Schüco glassfasader og glasstak valgt på Powerhouse Telemark

Norges ambisiøse klimamål tar sikte på at bygninger skal være tilnærmet karbonnøytrale innen 2050. Powerhouse Telemark er i forkant av utviklingen med sitt bygg som vil kompensere for karbonutslipp gjennom hele livssyklusen. Den innovative fasadeløsningen er avgjørende.

For Powerhouse i Porsgrunn og byggherre R8 Property endte systemvalget på Schüco takket være fasadesystemet FWS 50 (Façade Wall System, 50 mm profilbredde) sine muligheter til å løse overgangsdetaljer på en komplisert fasadegeometri i tråd med arkitektens intensjoner, skriver Schüco i en pressemelding.

Et Powerhouse skal i løpet av sin levetid produsere mer energi enn hva som går med til produksjon av byggevarer, samt oppføring, drift og avhending.

Foto av Powerhouse Telemark
En integrert bygnings-, energi-, fasade- og interiørdesign reduserer energibehovet til bygget, som er selvforsynt med strøm fra solceller, med opptil 70 prosent sammenlignet med liknende nybygg. Fotograf: Sindre Ellingsen. Bilderettigheter: ©Schüco International KG

Fasader av aluminium og glass krever relativt sett mye energi ved fremstilling og ulike rammematerialer ble vurdert under prosjekteringsprosessen. Valget falt på aluminium. Dette er det flere gode grunner til:

• Materialet og overflaten forringes ikke over tid og krever kun ordinært renhold
• Det er formstabilt
• Krav til regn- og vindtetthet ivaretas på en god måte
• Det kan etter endt liv i ett bygg enten resirkuleres nesten 100% eller gjenbrukes i annet bygg

Glass en plussfaktor

Større glassflater, som en periode ble sett på som mindre heldig for bygg med strenge krav til energibruk, sørger her for god utnyttelse av naturlig dagslys og skaper trivsel og utsyn for brukerne.

Med kreativ formgiving har Snøhetta bidratt til at glassfasader og –tak utgjør en plussfaktor for energiregnskapet.

Schüco-partner H-Fasader Glassteam AS har stått som utførende fasadeentreprenør. Totalentreprenør er Powerhouse partner og utførende entreprenør Skanska.

Egen Ebok

På kunnskapsplattformen Schüco Knowledge lanseres det nå en egen Ebok om Powerhouse Telemark.

LES OGSÅ: Powerhouse Telemark

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...