Nye glasstyper kombinert med energi- og miljøtankegang åpner opp for nye muligheter

Øystein Midtbø i Fabel Arkitekter oppfordrer alle tiltakshavere til å prøve de nye glassløsningene som er på trappene. – Verden går ikke videre hvis ingen tør å prøve ny teknologi, sier arkitekten.

Tekst: Guro Waksvik Foto: Adam Stirling og Fabel Arkitekter.

Han er positivt nysgjerrig, blir aldri utlært og mener det har skjedd en revolusjon i glassbransjen.

– Tidligere var noe av dilemmaet forskriftskravene. Energiforskriftene tilsier at glassarealet skal reduseres, med henblikk på at glass hadde en dårligere U-verdi enn vegg. Men nå skjer det mye som gjør at man kan sidestille glasset med andre materialer, sier Øystein Midtbø.

Helst vil han bruke naturlige materialer, slik de er, med minst mulig bearbeiding. Materialer som finnes i naturen og som vi kan bruke i våre bygg, er verdifullt.

– Glasset spiller en viktig rolle her også, for lyset beskriver alt. Har du tilstrekkelig med dagslys trenger du ikke mange andre effekter. Du kan bruke materialenes egne farger. Selv med få materialer blir formen likevel unik. Det naturlige lyset beskriver formene på en god måte.

Transformasjon og gjenbruk

Som nyutdannet ble han ansatt i ØKAW Arkitekter, som senere har endret navn til Fabel Arkitekter. Han ble partner i 1999, og har håndtert en rekke krevende prosjekter, for både offentlig og privat sektor.

Ett av dem er Realfagsbygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. En av byggets fløyer fra 1960 er grundig rehabilitert, og har fått et nytt tilbygg.

– Bygget er en rehabilitering. Det er interessant og veldig aktuelt i dag. Samfunnet dreier mot transformasjon og gjenbruk av bygg framfor å rive og bygge nytt. Det er et miljøaspekt som har kommet for å bli, understreker han.

I et dynamisk og godt samarbeid med Atle Geving i Arcsys og entreprenøren foreslo arkitekten en løsning som ikke var beskrevet. Forslaget gikk ut på å bytte ut tradisjonelle trevinduer med 3-lags isolerglass til 6-lags Q-Air glass. Sammen klarte de å overtale tiltakshaveren, NMBU.

Foto av integrerte solceller i fasade
På teknisk rom i TF-bygget på Ås er det brukt integrerte solceller i fasaden. Foto: Fabel Arkitekter

– Regnestykket var enkelt. Vi tok prisen på de vinduene vi opprinnelig hadde beskrevet, pluss utvendig solavskjerming og innvendig radiator. Summen tilsvarte det de nye glassene kostet. Etter vår oppfatning kunne vi tilby noe langt bedre fordi vi alltid må tenke vedlikehold og drift.

Utvendig solavskjerming har en del svakheter med dynamiske løsninger. Værstasjoner som skal ivareta nødprosedyrene er ikke raske nok til å forutse været. Med stadig større skiftninger i været vil det bety enda mer i tiden som kommer.

Termisk nytteverdi

Q-Air er produktnavnet på Trimos isolerglass som består av mellom fire og syv lag med glass. Glasskonstruksjonen gir U-verdier på mellom 0,16 og 0,49.

Glasset demper solvarmeinnstrålingen, reduserer behovet for utvendig solskjerming, og det har gode lyd- egenskaper.

– Den nye løsningen bidro til bedre inneklima, bedre vedlikeholdsbetingelser og ga i tillegg bygget et renere uttrykk. Q-Air er levert til få bygg i Norge, så vi måtte tenke nøye gjennom risikoen vi tok. Men det er nå engang slik at verden går ikke videre hvis ingen tør å prøve.

Brukerne av bygget er godt fornøyde. Den innvendige temperaturen på glasset tilsvarer vegg. Det er svært liten varmestråling gjennom glasset i forhold til det man er vant til med 3-lags glass.

– Vinduer med flere lag og folier, og med vandring av luft gjennom lagene, kan nyttiggjøre både kjøle- og varmeeffekter. Det er kjempeinteressant hvis vi kan få en termisk nytteverdi, og i tillegg legge inn folie som renser luften. Vekten av glasset reduseres også betraktelig, slik at HMS-belastningen blir mindre. Energi er toveis, ut og inn av bygget, med lekkasje av varme og innstrålt energi. Da kan vi tenke at innstrålt energi kan nyttiggjøres.

– Vinduer med flere lag og folier  kan nyttiggjøre både kjøle- og varmeeffekter.

Rehabiliteringen var på 3200 m², tilbygget på 542 m² med trekonstruksjoner. I glassene til teknisk rom på tak ble det integrert solcellepaneler. Midtbø var oppdragsansvarlig. Fabel har i samarbeid med Henning Larsen tegnet Campus Ås og det nye Fellesbygget.

