Stockholms første svanemerkede skole

I den nye Bagartorpsskolan har 360 elever fått en ny og moderne skole, og dermed et godt grunnlag for læring og utvikling.

Skolen er også Stockholms første svanemerkede skole, et bevis på at den er blant de minst miljøbelastende skolene, skriver SAPA i en pressemelding.

Den tidligere Bagartorpsskolan ble revet for å gjøre plass til en ny skole med et større nedslagsfelt, slik at barn fra flere bydeler skal møtes og dermed motvirke segregering.

Foto av Bagartorpsskolan
Bagartorpsskolan har et klart fokus på trivsel og hyggelige miljøer. Foto: Erik Wik

Skolen, som har et areal på 5200 m², har en idrettsprofil som er gjennomgående i alle daglige aktiviteter. De har blant annet utvidet tiden som brukes på idrettsaktiviteter, og har tett samarbeid med idrettslag samt er aktive i konkurransesammenheng.

Skolen består av to bygninger, en med klasserom, spesialrom og kantine, den andre huser idrettshallen.

Helhetlig perspektiv

Skolen er Stockholms første som er Svanemerket. Dette er en sertifisering som håndteres av Miljömërkning Sverige.

En svanemerket bygning er gransket fra et helhetlig perspektiv; lavt energiforbruk, kontrollert byggeprosess, god ventilasjon og godt dagslys, samt tøffe krav til byggematerialer.

Miljømerkede byggematerialer er blant de minst miljøbelastende på markedet, og oppfyller strenge krav til miljø- og helseskadelige stoffer.

– Vi er stolte over at skolen vår er Svanemerket – det er et bevis på vårt langsiktige arbeid med bærekraftige miljøer i våre eiendommer. For oss er det viktig at elevene har bygninger som er sunne og miljøvennlige, sier Anna Sundbaum, miljøspesialist i Hemsö.

Livsløpsanalyse viser redusert klimapåvirkning

Under byggeprosessen ble det også gjennomført en livssyklusvurdering basert på prosjektets BIM-modell.

Drøyt 134 tonn materiale besto av fornybart materiale med biogen karbonlagring, noe som bidrar til redusert klimapåvirkning med 245 tonn CO2.

Fasader og vinduer i aluminium

Abax har levert SAPAs fasader og vinduer i aluminium til skolen.

SAPA Fasaden 4150 produseres i Hydro CIRCAL, som er en aluminiumlegering bestående av resirkulert aluminium fra byggeprodukter som har nådd slutten av sin levetid. SAPA, som eies av Hydro, har et tydelig miljøfokus og tenker sirkularitet gjennom hele byggeprosessen.

– Som en av de store aktørene i markedet har vi et ansvar for å stadig forbedre og sikre at produktene vi utvikler og leverer bidrar til lavere klimapåvirkning, sier Mattias Jansson, salgssjef i SAPA.

Fakta

  • Arkitekt: SWECO
  • Ferdigstillelse: 2021
  • Byggherre: Hemsö Fastighets AB
  • SAPA-produsent: Abax Dörrsystem AB
  • Fasade: SAPA Fasade 4150
  • Vinduer: SAPA Vinduer 1086

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...