Oppgradert Dronning Mauds Gate 15 med en energiøkonomisk fasade

Kontorbygget Dronning Mauds gate 15 i Oslo viser hvordan et bevaringsverdig bygg kan energioptimaliseres og tilfredsstille gjeldene tekniske krav og arbeidsmiljøfaktorer.

EU anslår at omtrent 85 % av bygningsmassen i Europa ble bygget før 2001 og vil stort sett bestå i 2050. For å nå utslippsmålet på 55% innen 2030, peker klimamålplanen på energieffektivitet og renovering som nøkkelen for å lukke energieffektivtetsgapet og bidra til energibesparelser innen 2030.

Mange av dagens bygninger er unike og mangfoldige, men også gamle og ineffektive. Kontorbygget Dronning Mauds Gate 15 gikk under den kategorien og trengte et energiløft, skriver Staticus i en pressemelding.

Prosjektet har bestått av å skifte ut og oppgradere byggets fasader, skape større lysinnsyn og utvide og bygge om deler av 1. etasje.

Det er fasadeentreprenøren Staticus Norge AS som står bak prosjektering, produksjon og installasjon av elementfasadesystemet, i samarbeid med totalentreprenør AF gruppen og arkitektkontoret DARK Arkitekter AS.

Oppgradere eksisterende fremfor å bygge nytt

Fasadene til Dronning Mauds gate 15 hadde behov for rehabilitering og oppgradering grunnet alder og slitasje.

Silje Widing, arkitekt i DARK Arkitekter, mener prosjektet har hatt et høyt ambisjonsnivå for energisparing, varige løsninger og en helhetlig miljøtanke. Hun mener alle i bransjen har et ansvar for å bevare mer av dagens bygninger.

– Med de miljømessige utfordringene verden står overfor er det viktig at alle aktører i bransjen skifter gir og innstilling til hva vi kan utvikle og hvordan vi best kan forvalte det som allerede er bygget. For å bidra til dette er det viktig at noen går foran og viser hva som er mulig – det er mange utdaterte bygg i byen som fortsatt er fullt brukbare og som ved litt forskjønnelse og riktige oppgraderinger kan bli både miljøsmarte, funksjonelle og attraktive igjen, forteller Widing.

Det ligger naturlig begrensninger i hva man kan utforme eller tilføre når et bygg er vurdert som bevaringsverdig av Byantikvaren.

Samtidig mener Widing at et bygg som Dronning Mauds Gate 15 har visse kvaliteter og særpreg som gjør arbeidet spennende.

– Det ble mulig å skape en fasade med ønsket ytelse som samtidig ivaretok balansen mellom videreføring og fornyelse i uttrykket.

Fasadesystemet ble montert som ferdige prefabrikkerte elementer og er godt innenfor dagens krav til U-verdi (u-verdi på tettfelt er ~0,18 W/m2K og u-verdi for glassfelt er ~0,7 W/m2K), lydisolering, dagslys og design.

Foto av Dronning Mauds Gate 15
Det prefabrikkerte fasadesystemet gjorde at det ikke var nødvendig for byggets brukere å flytte til midlertidige lokaler under renoveringen. Foto: Andrius Gudelis

Renovering byr ofte på overraskelser

Utfordringen med renovering er at man ikke vet hvordan tilstanden på eksisterende konstruksjon er før man fjerner gammel fasade.

– Renovering byr gjerne på noen overraskelser og avvik mellom hva som tidligere er tegnet og hva som faktisk er bygget eller bygget om. For å sikre et godt resultat er det viktig at involverte aktører er løsningsorienterte, kreative og fleksible, forteller Widing.

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...