Foreslå din kandidat til «Glassprisen 2021»

Den tredje utgaven av «Glassprisen» deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg i oktober.

«Glassprisen 2019» ble tildelt Helen & Hard for Summer House Reilstad. Prisen ble delt ut under avslutningen av «Glassarkitektur 2019». I henhold til statuttene er det igjen tid for prisutdeling.

Hederspris

Hedersprisen «Glassprisen» er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsrådet i foreningens tidsskrift Glass & Fasade.

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, eller som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlige fordeler, eller på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

Samarbeid med AHO

For å sikre at «Glassprisen 2021» får den nødvendige faglige kredibiliteten fortsetter Glass og Fasadeforeningen det gode samarbeidet med Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO).

Denne gang har man knyttet til seg universitetslektorene Christine Petersen og Jonas Gunerius Larsen som samarbeidende arkitekter.

Foto av Christine Petersen
1. amanuensis Christine Petersen ved AHO.
Universitetslektor Jonas Gunerius Larsen ved (AHO). Foto: AHO

Samarbeidet skal munne ut i en god nominasjonsprosess og et godt juryarbeid.

– Det er viktig for oss som bransjeorganisasjon å jobbe enda tettere sammen med studentmiljøer bestående av fremtidens bransjefolk. Vi holder dessuten forelesninger både på Høgskolen i Agder og Bergen Arkitekthøgskole, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen Bjørn Glenn Hansen.

Nominasjonskomité og prisjury oppnevnes i juni og deretter igangsettes nominasjonsprosessen.

Nominer din kandidat

Nominasjonskomiteen etterlyses kandidater til Glassprisen 2021 innen 1. september 2021. Nominasjonsprosessen er åpen og alle kan foreslå kandidater.

Nominer din kandidat

Les mer om prisen og statuetter for prisen på glassportal.no.

Siste innlegg

Render av forslag til ny Veterinærhøgskole

Arkitektenes forslag til å utvikle Den gamle Veterinærhøgskolen

Oslobygg og Linstow stiller ut tre arkitektteams forslag til hvordan Den gamle Veterinærhøgskolen kan utvikles frem mot 2040. Oslobygg og Linstow overtok hver sin del...