Rambøll blir partner i smart city-plattform

Rambøll blir partner i 3D-planleggings – og designplattformen VU.CITY for å bidra ytterligere til utviklingen av bærekraftige byer og samfunn som er gode å leve i.

Verdens befolkning og byer vokser hurtigere enn noensinne før, og i 2050 skal verden ha bygget like mange bygninger som er bygget til dags dato. Samtidig med at våre byer vokser skal de også være bedre å leve i, mer robuste overfor klimaforandringer og mer bærekraftige, skriver Rambøll i en pressemelding.

Digitale tvillingteknologier av byer

– Verden er nødt til å akselere utviklingen mot en mer bærekraftig fremtid.Vihar lansert en ambisiøs ny strategi som forplikter all vår globale ekspertise og innsats mot en bærekraftig utvikling. Digitale tvillingteknologier av byer er et avgjørende redskap for å støtte utviklingen av bærekraftige, robuste byer som er gode å leve i, og vi er glade for å inngå samarbeid med VU.CITY som er pionerer på dette området, sier Michael Simmelsgaard, konserndirektør i Rambøll.

Blant de mest detaljerte 3D-modeller i verden

For å kunne utvikle fremtidens byer best mulig, må vi gjøre de riktige beslutningene i dag.
VU.CITYs digitale tvillinger skaper transparens, slik at beslutninger kan gjøres på et best mulig grunnlag.

Plattformen inneholder noen av de mest nøyaktige og detaljerte 3D-digitale modeller av byer i verden.

Det gjør det mulig for arkitekter, utviklere, planleggere og lokale myndigheter å visualisere, organisere og analysere data, og dermed skape klarhet og bedre forståelse omkring komplekse overveielser i planleggingsfasen av byers utvikling.

VU.CITY har digitale modeller av mer enn 20 byer på sin plattform.

For eksempel har den hele London gjengitt med en nøyaktighet ned til 15 cm, og 90 prosent av byens kommuner benytter platformen.

Se VU.CITY-video av London her.

Rambølls investering på flere millioner euro i VU.CITY gjør det mulig å videreutvikle plattformen og skalere den til nye markeder, geografier og bransjer.

Synergier med eksisterende plattformer

– Det har stor betydning for oss at vi nå får adgang til Rambølls kunnskap som ingeniør, arkitekt og rådgiver for byer verden over. Det gleder oss også å kunne bringe Rambølls egen eiendomsplattform SiteSolve inn i VU.CITY-markedsplassen, som allerede viser store synergier i vårt partnerskap, sier Jamie Holmes, administrerende direktør i VU.CITY.

– Tett samarbeid og samskaping på tvers av vår bransje er avgjørende for å utvikle og skalere innovative løsninger som driver en bærekraftig endring. Teknologibasert rådgivning og felles digitale verktøy spiller en vesentlig rolle for å ta beslutninger på et mer belyst grunnlag og for å arbeide smartere, mer effektivt og grønnere til nytte for for kunder og samfunnet som helhet. Vi er derfor glade for å investere i, og slå oss sammen med VU.CITY og deres eksisterende aksjonærer, for hurtig å kunne introdusere denne banebrytende teknologien til flere kunder rundt om i verden, sier Michael Simmelsgaard.

Om VU.CITY

VU.CITY utvikler og transformerer byer gjennom større forståelse, samarbeid og tillit slik at ideer og muligheter kan omsettes til virkelighet. Med plattformen kan man teste idéer med det samme og visualisere forandringer i en nøyaktig, oppdatert kontekst med funksjonalitet og data som hjelper til med å treffe bedre beslutninger raskere.

VU.CITY innebærer at arkitekter, utviklere, planleggere og lokale myndigheder får en felles forståelse i utredelelsen av en bys fremtid.

Les mer om VU.CITY her

 

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...