Nytt og gammelt på Bogstad gård

I forbindelse med restaureringen av den gamle låven, Østfløyen på Bogstad gård, leverte Oslo Glass & Vindu dører, skillevegger og varevinduer i glass.

Tekst: Guro Waksvik

Det visuelle fra de gamle fjøsvinduene er tatt opp og videreført.

– De nye glassveggene som er montert inn i den gamle låven er i New York-stil. Det er blitt flott og spesielt, og kombinerer nytt og gammelt, sier Andreas Moe i Oslo Glass & Vindu AS.

Låven var opprinnelig bygget som fjøs av baron Herman Wedel Jarlsberg i 1854. Bygget var i rød tegl, med høyloft og gjennomgående låvebro.

Fjøset var i drift til 1940-tallet. På slutten av 1990-tallet gjennomgikk bygget en omfattende ombygging.

– Da skulle bygget tilpasses publikumsformål, med butikk og enkle utstillingslokaler i 1. etasje, og selskapslokaler i 2. etasje, forteller prosjektleder og daværende avdelingsdirektør på Bogstad Gård, Mette Mork.

Skisse av ny planløsning på Bogstad Gård
Skisse fra en mulighetsstudie fra 2018 for å skape en helhetlig og fleksibel planløsning
for Østfløyen, og samtidig ta vare på byggets opprinnelige preg. Illustrasjon: Arkitekt Per Arne Bjørnstad

Etter hvert vokste det fram et ønske om et utstillingsareal bedre egnet til kuraterte utstillinger. I 2018 ble arkitekt Per Arne Bjørnstad i NAV arkitekter AS engasjert for å gjennomføre en mulighetsstudie. Målet var å skape en helhetlig og fleksibel planløsning for Østfløyen, og samtidig ta vare på fjøsets opprinnelige kvaliteter og preg.

– Vi ville ta tilbake fjøspreget. De planlagte glassveggene i lokalet tok opp elementer fra de gamle fjøsvinduene. Arkitekt Kjetil Sæterdal fra NAV arkitekter AS tegnet. Andreas Moe laget vegger og dører i glass og svart stål. Det nye og det opprinnelige har samme form, og spiller på hverandre, sier Mork.

Foto av glassinteriør i Bogstad Gård
Glassvegger i New York-stil gjør rommene spesielle, og kombinerer nytt og gammelt. Foto: Yvonne Wilhelmsen

Krav til sikkerhet

Bygget måtte tilpasses dagens krav til klima, sikkerhet og universell utforming.

Det gamle fjøset i nordenden av bygningen er fredet. Det ble kun overflatebehandlet, og dører og vinduer ble sikret. Spiltau, trau og betonggulv er bevart slik det var.

– Disse tankene brukte vi som utgangspunkt da vi gjorde om resten av bygget. Lokalene ble renset og overflatebehandlet, og det ble lagt mikrosement på gulvet for å beholde fjøspreget, forteller Mork.

Foto av glassinteriør i Bogstad Gård
Skilleveggene fungerer også som sikkerhetssluser. Foto: Yvonne Wilhelmsen

Av hensyn til klimaet ble det satt inn skyvedører i glass et par steder.

Skyvedørene og skilleveggene tar opp rutemønsteret fra byggets opprinnelige vinduer. Skilleveggene fungerer også som sikkerhetssluser.

– I et museum med utstillinger er sikkerhet viktig. Vi må hele tiden tenke sikkerhet og klima, i tillegg til det visuelle og praktiske i forhold til logistikk, forteller Mork.
Kommer du inn i låven er det butikk og utstilling til høyre, kafé til venstre. En stor glassvegg gir innsyn til butikken.

I et midtparti som binder utstillingslokalene sammen er det infrastruktur med blant annet løftelem og heis til rullestol for universell utforming, trapp, personalinngang og -garderober.

En skyvedør i glass mot trappen er låst når utstilling og kafé er åpen.

– Samarbeidet med Andreas Moe har vært godt og ukomplisert. Han er konstruktiv, flink og løsningsorientert. I noen av de gamle fjøsvinduene måtte vi sette inn varevinduer av klima- og sikkerhetsmessige årsaker. Det løste han på en fin måte i samarbeid med en metallsmed, forteller Mork.

Ærlig og moderne

Sykdom, korona og ekstern finansiering har krevd sin tid. Mulighetsstudien fra 2018 ble realisert i 2022.

NAV arkitekter står bak ombyggingen. Arkitekt Kjetil Sæterdal overtok etter Bjørnstad, som gjorde mulighetsstudien.

Foto av skyvedør
Foto: Yvonne Wilhelmsen

– Det er blitt veldig fint. Det opprinnelige fjøspreget er tatt tilbake, samtidig som bygget framstår ærlig og moderne. Kombinasjonen opprinnelig og nytt fungerer godt, sier Mork.

Bogstad Stiftelse ble opprettet i 1955, og Norsk Folkemuseum overtok forvaltningsansvaret. Bogstad er en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum.

Foto av dørhenglser
Foto: Yvonne Wilhelmsen

Fakta

 • Prosjekt: Bogstad gård – renovering og ombygging av Østfløyen
 • Byggeår/ferdigstillelse: 2022
 • Sted: Oslo
 • Type bygg: En låve med utstillingsarealer, butikk, kafé og selskapslokaler
 • Byggherre: Bogstad gård og Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Arkitekt: NAV arkitekter AS
 • Glass i interiør: Oslo Glass & Vindu AS
 • Entreprenør: Lohne & Lauritzsen AS
 • Skyvedørsautomatikk: ED ScanBalt AS
 • New York-stil glassprodukter: Bredrup Aluminium AS
 • Varevinduer: Metallsnekker`n AS
 • BRA: 432 m²

Siste innlegg

Render av Bergen ByArena

Team ledet av C.F. Møller Architects vant internasjonal arkitektkonkurranse om Bergen...

C.F. Møller Architects står bak den nye multiarenaen med hotell og konferansesenter, og utviklingsplanen for Nygårdstangen byområde i Bergen. Sammen med HLM Arkitektur fra Bergen,...