Pionerprosjekt nominert til Årets Skolebygg

Miljøskolen Torvbråten i Asker er nominert til Årets Skolebygg i regi av Nohrcon. LINK står for arkitektur og landskapsarkitektur i prosjektet.

Torvbråten skole er et pionerprosjekt som setter søkelyset på hvordan fremtidens bygninger kan utformes, konstrueres og drives for å forbedre menneskers livskvalitet og samtidig ivareta en bærekraftig utvikling, skriver Link Arkitektur i en pressemelding.

Juryen har nominert fire prosjekter og meddeler at kandidatene i år er skyhøye. Torvbråten skole fokuserer både på sosial bæredyktighet og miljøriktig arkitektur. Dens form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk og klimagassutslipp, men også et menneskelig behov.

En sosial kjerne

Skolen består av to fløyer og en flerbrukshall som er bundet sammen av en felles kjerne. Kjernen er å betrakte som skolens hjerterom. Et naturlig og pulserende senter med kommunikasjonsårer ut til byggets resterende arealer, samt en tydelig transparent hovedkommunikasjonsåre som bringer elever og lærere tett mot de omgivende naturområdene.

Foto av Miljøskolen Torvbråten
Interiør i miljøskolen Torvbråten. Foto: LINK Arkitektur / Hundven-Clements Photography

Rundt bygningskroppen slynger det seg et bånd som tar opp storlandskapets myke former og danner byggets viktigste arkitektoniske kjennetegn. Båndet skaper sammen med takutstikk overdekte uteoppholdsarealer som skjermer mot sol, regn og vind. Båndet innehar mange funksjoner, men den viktigste funksjonen er at det forankrer skolen til naturen og blir en identitetsbærer for nærområdet.

Sterk miljøprofil

Skolebygget er Norges andre Svanemerkede skolebygg. Dette betyr blant annet at skolen er bygd uten bruk av produkter som inneholder stoffer som er farlig for miljøet eller menneskers helse. Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer og for å gli godt inn i omgivelsene. De interne rommene er utformet med utstrakt bruk av eksponert massivtre. Dette gir lune og behagelige læringsarealer, samt at treets pustende egenskaper bidrar til et stabilt inneklima.

Orienterbarhet og oversiktlighet har vært viktig for å skape trygghet og sikkerhet både utvendig og innvendig. Lys, utblikk og lange siktlinjer er satt i fokus. De interne rommene, med nærhet til natur, stimulerer sanser og vekker følelser. Dette er rom som legger til rette for mangfold, tilgjengelighet, utfoldelse og læring.

Foto av Miljøskolen Torvbråten
Bruk av naturmaterialer gjør at skolen glir godt inn i omgivelsene. Foto: LINK Arkitektur / Hundven-Clements Photography

Juryens bedømming

”Der er tænkt meget på indeklima ved valg af materialer og bygningens konstruktion. Skolebygget er Svanemerket, massivtre med passivhusstandard, fossilfri byggeplass og generelt kraftig fokus på miljø og bærekraft i bygging og videre drift av bygget. Spennende og vakkert skolebygg med sin organiske form og vakre trefasade. Interessant at man har valgt å legge uteområder som lyst og romslig hjerte som binder øvrige funksjoner sammen. Inviterer til at elever og lærere kan ta det i bruk som en læringsareal og oppholdsareal i skoletiden og SFO-tiden.»

Fakta

 • Hvor: Slemmestad, Asker kommune
 • Type: Barneskole med flerbrukshall
 • Byggeform: Nybygg
 • Ferdigstillelse: Desember 2020
 • Areal: 6700 m²
 • Anleggssum: 189 mio. kr.

TEAMET BAK:

 • Byggherre: Asker kommune
 • Arkitekt: LINK Arkitektur
 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Ingeniør: Multiconsult, WSP, GK, FIVE, COWI, Brekke & Strand
 • KU/Byggeledelse: Roar Jørgensen

Fakta LINK Arkitektur

 • Et av Skandinavias ledende arkitektkontorer med nær 500 medarbeidere i 15 byer i Danmark, Norge og Sverige.
 • Har spisskompetanse innen alle fagområder innen arkitektur, interiør, landskap og plan; Fra planlegging av omfattende byutvikling til prisvinnende produktdesign.
 • Links ambisjon er å skape rom for bedre liv og besørge bærekraftig samfunnsarkitektur.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...