

Viktige forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet var at løsningene hensyntar de klimatiske forholdene på Svalbard, er lette å vedlikeholde, tilpasses både store og mindre installasjoner, unngår unødig inngripen i natur og kulturminner.

– Vi mener vi har svart godt på oppgaven og kan vise til en gjennomtenkt og helhetlig identitet. Vi håper dette blir en berikelse for Longyearbyen, sier Gunnar Næss ansvarlig arkitekt for LINK Arkitektur som har vært samarbeidspartner for Tibe-T i Trondheim i deres oppdrag hos Visit Svalbard.

Informasjonsskiltene er utført i glass, delvis transparente med en høy og smal form.

Skiltene er belyst i sokkel med farge tilpasset det særegne lyset som er på Svalbard og i Longyearbyen. På glasset er det trykt tekst og motiv av arktisk dyreliv, med et lett uttrykk i hvitt, grønt og blått som harmonerer med omliggende natur på Svalbard.

«Diamantglass»

Under utviklingen av prosjektet tok Tibe-T og LINK Arkitektur kontakt med Daaland AS i Trondheim som bl.a bidro til detaljprosjektering av innstøpningskasse i rustfritt stål for innfesting av glass og for plassering av lyskilde, og for beregning av glassdimensjoner. Det er også Daaland som har levert innstøpingskasser og glass til stasjonene.

Det er benyttet glass jern-oksid-fri, såkalt «hvit-» eller «diamantglass», noe som gjør at glasset oppfattes som helt transparent og fargenøytralt, uten grønnskjær.

Utviklet modulsystem for skilter

Et modulært system for skiltstasjonene gir enklere montasje, slik at deler vil være justerbare og utskiftbare, basert på grunnformene i den visuelle identiteten.

Hvert skilt er konstruert av en søyle av 12 mm herdet glass med skjult innfesting, montert med en innfestingskasse av syrefast rustfritt stål, på geometrisk formet plattform i mørk grå sement. For å tåle vær og vind er glasset laminert. Plattformelementene er utført i armert betong med sementtilslag som gir en mørk farge.

Tidløst design kler landskapet

Informasjonsskiltenes utforming, innhold og geografisk plassering har en gjennomtenkt og helhetlig sammenheng, er strategisk plassert slik at de utgjør en kort, middels og lang byrunde. Skiltenes fysiske utforming og design er utviklet med tanke på å virke minst mulig dominerende i omgivelsene, designet er nøkternt, tidløst og elegant, og samtidig skal det vekke nysgjerrighet og interesse.

For å lære mer om prosjektet og Longyearbyen ble det arrangert digital byvandring  17. februar 2021.

Fakta om LINK Arkitektur

  • LINK Arkitektur er et av Skandinavias ledende arkitektkontorer med nær 500 medarbeidere i 15 byer i Danmark, Norge og Sverige.
  • De har spisskompetanse som dekker alle fagområder innen arkitektur, interiør, landskap og plan; Fra planlegging av omfattende byutvikling til produktdesign.
  • Deres ambisjon er å skape rom for bedre liv og besørge bærekraftig samfunnsarkitektur.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...