Nytt vindu med lydisolerende egenskaper

Schüco lanserer en ny vindusløsning som både ivaretar lydisolerende egenskaper og gir naturlig ventilasjon når vinduet står i lufteposisjon.

Det nye akustiske vinduet Schüco AWS 90 AC.SI (Aluminium Window System, 90 mm konstruksjonsdybde, Akustikk, Superisolert) gir høy brukerkomfort for bolig- og kontorbygg i støyutsatte områder, skriver selskapet i en pressemelding.

Når vinduet settes i vippestilling for lufting, ledes uteluften gjennom ventilasjonskassetter som er montert i den øvre vinduskarmen. Ved å lede luften gjennom denne kassetten oppnår man en støyreduksjon på 31 dB samtidig som behagelig frisk luft kommer inn i rommet.

Foto av vindu
Med Schüco akustiske vindu AWS 90 AC.SI, i vippestilling, ledes den innkommende uteluften gjennom ferdigmonterte ventilasjonskassetter satt inn i den øvre karmen. På denne måten brytes støyen ned. Foto: Schüco

Akustikkvinduet tilbys med dreie-vippe beslag, eller som dreievindu med lydisolert lufting i en begrenset dreieposisjon.

Vinduene kan, uavhengig av beslagsvariant, åpnes i full stilling for full utlufting av rommet eller for vindusvask. Også ventilasjonskassettene kan enkelt åpnes og rengjøres eller skiftes ut.

Foto av vindu
Med det nye Schüco akustiske vinduet AWS 90 AC.SI kan en lydisolasjonseffekt på 31 dB oppnås i vippestilling. Foto: Schüco

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...