Ny bydel på Fornebu med skyhøye klima- og miljøambisjoner

Skanska har signert samspillskontrakt med Bærum kommune for Tårnkvartalet på Fornebu. Prosjektet har svært høye klima- og miljøambisjoner med mål om å kutte utslippene med 50% sammenlignet med dagens praksis.

Prosjektet består av en 10-parallell ungdomsskole og et folkebibliotek ved Flytårnet på Fornebu. Her skal det også bygges idretts- og kulturfunksjoner, aktivitetstilbud til ungdom, helsestasjon og nærmiljøsenter, skriver Skanska i en pressemelding.

Fornebu er under utvikling og vokser til å bli en spennende ny bydel i Bærum. Derfor er det behov for både nye skoler og områder som kan brukes til ulike sosiale og fysiske aktiviteter.

Kommunen ønsker å legge til rette for bygg og utearealer som er tilgjengelige og inkluderende, som bidrar til å skape et trygt nærmiljø og godt nabolag.

– Vi ser frem til i felleskap å finne bærekraftige løsninger for Tårnkvartalet som bidrar til gode tjenester for innbyggere og møter nullutslippsambisjonene for Fornebu, sier Torge Railo, direktør for Bymiljø og eiendom i Bærum kommune.

Skyhøye klima- og miljøambisjoner

Både Bærum kommune og Skanska har høye klima- og miljøambisjoner, og arbeider aktivt for å bidra til at Norges mål om utslippskutt skal nås. Ett av hovedmålene i kommunens klimastrategi er at Fornebu skal etableres som nullutslippsområde innen 2027. Dette gjenspeiles også i prosjektet.

Tårnkvartalet har en ambisjon om å bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt og er utpekt som et pilotprosjekt i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer, også kjent som FME ZEN.

Som Forbildeprosjekt er det et mål å flytte grenser og være innovasjonsdrivende i byggenæring og byutvikling. En del av dette er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra materialer og byggefasen med 50%.

– Vi ønsker oss ambisiøse byggherrer som ønsker å være med på å løse klimakrisen. Derfor synes vi det er flott at Bærum kommune går foran og stiller høye krav til klima og miljø. Gjennom dette prosjektet får vi både bidratt til å kutte utslipp og redusere klimafotavtrykket til kommunen, samtidig som vi gir befolkningen på Fornebu enda bedre tilbud og tjenester. Dette gjør Tårnkvartalet til et svært viktig og givende prosjekt. Jeg er utrolig stolt av det gode arbeidet som teamet vårt har gjort i tilbudsfasen, og nå ser vi frem til å jobbe tett sammen med kommunen, arkitekten og rådgiverne med å utvikle et fantastisk prosjekt med stor samfunnsnytte, sier regiondirektør i Skanska, Terje Nyborg Olsen.

Prosjektet består av 18 800 kvadratmeter med ny bygningsmasse fordelt på flere bygg. Samspillsfasen starter umiddelbart og forventes å vare i omtrent ett år.

Hvis alt går etter planen, settes spaden i jorden sommeren 2024, mens byggene er klare til å tas i bruk høsten 2027.

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...