Planlegger selvforsyning av energi til 600 boliger

Tanberghøgda i Hønefoss er det største utviklingsområdet som er planlagt på 50 år i regionen. Nå planlegger Fossen Utvikling og COWI fornybar energiforsyning av boliger, kjøretøy og fellesanlegg for boligområdet.

Et samspill mellom sol, batterier og termisk energi vil kunne gjøre området selvforsynt med lokal energi store deler av året og vil dermed avlaste strømnettet i regionen, skriver COWI i en pressemelding.

Et av Norges største bakkemonterte solcelleanlegg er blant de unike energinyvinningene. Åtte mål med solenergi vil lagres i et stort batteri med kapasitet på 1 MWh slik at man kan benytte seg av energien også når det er overskyet.

– Dette er svært uvanlig for boligfelt i Norge, da vi ikke har tradisjon for å bygge ut bakkemontert solkraft hvor vi integrerer energiproduksjonsanlegg i terrenget, sier Marius Gurholt, energirådgiver i COWI.

I tillegg til boenhetene vil man finne en barnehage, felles gårdsplass, lekearealer, og friområder med grøntområder og turdrag på Tanberghøgda.

Byggingen av solkraftanlegget er planlagt sommeren 2022 og vil ha en installert effekt på 500 kWp. Anlegget skal levere strøm til en utslippsfri bygge- og anleggsplass, hurtiglader, fellesområder, boligene og boligeiernes elbiler.

Områdene rundt Solkraftanlegget vil også fungere som beitemark og friområde, slik at det blir en kombinasjon av kulturlandskap og energiproduksjon.

– Dette vil tilføre økologiske kvaliteter som vil øke det biologiske mangfoldet i området. Det er også viktig at det solcelleanlegget innlemmes i landskapet slik at det blir fint å se på. Vi har lært litt av historien med reaksjoner ved utbygging av vind- og vannkraft, fortsetter Gurholt.

Samspill mellom energikilder

I tillegg til bakkemonterte solkraftanlegget det planlagt felles varmesentral til tappevann og rom-oppvarming basert på lokale biovarmeressurser.

– Vi ønsker å planlegge energiproduksjon og forbruk på en koordinert måte. Da tar vi i bruk metoder som ikke er brukt før og vi ønsker å pushe grenser for hva som er gjort på boligområder i Norge.

Gurholt forteller at COWI sammen med selskapet ENFO har designet et unikt energisystem for området, der en felles skybasert plattformmodell for smart energistyring og salg etableres i tidlig fase.

– Lading av transport vil kobles opp mot denne plattformen som selger fleksibilitet i et marked. Dette kan kobles ut, for eksempel på natta, og så kan nettselskapet distribuere strømmen til et annet sted i Ringerike som trenger den, forklarer Gurholt.

Inkluderer anleggsfasen

Detaljreguleringsplanen av boligfeltet ble vedtatt i kommunen i 2020. COWI og Fossen Utvikling vil bygge ut solkraftanlegget og andre deler av energitilførselen før første spadetak, slik at man kan benytte seg av den grønne energien allerede i anleggsfasen. Dette vil medføre store klimakutt – 60 prosent reduksjon av klimagasser ved bygging av infrastruktur i området, ifølge utredninger.

– Allerede nå kan man si hvor varmesentralen og ladepunkter til anleggsmaskiner vil kunne være. Vi trenger også varmeproduksjon til å tørke byggene. Ofte glemmes energibehovene i anleggsfasen, men de er jo veldig store. Vi kan spare oss for mye utslipp ved å ha energitilgangen på plass først, sier Marius Gurholt.

Det er i dag få eksempler på områder som har bygd ut en helhetlig permanent energiinfrastruktur for å drifte anleggsfasen. Konseptutredningen av energiløsninger er ENOVA-støttet. Boligområdet blir også miljøsertifisert i henhold til verktøyet CEEQUAL. Andre klimagassbesparende tiltak som miljøasfalt, «no dig»-løsninger og naturbaserte overvannsløsninger er her inkludert.

Ressurs for hele regionen

Fossen Utvikling ønsker å sette i gang med bygging av øvrig infrastruktur høsten 2022. I tillegg gjør de flere andre grep for å redusere klimagassutslipp, som bruk av innovativ massebehandling, aktiv bruk av regionale samarbeid og løpende vurderinger av livssyklusanalyser – både i strategi-, design- og prosjekteringsfase.

– Tanberghøgda blir en ressurs for hele Hønefoss. Målsetningen er å sikre lokal produksjon av strøm og varme for å avlaste det lokale og regionale strømnettet. Vi ønsker å ta en større rolle ved å utvikle infrastruktur, fellesanlegg og fellesområder slik at vi får en verdiskapning allerede fra vedtatt plan og frem til boligbygging. Energikonseptet vil også legge klare føringer for byggingen av boligene, sier Frederik W. Skarstein, daglig leder i Fossen utvikling.

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...