Passivhus på et plan

Med vannbåren varme, god isolasjon, varmegjenvinning og dører med 4-lags kryptonfylte glass, tilfredsstiller Nye Lundeløkka i Kongsberg kravene til passivhus med god margin.

Tekst: Guro Waksvik Foto:Adam Stirling

Bygget er et kommunalt avlastningshjem, med tre avdelinger for multifunksjons-hemmete barn og ungdommer, samt en forsterket avdeling for Raumyr skole. For brukergruppen er det en fordel å ha alt på ett plan.

– Innholdet har formet bygget. For å få atskilte avdelinger ble dette løst med fløyer, forteller sivilingeniør Kjell Ivar Brandsæter i Rambøll Norge AS, som har vært prosjektleder for byggherren, Kongsberg Kommunale Eiendom KF. Bygget er avansert på flere områder, også når det gjelder overvåking og teknisk anlegg. Det er montert kamera med lyd- og zoomfunksjon på alle oppholdsrom, som kan følges både fra vaktrom og på Ipad.

Nesten nullhus

Forutsetningene som lå til grunn for å oppnå et passivhus på kun en etasje, har medført noen utfordringer. Blant annet er det mye fasade.

– I vinduene er det brukt 3-lags energiglass med soldempende glass og isolerglass. I gjennomsnitt gir de en U-verdi på 0,77, mens enkelte vinduer har U-verdi på 0,68. Dette for å kompensere for ytterveggene. Ingen U-verdi overskrider 0,85, forteller Brandsæter.

300 millimeter isolasjon i veggene gir en U-verdi på 0,14. Et lett taksystem gir en U-verdi på 0,1. Isolasjonen mot grunnen er også på 300 millimeter, med en U-verdi på 0,09. For å oppnå tett bygg måtte lekkasjetallet være lavere enn 0,6 med trykk på 50 Pa.

Kuldebroverdien er lavere enn 0,03, i henhold til TEK 10.

– I tillegg har bygget et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Gjenvinningsgraden er på 84 prosent. Det er veldig høyt, slår Brandsæter fast.

Det er vannbåren varme i alle gulv. Det er ikke lagt inn kjøling, som er energikrevende. Varmepumpe med energibrønner dekker oppvarmingen av bygget, samt varmt forbruksvann. Det er LED belysning med 5 watt per m2.

– Energiregnskapet på bygget er veldig bra. Det innfrir kravene til passivhus og vel så det, sier Brandsæter.

Alle krav til universell utforming er fulgt.

4-lags glass med krypton

– For å innfri kravene måtte ytterdørene ha en U-verdi på 0,77. Utfordringen ble løst med 4-lags glass med krypton, i profilsystemet Sapa Avantis 95, forteller daglig leder Jan Israelsen i Saga Aluminium AS.

Sapa Avantis 95 profiler tilfredsstiller krav til passivhus både med fyllinger og glass. Systemet har i tillegg til god U-verdi gode verdier mot luft- og vanninntrenging.

I luftrommet mellom glassene er det brukt krypton, som er tyngre enn argon som vanligvis brukes. Med unntak av sykehus og legemiddelindustrien blir krypton sjelden brukt i vår bransje.

– Vi synes det var spesielt å gå til dette skrittet. Krypton er lite tilgjengelig, og prisen er skyhøy. Med krypton får vi en U-verdi på glasset helt ned til 0,29, sier han.

På grunn av krav om personsikkerhet og høyenergi er det brukt multifunksjons glass.

Ytterst Pilkington Suncool Opthiphon 66/33 Laminat. Deretter 12 millimeter spacer med krypton, 4 millimeter herdet energi glass, 12 mm krypton, 4 millimeter herdet energi glass, 12 millimeter krypton og et 8,76 laminert energi sikkerhetsglass innerst.

Totalt er glasset cirka 62 millimeter tykk. Det er S1 energiglass i alle lag.

– Vi har levert totalt syv dører med 4-lags glass til Nye Lundeløkka. Den tyngste døra veier omlag 170 kilo.

Utvendig er det benyttet Siga tape. Fugemassen er standard silikon. Det er brukt MS Polymer masse under dørtersklene.

– Prikken over i-en er selve monteringen. For at produktet skal oppfylle kravene til tetthet, er vi avhengig av at monteringen gjøres korrekt. Vi gjorde oss noen erfaringer med innfesting og justering underveis. Nå er jeg spent på hvordan dørene vil oppføre seg i årene som kommer. Det er høy aktivitet i bygget, og dørene er tunge. Vi vil følge nøye med, understreker han.

Tråkker ny vei

– Vi jobber kontinuerlig for å være i forkant av utviklingen, og det er alltid spennende å bli den foretrukne leverandør til så nytenkende prosjekter som Nye Lundeløkka. For oss har det vært en interessant og lærerik prosess. Vi lærer noe nytt hver dag, og tråkker nye veier for bransjen. Mange sa vi aldri ville klare å levere dører med så lav U-verdi, medgir daglig leder Jan Israelsen.

Snart kommer TEK 17 med skjerpete krav til energi. For å tilfredsstille myndighetenes krav må bransjen hele tiden være i utvikling. Med stadig flere passiv- og null hus vil det komme flere og flere energibesparende produkter på markedet.

– Det går ikke an å lene seg tilbake, vi må være «på ballen» kontinuerlig. Glass- og Fasadeforeningen er veldig viktig for oss og våre kolleger. Den gir oss god tilgang på kunnskap i et spennende fagmiljø, og gjør en meget god jobb for bransjen i sin helhet, sier Israelsen.

Fakta

Saga Aluminium AS ble etablert i 2013 av Jan Israelsen. Bedriften holder til i Sandefjord, og leverer og monterer blant annet glassfasader, glasstak, dører, automatikk og vinduer i aluminiumprofiler. De benytter profilsystemer fra Wicona, Schüco og Sapa.  

Artikkelen ble første gang publisert i Glass&Fasade utgave 2 – 2017.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...