Rambøll og NRC Group Norge oppgrader Nittedal stasjon for framtiden

Rambøll skal bistå NRC Group Norge med prosjekteringen av totalentreprisen for oppgradering av Nittedal stasjon.

Det satses på Gjøvikbanen, og oppgraderingen er en del av en større satsning der målet er økt godskapasitet, og mulighet for timesavganger fra høsten 2022, skriver Rambøll i en pressemelding.

Stasjonen skal blant annet få nye plattformer for å ta hensyn til nye togsett, bedre parkeringsmuligheter og tilkomst til stasjonsområdet.

ERMTS signalsystem

Arbeidet dekker et bredt spekter av jernbanetekniske fag, i tillegg til forbedrede muligheter for gående gjennom konstruksjon av ny gangbru og støttemur. For å muliggjøre kryssing med lengere godstog, etableres nye spor og kontaktledningsnett. Stasjonen skal også klargjøres for innføring av ERMTS signalsystem.

Egen samspillskontrakt

Rambøll vil jobbe som en underleverandør til NRC Group Norge, og vil ha ansvar for all prosjektering samt oppfølging i byggetiden. Oppdraget vil bli modellbasert med minimal bruk av tegninger. NRC Group Norge og Rambøll inngikk i november 2019 et banebrytende samarbeid i form av en egen samspillskontrakt for gjennomføring i prosjekter.

– Vi ser frem til å samarbeide med Rambøll på dette prosjektet, og har stor tro på at vi kommer til å finne gode løsninger sammen, forteller Tore Heggenes, Prosjektleder i NRC Group Norge.

– Dette er ikke første gang vi samarbeider med Rambøll på Bane NOR prosjekter, og at vi velger å bruke de nok engang er jo et bevis på deres kvaliteter og leveransedyktighet, avslutter Heggenes.

Sterkt fagmiljø

– Vi ser frem til å jobbe tett sammen med NRC Group Norge på dette spennende prosjektet, hvor vi får utnyttet vårt sterke fagmiljø innenfor jernbaneprosjektering. Våre medarbeidere står klare til å ta fatt på oppgaven, sier Jørn Spiten, Prosjektleder Transport i Rambøll.

– Som samfunnsrådgiver gleder vi oss over mulighetene for å videreutvikle bærekraftige og miljøvennlige transportløsninger for pendlere i regionen.

Arbeidet skal være ferdig i løpet av sommeren 2022.

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...