Her er det brukt elektrokromatisk glass for varmedemping og lysintensitet i deler av fasaden.

Nærhet til naturen

– Ingenting er flottere enn store glass, dersom det ligger til rette for det. Vi nordmenn er preget av vår regionale tilhørighet. Vi har et klima med sesong- og døgnvariasjoner, og få blir så våryre som oss når våren er i anmarsj. Før bodde vi i innadvendte tømmerhus. Riktignok rosemalte vi dem for å muntre opp, men det var stort sett en lukket tilværelse. Når våren kom, kunne vi virkelig ta del i livet.

Han er friluftsmenneske, og oppsøker skauen sommer som vinter. Nærhet til naturen er sentralt. Naturens lovmessigheter er en utømmelig kilde til inspirasjon.

– Jeg betrakter naturen og alt den forteller oss. Vi har en tendens til å tro at mennesket er overlegent alt annet og kan gjøre som det vil. Men vi har fått svar fra naturen. Fullt så enkelt er det ikke.

Arkitekten vil spille på lag med naturen; da spiller glassets allsidige egenskaper en viktig rolle.

– Egentlig burde alle boliger ha en innelukket tett del til vinterbruk og skjerming, og en åpen utadvendt glasskonstruksjon som virkelig gir deg følelsen av samspill med naturen. I urbane omgivelser tar vi nå i bruk taket, og får på den måten tomta tilbake.

Han har alltid vært opptatt av bærekraft og varighet, og pleier å si at man skal tegne detaljer i dusjen.

– Først da forstår du hvordan tyngdekraften og vannet fungerer. Det som er nødvendig for å tegne gode detaljer på et bygg med lang levetid, vil da sitte i ryggmargen.

Helhet, fornuft og logikk

Han er opptatt av helhet, fornuft og logikk. Tenker vi helhetlig og lærer av vår bygningsarv, kan vi redusere byggskader.

– Noen trender i samfunnet gjør at byggene våre ikke gjennomgår nødvendig kvalitetssikring på løsningsvalg. Mange søker nye veier. Det er ikke er feil, men det bør være en testperiode der grensene blir trukket opp.

Dagens bruk av trekonstruksjoner må ses i sammenheng med tilvekst fra skogen, klimapåkjenninger og vedlikeholdsbehovet et trehus har.

– Glass er robust, vedlikeholdsvennlig og resirkulerbart.

– Det er lett å hoppe over grundig testing. Jeg er bekymret, og tror raske endringer i byggeteknikk og trender i materialbruk vil føre til mange byggeskader i tiden som kommer. Glass er derimot noe av det mest varige du kan bruke. Det er robust, vedlikeholdsvennlig og resirkulerbart.

Transparens og refleksjon

Sentralt i Oslo, på hjørnet av Storgata og Nygata, ligger et bueformet bygg. Det åtte etasjer høye bygget ble fullført i 2016. Bevegelige glasspaneler danner en dynamisk solavskjerming på den buete delen av bygget, og endrer uttrykk i takt med solens gang.

– For å få isolasjon og varmedemping brukte Fabel aerogel-glass til deler av fasaden, som er signert Hanne Sørbø.

Midtstubakken i Holmenkollen nasjonalanlegg ble ferdigstilt til VM i ski i 2011. Starthuset i hoppbakken er som et trekantet glassprisme, med fasade i structural glazing. Glassets transparens og refleksjon gjør at fasaden, i riktig lyssetting, speiler omgivelsene på en helt annen måte enn andre materialer.

Foto av Midtstubakken
Starthuset i Midtstubakken i Holmenkollen nasjonal- anlegg er som et trekantet glassprisme, med fasade i structural glazing. Foto: Fabel Arkitekter

– Glassets døgnvariasjoner er så flotte. Om natten er det helt svart innenfra. Utenfra gir bygget mer til omgivelsene. På dagtid er det motsatt. Utsikt innenfra, med begrenset innsyn utenfra, er en fortelling om livet som finner sted.

I bygningskroppen er det brukt betong med naturstein. Glass langs øverste del av ovarennet gjør hopperne godt synlige.

Funksjonell estetikk

Funksjonell estetikk er et godt begrep.

– Sykkelen er et eksempel på design som gir uttrykk for at den er funksjonell, gjør jobben den er designet for på en effektiv måte, og ser riktig ut. Da er den udiskutabelt riktig. Det er funksjonell estetikk.

Sett fra et funksjonelt ståsted mener han at laboratoriebygget på Ullevål sykehus er et barskt og potent bygg.

Foto av Folkehelseinstituttets produksjonslaboratorium og vaksineproduksjonsenhet
Folkehelseinstituttets produksjonslaboratorium og vaksineproduksjonsenhet. Foto: Adam Stirling

– Det er ren funksjonalisme, og kan kanskje virke avstøtende på noen. Så har du de som forstår fortellingen, som sier at dette er et riktig bygget laboratoriebygg. Lillesøsteren i Lovisenberggata, Folkehelseinstituttets produksjonslaboratorium og vaksineproduksjonsenhet, er en klassiker i mine øyne. Bygget tilpasser seg omgivelsene på en inkluderende måte.

