Nytt, gratis verktøy for dagslysberegning i tidligfase

White Architects har lansert et gratis nettverktøy for å beregne om man vil innfri krav til dagslys i en tidlig designfase.

Tekst: Alejandro Pacheco Diéguez, Calculation specialist, White Arkitekter

I 2021 gjennomførte gruppen Digital Sustainability ved White Architects og to forskere fra Lunds universitet, Marie-Claude Dubois og Iason Bournas, et forskningsprosjekt som undersøkte muligheten for å utvikle en enkel metode for å forutsi om svenske krav til dagslys kan oppfylles.

Metoden skal fungere på et tidlig stadium og være nyttig for arkitekter.

Resultatet av dette er «Advanced VSC»-metoden. Den baserer seg på Vertikal himmelkomponent (VSC) som er en forenklet metode for beregning av dagslysfaktor.

Advanced VSC er utviklet gjennom en regresjonsanalyse utført på en database som inneholder informasjon fra mer enn 11 000 rom.

27Gratisverktøyet WISE_daylight.Basert på denne nye modellen for å beregne dagslys i en tidligfase, har White Architects nå lansert et gratis nettverktøy, WISE_daylight, som kan brukes til å evaluere om et rom oppfyller den svenske dagslysstandarden: whitearkitekter.com/se/wise-dagsljus/

Brukes i tidligfase

Verktøyet kan brukes av ikke-spesialister, arkitekter eller ingeniører når man har en volumskisse i en tidlig fase av designprosessen.

I bunn og grunn kan verktøyet hjelpe til med å plassere romutforming i et bygningsskall uten å ha kjennskap til den indre planløsningen.

En evaluering av rommene kan foretas med kun fem parametere; vindusstørrelse, romhøyde, balkongdybde og vinduets lysinnslipp.

Verktøyet kan også brukes for å fastslå dagslystilgangen i rom som ligger ut mot en gate eller en bakgård.

Ved mer spesifikk bygningsgeometri er det nødvendig å foreta en enkel VSC-simulering for å kartlegge vinduets lysinnslipp.

Denne beregningsmetoden er ment å kunne benyttes gjennom hele designprosessen. Når den endelige dagslyssimuleringen utføres skal alle rom oppfylle kravene til dagslystilgang, alternativt at bare mindre justeringer behøves for å oppfylle kravene.

Illustrasjon av WISE_daylight
Gratisverktøyet WISE_daylight.

Om forfatteren:

Foto av Alejandro Pacheco Diéguez
Alejandro Pacheco Diéguez

Alejandro Pacheco Diéguez er Calculation specialist i White Arkitekter. Han skriver en serie artikler for glassogfasade.no om dagslyssimuleringer og viktigheten av å starte tidlig i prosessen:

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...