Nordisk råds miljøpris fokuserer i år på bærekraftige bygg

I 2024 skal prisen på 300 000 danske kroner gå til noen i Norden som har gjort noe spesielt for å bidra til utviklingen av en bærekraftig byggsektor.

Fra i dag og fram til 30. april har offentligheten mulighet for å innstille kandidater til prisen, skriver Nordisk råd i en pressemelding.

Nordisk råds miljøpris hedrer i år bærekraftige bygg med spesielt fokus på transformativ (også kalt adaptiv) gjenbruksarkitektur og regenerativ arkitektur.

– Det finnes mange forbilledlige eksempler på bærekraftig og klimavennlig bygging i hele Norden. Priskomiteen for Nordisk råds miljøpris håper prisen kan være med på å sette dem på kartet og bidra til den offentlige debatten om hvor viktig det er at byggebransjens klimaavtrykk blir redusert, uttaler Hólmfríður Þorsteinsdóttir, leder for bedømmingskomiteen for Nordisk råds miljøpris.

Byggebransjen står i dag for cirka 40 % av det globale utslippet av CO2. I teksten som beskriver årets tema, legger priskomiteen spesiell vekt på forutsetningene vi gir videre til kommende generasjoner.

Årets tema: Bærekraftige bygg:

Nordisk råds miljøpris fokuserer i år på bærekraftige bygg, og spesielt på adaptiv gjenbruksarkitektur og regenerative bygg. Vi tar imot nominasjoner for både bygninger og infrastruktur samt personer eller organisasjoner.

I en tid da verdens befolkning fortsetter å øke, bygges det nye boliger og andre bygninger som legger beslag på stadig mer jord og naturressurser. Allerede i dag står det bebygde miljøet for førti prosent av de globale utslippene av karbondioksid. Dette er ikke en bærekraftig utvikling.

For å kunne håndtere klimaendringene og stanse tapet av biologisk mangfold samtidig som vi gir framtidige generasjoner grunnleggende forutsetninger for overlevelse i form av tilgang til rent vann, mat og energi, må vi endre måten vi bygger, bor og lever på.

Bærekraft i samfunnsplanlegging, arkitektur og byggevirksomhet har de siste tiårene vokst fram som en måte å forebygge overutnyttelse av naturressurser og miljøødeleggelse på, med et bredt spekter av bærekraftmetoder. Men ved nybygg siktes det sjelden høyere enn å gjøre bygningene mindre dårlige. Med tanke på at klodens grenser overskrides på en rekke områder, er ikke denne målsetningen tilstrekkelig.

Hvis vi skal nå klima- og miljømålene i Agenda 2030 og samtidig fremme sosial og miljømessig bærekraft, kan vi ikke basere oss på å bare bygge nytt og miljøvennlig. Det holder ikke å opprettholde miljøstatusen – vi må også redusere utslippene, gjenbruke materialer og bidra med fornybare ressurser. Vi må endre innstilling på en gjennomgripende måte, slik at regelverk og forretningsmodeller støtter endringen. Adaptiv gjenbruksarkitektur og regenerativ bygging bør fremmes.

I gjenbruksarkitektur endrer man bruken av eksisterende bygninger for å tilpasse dem til nye behov i stedet for å rive.

Regenerative bygg utformes for å redusere den negative påvirkningen på økosystemet og oppnå en nettopositiv innvirkning på det naturlige miljøet. Det innebærer at man designer strukturer som ikke bare bruker begrensede ressurser, men som også kan gjenbrukes. Man tenker inn sirkulære verdikjeder helt fra begynnelsen. Bygninger behandles som en del av et større system der ressurser som rent vann, energi og mat produseres.

Alle kan foreslå kandidater

Innstillingsprosessen til Nordisk råds miljøpris er åpen, og alle kan derfor innstille kandidater til nominering.

– Vi håper å se innstillinger som favner både privatpersoner, lokale organisasjoner og store bedrifter, og prosjekter som prioriterer bærekraft- og klimahensyn i arbeidet sitt. Enten ved å teste nye måter å transformere eksisterende bygg og infrastruktur på, eller ved å bygge regenerativt, sier Þorsteinsdóttir.

Tidsfristen for nominering er tirsdag 30. april 2024.

Hvem kan foreslås?

Prisen tildeles en nordisk næringsvirksomhet, organisasjon eller person som på forbilledlig vis har klart å integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhet eller yrkesutøvelse, eller på annen måte har gjort en ekstraordinær innsats for natur og miljø.

Den eller det som prisbelønnes, skal ha et nordisk perspektiv og ha sitt virke i Norden og/eller i relasjon til parter utenfor Norden. For årets tema gjelder at det er mulig å innstille både bygninger og infrastruktur.

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...