Store fasadeendringer i nytt rehabiliteringsoppdrag i Oslo sentrum

AF Gruppen har inngått en samspillsavtale med Linstow AS v/ Platou Eiendomsinvest 206 AS om rehabilitering av Akersgata 13-15 / Tollbugata 32 i Oslo.

Prosjektet omfatter sammenslåing og totalrehabilitering av eiendommene i Kvadraturen i Oslo, med et planlagt tilbygg i eksisterende bakgård. Etter sammenslåing og tilbygg vil kontorbygget være på over 15 000 m² BTA, med utadrettet virksomhet på gateplan, skriver selskapet i en pressemelding.

Kontrakten gjennomføres som en samspillsentreprise i to faser, hvor andre fase gjelder utførelse. Dersom endelig kontrakt for utførelse signeres, vil kontraktsverdien tas inn i ordrereserven. Forventet byggekostnad er på ca. MNOK 480.

Det planlegges større endringer i byggets fasade, med utvidelse av vinduer og god materialitet som vil løfte byggets uttrykk og gi det en sterk visuell identitet. Etter transformasjonen er målet at eiendommen skal oppleves som en attraksjon i byen. Arkitekt i prosjektet er Lund+Slaatto Arkitekter.

– Dette er et omfattende og komplekst prosjekt, og en god kombinasjon av nybygg og rehabilitering. Vi ser frem til et spennende samarbeid med Linstow, og gleder oss til å bidra med bærekraftig ombygging for å ta vare på det som allerede er bygget, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF Gruppen.

Bygget skal BREEAM-sertifiseres og har som mål å oppnå Energiklasse A. Det legges stor vekt på bærekraftig materialbruk og fleksible løsninger.

– AF Gruppen har tilbudt et meget godt kvalifisert team, som har lang og bred erfaring med store og kompliserte rehabiliteringsprosjekter, særlig med samspill som gjennomføringsmodell. Vi er sikre på at AF Gruppen har den kompetansen og gjennomføringsevnen vi trenger for dette prosjektet, og ser fram til å komme i gang med samarbeidet sier Gunnar Fredriksen, prosjektdirektør i Linstow.

Samspillet starter umiddelbart etter signering og planlagt byggestart er i 1. kvartal 2024.

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...