Nye Oslo S og Nordisk lys blir nytt landemerke i Oslo

Bane NOR Eiendom bygger høyt og gjør klart for mange flere passasjerer på Oslo S.

En del av prosjektet Nye Oslo S er et 36 etasjers høyhus og vil gi stasjonen en mer fremtredende plass i byen, skriver Bane NOR Eiendom i en pressemelding.

Bygget er tegnet av det anerkjente arkitektkontoret Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbeid med CF Møller Architects og blir kalt Nordisk lys.

«Vi ser for oss at Nordisk lys kan romme både kontorer, hotell og restauranter med en av Oslos flotteste utsikter. I dette bygget kan mellom to og tre tusen mennesker jobbe midt i smørøyet av Oslo og reise miljøvennlig til jobb» forteller prosjektlederene Ellen Haug og Rune Breivik.

På toppen av bygget vil etasjene bli gradvis mindre og ha serveringssteder og utsiktsterrasser tilgjengelig for alle som vil se Oslo ovenfra. De to nederste etasjene skal ha stasjonsfunksjoner, som i dag.

Norges viktigste jernbanestasjon og største knutepunkt

Hver dag reiser 100.000 med tog til og fra Oslo S og antallet reisende øker. Nåskal Norges mest besøkte stasjon få et ansiktsløft.

Stasjonshallen skal få et arkitektonisk løft med nytt tak. Stasjonen vil føles mer åpen med treverk og overlys hvor dagslyset flommer inn. Det blir lettere å finne frem og mer plass til de reisende.

«Nye Oslo S skal bli et godt sted å være, enten du er på vei til toget, går igjennom stasjonen, tar en kaffekopp med en venn eller jobber med å servere folk på farten,» forteller prosjektlederne og fortsetter: «Nye Oslo S skal være en attraktiv og bærekraftig stasjon, som blir en identitetsmarkør for jernbanen, på samme måte som Gardermoen er for luftfarten.»

Østbanens gjemte fasade

Den fredede Østbanen er stasjonens ærverdige ansikt mot byen og besøkstallene øker hvert år. Når Bane NOR Eiendom bygger om Oslo S, vil stasjonshallen møte Østbanehallen i et stort, åpent rom der gjemte, historiske fasader blir en del av rommet.

Bedre kontakt med bylivet

Mot nord planlegger Bane NOR Eiendom ny stasjonsinngang på gateplan som vil bidra til mer byliv i Schweigaards gate. Mot sør vil de lage ny inngang fra Christian Frederiks plass. Med nye innganger vil Oslo S få bedre kontakt med byrommene.

Christian Fredriks plass er en naturlig forbindelse mellom Karl Johansgate og Fjordbyen. Her går tusenvis av mennesker hver dag. Bane NOR Eiendom vil gjøre plassen mer spennende og innbydende.

«Christian Frederiks plass er et stort og luftig byrom foran stasjonen og høyhuset, og setter derfor Nordisk lys i en særstilling sammenliknet med andre høyhusprosjekter i Oslo. Også med tanke på at skyggene vil falle over sporområdet og ikke på plasser eller gater,» sier prosjektlederne.

Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft skal være førende for utviklingen av Nye Oslo S med vekt på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, miljøteknologi og energieffektivisering. Nordisk lys vil miljøsertifiseres og bygges etter strenge miljøkrav. Samtidig vil hele Nye Oslo S, med stasjonsarealer og Nordisk lys, fremme gange, sykkel og kollektivtransport.

Under stasjonen og Nordisk lys legger Bane NOR Eiendom til rette for fremtidig utvidelse av ny jernbanetunnel under Oslo. Med denne tunnelen blir det mulig å kjøre dobbelt så mange tog gjennom Oslo.

Medvirkning

I 2022 gjennomførte Bane NOR Eiendom en digital medvirkningsundersøkelse der rundt 750 mennesker fortalte hva de tenker om Oslo S i dag og hva de ønsker for fremtidens Oslo S. Øverst på ønskelisten står det at fremtidens Oslo S blir oversiktlig, åpen, trygg og moderne.

Når skjer det?

Bane NOR Eiendom håper å få godkjent planene sine av Oslo kommune og sette i gang bygging i 2025. Da kan Nye Oslo S og Nordisk lys være ferdig i 2029.

FAKTA

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet i 2014. Nå varsles utvidelse av planområdet med Christian Frederiks plass og arealer på gatenivå under Hotell Opera og Oslo Atrium. Bane NOR Eiendom tar sikte på å sende inn planforslaget til PBE til høsten.

Bane NOR Eiendom planlegger:

 • Oppgradert stasjonshall
 • Åpne opp mot Østbanen
 • Nye innganger både i nord og sør
 • Høyhuset Nordisk lys
 • Gjøre klart for ny togtunnel under bygget

Bakgrunn:

 • Oslo S er Norges viktigste jernbanestasjon og største knutepunkt.
 • Nye Oslo S er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter
 • Nordisk lys er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbeid med CF Møller Architects
  Øvrige rådgivere: Bollinger + Grohmann Ing., Multiconsult, Norconsult, WSP, Brekke og Strand, Heisrådgiveren og Asplan Viak.
 • Oslo S og Østbanehallen omsatte for over en milliard kroner i fjor
 • Stasjonen har blitt et tryggere sted på grunn av samarbeidet med Kirkens Bymisjon.

Siste innlegg

Render av forslag til ny Veterinærhøgskole

Arkitektenes forslag til å utvikle Den gamle Veterinærhøgskolen

Oslobygg og Linstow stiller ut tre arkitektteams forslag til hvordan Den gamle Veterinærhøgskolen kan utvikles frem mot 2040. Oslobygg og Linstow overtok hver sin del...