Prefabrikerte betongkonstruksjoner med rød granitt som tilslagsmateriale er som et tilsvar på Lovisenberg kirkes røde granittsokkel.

– Vi syrevasket fasaden slik at den framstår som en moderne variant.

I alle laboratoriebyggene signert Fabel Arkitekter er det brukt emaljeglass eller glass med silketrykk i fasadene. De inntrukne hjørnene på parkeringshuset på Ullevål er rene glassfasader med punktfester. Broen fra helikopterplattingen til akuttmottaket har tilsvarende glass med silketrykk.

– Kreativ nøkternhet er et begrep vi anvender for å begrense effektene og kostnadene. Vi brukte en duk som vi snudde opp ned. Den hadde referanser til teglmodulen, som Ullevål sykehus i stor grad er bygget av. Ved å sette glassene i et system opp og ned, fikk vi variasjoner.

Livslang læring

Midtbø bor i et gammelt hus i Asker. Han pleier å si at det viktigste er at sola og tomta stemmer.

– Sola får du ikke kjøpt, og tomta må stemme. Ofte ligger det allerede et hus på de beste tomtene. Skal du ha en god tomt, så følger det gamle huset med. Så kan du selvsagt tilpasse gamle hus til moderne bruk.

Han har alltid interessert seg for den praktiske siden av faget. Han spør og graver med positiv nysgjerrighet, så sant han har anledning til det. Det er livslang læring.

– Jeg har fått en god tilnærming til faget på kontoret. Felles verdisyn, håndverksmessig tilnærming og besøk i produksjonsverkstedet har gitt forankring og tilhørighet.

Foto av Øystein Midtbø
Han er positivt nysgjerrig, og blir aldri utlært. Øystein Midtbø i Fabel Arkitekter lar seg begeistre av glassets muligheter, og mener det har skjedd en revolusjon i faget. Foto: Adam Stirling

For Midtbø har de private prosjektene like mye vært en håndverksøvelse. Han prøver å delta aktivt i prosessen. Det beste er en god blanding av tradisjonell tenkning, å lære av fortiden, og ikke være redd for framtiden. Han ønsker ny teknologi velkommen, men liker at ting er basert på logikk og forankring i historien.

–Vi må være nysgjerrige til enhver tid.

– Dynamikken i samfunnet og utviklingen går så raskt, at vi må være nysgjerrige til enhver tid. Det skjer noe hele tiden. Teateret er trolig framtidas bygg. Med raske sceneskift og kontroll på varierende lyd- og lyskrav gir dette bygget en tilpasningsdyktighet, sier Øystein Midtbø.

Til slutt vil han trekke fram god tradisjon og godt samarbeid med høyt verdsatte kolleger i Fabel, Øyvind Almaas og Tom Wike.

Fakta

Fabel Arkitekter

 • Etablert i 1969 som Østbye, Kleven og Almaas.
 • I 1984 kom Wike til; derav navnet ØKAW Arkitekter.
 • I 2018 ble navnet endret til Fabel Arkitekter.
 • edriften eies av 10 partnere, og er lokalisert i Dronningens gate i Oslo.
 • Det er i dag 22 ansatte.
 • Siden starten har arkitektenehåndtert en rekke store, krevende byggeoppgaver, både for offentlig og privat sektor.
 • De står bak blant annet Lysgårdsbakken for OL på Lillehammer, Nasjonalbiblioteket og Forsvarets ledelsesbygg på Akershus Festning.
 • De har også utarbeidet helhetsplanen for universitetsområdet til NMBU i Ås, og tegnet Norges veterinærinstitutt og Veterinærfakultet; et omfattende bygningskompleks som rommer spesialarealer som stall, dyrehospital, akvarier og laboratorier.
 • Bedriften har mottatt en rekke priser og utmerkelser, blant annet for Midstubakken, Oljemuseet og hurtigbåtterminalen i Stavanger, og utbyggingsplanen for Ullevål universitetssykehus.

Øystein Midtbø

 • Alder: 64
 • Stilling: Sivilarkitekt MNAL, partner og faglig leder i Fabel Arkitekter
 • Utdanning: Arkitekthøyskolen i Oslo, 1984
 • Annet: Ansatt i ØKAW Arkitekter, nå Fabel Arkitekter, 1984
 • Partner siden 1999
 • Aktuell: Begeistret for glassets muligheter. Jobber aktivt med bærekraftige, energieffektive og miljøbevisste løsninger

Siste innlegg

Foto av nye Skimuseet

Glass og furu i nye Skimuseet

I forbindelse med 100-års jubileet for Skimuseet i Holmenkollen har inngangspartiet fått en ny del tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta. Ved å demontere en del av...