Økern Portal: Kortreist fasadeentreprenør

Økern Portal i Oslo er en 75.000 m2 stor «hestesko» og paviljong som snart er klar for åpning. Gjennom porten er det kommet over 1 500 ferdige fasadeelementer fra Staticus i Polen. Utvendige curtain wall fasader og innvendige glassfasader er derimot levert av H-fasader GlassTeam AS.

Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling

– Vi vil være noe mer enn en entrepriseleverandør og er stolte av å ha bidratt med fagkunnskap fra prosjekteringsfasen til ferdigstillelse, sier daglig leder Tom Aas.

Mot slutten av 2013 dannet Svein Mathisen, Jørgen Slydahl, Lasse Nilsen, Henrik Søgård Karlsen og Egon Andersen selskapet GlassTeam AS.

Første aktive handling ble oppkjøp av fasadevirksomheten fra konsernet Saint-Gobain Bøckmann AS. Fem år senere ble østfoldingenes selskap kjøpt av Flakk Gruppen, som allerede hadde H-fasader i Ålesund i sin portefølje.

Tom Aas har vært med på reisen. Først som styreleder og daglig leder i GlassTeam AS. Nå er han toppsjefen for Flakk Gruppens fasade- og byggevarekonsern, bestående av H-Fasader GlassTeam AS, H-fasader i Ålesund og Plus Windows i Litauen.

Sammen er selskapene Norges største leverandør av vindu, dører, glassfasader, takløsninger og elementfasader i aluminium. Konsernet produserer og leverer også dører og vinduer i PVC under merkenavnet H-Vinduet+.

– Likevel har vi ennå ikke kapasitet til å levere alle fasadene på et slikt stort prosjekt. Våre utenlandske konkurrenter jobber i langt større markeder, gjerne over hele Europa. Dermed har disse entreprenørselskapene bedre forutsetninger for å rigge seg for å kunne produsere og levere store volum og samtidig vinne flere konkurranser, sier Tom Aas.

Delentrepriser

Kostnadsnivået er også en faktor som kan gå i bedriftens disfavør.

– Her hjemme er markedet for de store byggeprosjektene relativt sett ganske lite. Vi velger derfor delentrepriser som her på Økern og litt mindre totalleveranser. Samtidig ser vi også at flere og flere byggherrer velger en tydelig miljøgevinst foran pris ved valg av leverandører. Dessuten erfarer vi at hovedentreprenører ofte ser en gevinst ved å velge norske underentreprenører. Dette ønsker vi å utnytte ved at vi kan tilby miljøvennlige og kortreiste produkter av høy kvalitet, fortsetter han.

Hovedentreprenører ser ofte en gevinst ved å velge norske underentreprenører

BREEAM-Sertifikat

I Norge er det nå over 300 bygg som har ett BREEAM-NOR sertifikat. Sertifikatet utstedes på fem ulike nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Målsettingen for Økerns Portal er BREEAM EXCELLENT.

– Arkitekt, entreprenør og byggherre ønsket at det skulle leveres de mest miljøvennlige materialalternativer som finnes i markedet. Våre selskaper skal være grønne, innovative og fremtidsrettede produsenter og leverandører. Kundens ambisjoner passet godt med vår strategi. Vår del av prosjektet er levert med profiler fra vår systemleverandør Sapa, og er det første prosjektet her i Norge hvor vi har benyttet lavkarbonaluminium legeringen Circal 75R, sier Aas.

Tverrfaglig samarbeid

H-fasader GlassTeam AS har levert curtain wall-fasader på de nederste nivåene i de utvendige fasadene på de to store hovedbyggene.

Innvendig står selskapet bak åtte trappeatrier fra tredje til tiende etasje. Kronen på verket er kanskje hele fasaden på den flotte paviljongen som står som et eget bygg inne på torvet på Økern Portal. Paviljongen blir et besøkssenter og restauranthus med åtte serveringssteder. Paal Christian Østhus har vært H-fasader GlassTeams prosjektleder fra dag én.

– Vi var tidlig inne i prosjekteringsfasen. Dermed var vi med på å løse en del fremtidige utfordringer før vi sto på plassen og var klare for montasje. Konstruktive arbeidsmøter med Vedal entreprenør og Dark arkitekter startet allerede i august 2019, seks måneder før planlagt oppstart i januar 2020. Disse møtene tok for seg steg for steg etter planlagt fremdrift på prosjektet og pågikk i en lengere tid, og parallelt med at vi hadde startet våre leveranser til prosjektet, sier Østhus.

Han trekker frem noen av de faglige utfordringene.

– For å gi Paviljongen rytme i inndelingen av profilene og skape det riktige uttrykket, fikk vi anledning til å bruke tid med arkitektene hos Dark Arkitekter. Bæreprofilen er 250 millimeter dyp, tykkelsen på de trelags isolerrutene er mer enn 50 millimeter og de utvendige dekorprofilene er 200 millimeter dype. Dimensjonene og kompleksiteten forteller hvor viktig godt tverrfaglig samarbeid er for sluttresultatet.

Lydsplitt i fasaden

H-fasader GlassTeams utvendige fasader går over to etasjer og hver etasje er rundt fem meter høy. En av de større leietakertilpasningene og omgjøringene som ble gjort på en utvendig fasade kom på et tidlig stadium. I første etasje skulle det inn et treningssenter og i andre etasje annen virksomhet som ikke var med entreprisen.

