Statsbygg har laget Samspillsboka

Samspill er avgjørende for å lykkes med store og komplekse byggeprosjekter. Nå har Statsbygg foredlet samspillsmodellen sin og standardisert den i en bok, Samspillsboka.

– Vi er opptatt av å få til de beste byggeprosjektene, og sikre at vi leverer på både kvalitet, kostnad og tid. Metoden for hvordan vi jobber sammen med leverandørene våre på prosjektene, er avgjørende. Derfor har vi forbedret og videreutviklet samspillsmodellen vår, sier Marius Tunstad, byggherredirektør i Statsbygg, i en pressemelding.

Det har Statsbygg gjort ved å samle egne erfaringer og videreforedle standardene sine, i tillegg til å innhente innspill og erfaring fra næringen. Dette har blitt til Samspillsboka. Den legges nå oppå kontraktmodellen, slik at alt er samlet og lettere tilgjengelig for alle involverte i et prosjekt.

– Med Samspillsboka lager vi nå en helhetlig forretningsmodell der både kontrakt, metode og praksis for samspill i større grad er beskrevet.

Samspillsboka er tilgjengelig for alle aktører som vil benytte den som modell.

Her kan du lese og laste den ned.

– Bransjen har forsøkt, men ikke lykkes i å lage en standardisert metode nasjonalt. Vi håper at vi kan lede litt an mot felles mål når vi gjør dette. Håpet er at våre erfaringer og standard kan være et konstruktivt bidrag i næringen for å etablere omforente forventinger til samspill.

Avgjørende uansett modell

Byggherredirektøren understreker at god samhandling er avgjørende uansett hvilken gjennomførings- og kontraktmodell som benyttes.

– Det avgjørende er at vi finner en modell som passer prosjektet, våre forutsetninger som byggherre og hva markedet kan tilby. I samspillsmodeller er den prinsipielle forskjellen at vi trekker inn entreprenør i forprosjekt for sammen å håndtere risiko og mulighetsrom med deres kompetanse. I tillegg legger vi opp til at vi har felles økonomiske incentiver for å redusere kostnadene i gjennomføring.

For å lykkes med store og komplekse prosjekter må både kontraktmodellen, oppgjørsmodellen og samarbeidsmodellen være forstått av alle parter, understreker Tunstad.

– Byggenæringen har fått rettmessig kritikk opp gjennom for å bruke for mye kapasitet på konflikthåndtering. Byggherre og entreprenører kan ofte ha varierende forutsetninger og forventninger, ikke minst til samarbeidsmodellen.

Samspill gjør at aktørene får brukt kompetanse på tvers for å skape mest mulig verdi.

– Det bidrar også til større forutsigbarhet i utvikling og gjennomføring for alle parter. Vi avdekker prosjektets risiko og mulighetsrom tidlig, og får dermed et bedre bilde på hva prosjektet faktisk koster på et tidligere tidspunkt. Omfanget av endringer i gjennomføringen blir også som oftest redusert, som skaper bedre flyt i produksjonen. Det er gunstig for alle involverte, sier Tunstad.

LES OGSÅ: Samspill i tidligfase på Sluppen i Trondheim

LES OGSÅ: Samarbeid i tidligfase

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...