– Dermed måtte vi inn med en akustisk leietakertilpasning hvor lyd og flanketransmisjon ble brutt på en annen måte enn hva som var planlagt levert med en standard curtain wall-fasade. Løsningen ble en støpekasse, noe som er det samme som en utkraging av dekke, i andre etasje. Støpen ble da en vesentlig lydsplitt i fasaden som hindret lydsmitte mellom etasjene. Støpekassen er 50 meter lang, midt inni den 100 meter lange fasaden. Fasaden er splittet opp bortover uten at dette er nevneverdig synlig fra utsiden, forklarer Østhus.

På prosjektet er det mange andre akustiske tilpasninger med høyere krav til lydreduksjon og flanketransmisjon enn vanlig standard. Blant annet er det levert langt over 100 vertikale delingsprofiler på 6,6 meter.

Fra fasadesystem til vindussystem

I samtlige åtte innvendige atrier var det prosjektert vanlige curtain wall-fasader over enten åtte eller ti etasjer oppover. Her ble det tidlig omprosjektert en systemløsning på fasadene.

Foto av Økern Portal
H-fasader GlassTeam er løsningsorienterte. Her monteres det et vindussystem hvor det normalt vill vært benyttet et tradisjonelt fasadesystem. Foto: Adam Stirling

– Bruk av tradisjonell fasadeprofil ville skapt store utfordringer med glassmontasjen underveis og ved eventuelle utskiftninger på et senere tidspunkt. Lift var utelukket da det også skulle mange andre aktører til her, og det var derfor kun mulig å komme til med stillas inne i atriene. I tillegg var det ferdig monterte glasstak over atriene. Glassmontasje fra utsiden viste seg vanskelig. Derfor ble det tatt en avgjørelse på at vi skulle bytte fra fasadesystem til vindussystem slik at glassmontasjen kunne utføres fra innsiden. Vi mente også at dette var den beste løsningen for å slippe store riggkostnader ved en eventuell fremtidig glassbrekkasje langt oppover i etasjene. Et «worst case scenario» kan være at man må bytte glass i tiende etasje. Man må rigge stillas og har få eller ingen opphengspunkt for vinsj for kraning av glass; faglige argumenter som var tungtveiende for valg av systemløsning her, sier Østhus.

Vindussystemet er splittet opp i hver etasje, og med forsterkede vertikale profiler for å oppnå bedre og tilnærmet samme statikk som var tenkt med fasadesystemet.

Som erstatning av fasadesystemet foran dekkeforkanter i etasjeskillene, ble det påmontert lyd-absorbenter, noe som gir en mye bedre lydreduksjon enn hva som var planlagt.
Over hvert atrium er det glasstak som er levert av H-fasader GlassTeams bransjekollega, Profilteam AS.

Referanse

Med sine 75.000 m2 er prosjektet blant de største pågående landbaserte byggeprosjektene i Norge. Økern og Økern Torg blir sentrum i Hovinbyen, det store utviklingsområdet for boligbygging og bedriftsetableringer nord for Oslo sentrum.

– Våre to fasadeentreprenører leverer over hele hovedstaden, og landet for øvrig. Vår styrke er nettopp at vi står faglig sterkt, og både vil og skal være inne i tidligfase i byggeprosjektene. Vi kan produsere og levere alle profilssystemer i aluminium og kan dermed konkurrere om alle typer prosjekter. Våre siste leveranser med blant annet Scandic Helsfyr, Powerhouse Telemark og Økern Portal er gode referanseprosjekter for oss. Sammen med våre underleverandører er vi også gode på miljøvennlige løsninger, sier Aas.

Foto av Økern Portal
Over 1 500 ferdige fasadeelementer har kommet fra Staticus i Polen. Foto: Adam Stirling

Fakta Økern Portal

 • Byggeår/ferdigstillelse: Desember 2020
 • Sted/adresse: Løren/Økern, Oslo
 • Type bygg: Kontor og næringsbygg
 • Arkitekt: Dark Arkitekter, Larsk Landskap, Zinc Interiørarkitekter
 • Byggherre: Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Entreprenør: Vedal Entreprenør
 • Fasadeentreprenør: Staticus og H-fasader GlassTeam AS
 • Glassleverandør: Glaseksperten, Pressglass og Vetrotech
 • Profiltype plassbygget curtain wall-fasade: Sapa 4150 fasadesystem, Circal 75R
 • Elementfasade: Wictec EL evo
 • Profilsystem atrium: Innvendig er det brukt Sapa 86 vindussystem
 • Glass i utvendig fasade: 3-lags solreflekterende isolerglass utvendig, med ulike laminat oppbygninger innvendig som tilfredsstiller forskjellige krav til lydreduksjon og innbrudd
 • Glass i fasade atrier: 12,76 mm laminert herdet glass generelt og EI30 glass i øvre etasjer.

Fakta H-Fasader GlassTeam AS

 • H-fasader GlassTeam AS har hovedkontor og egen produksjon i Fredrikstad, samt en avdeling på Kløfta. Selskapet er heleid av Flakk Gruppen, og er sammen med søsterbedriften H-fasader i Ålesund, den klart største fasadeentreprenøren innenfor glass- og aluminiumsfasader i Norge.
 • Styreleder: Knut Trygve Flakk
 • Daglig leder: Tom Arild Aas
 • Antall ansatte: 100

Siste innlegg

Foto av Lighthouse Aarhus

Lighthouse – verdens beste høyhus er av glass

Med sine 142 meter er Lighthouse Danmarks høyeste bygning. Glassfasadene gjør dette til et enestående og ikonisk prosjekt, og et eksempel på hvordan man...