Multiconsult er klare til å bidra i utviklingen av forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad

I slutten av november godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF oppstart av forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. Multiconsult med samarbeidspartnere vant tidligere i år konkurransen om prosjekteringstjenester og er nå klare til å starte opp arbeidene i samarbeid med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. Multiconsult har med seg LINK arkitektur, Fabel Arkitekter, Bølgeblikk Arkitekter og Erichsen & Horgen AS som underleverandører.

I august signerte Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen og Multiconsult prosjekteringskontrakten. Den omfatter forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad, og i  avtalen ligger også opsjon på detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen, skriver Multiconsult i en pressemelding.

Fra august er det arbeidet med forberedende aktiviteter i hovedsak knyttet til revidert planforslag i reguleringssaken.

– Vi er stolte av å få oppdraget, og få muligheten til å bidra til videreutviklingen av Oslo universitetssykehus med et nytt moderne og utvidet Rikshospital. I tilbudet har vi vektlagt vårt faglig sterke team og samhandlingskompetanse. Vi er innstilt på å gjøre vårt ytterste for at både byggherre, ansatte og brukere av sykehuset får et godt og funksjonelt sykehus, sier Geir Juterud, konserndirektør i Multiconsult.

Tidligere samarbeidspartnere

Multiconsult viderefører samarbeidet med partnere fra tidligere prosjekter som nytt sykehus i Drammen, Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold og Campus Ås.

Fellesnevneren for disse prosjektene er at de har vært store og komplekse, og hvor det har vært svært viktig å svare ut brukerbehovene på en god måte.

Fakta om nye Rikshospitalet på Gaustad

  • Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale funksjoner samles i et regionsykehus, og med lokalsykehusfunksjoner for enkelte bydeler.
  • Videreutviklingen av Rikshospitalet er planlagt med et bruttoareal på ca. 140.000 m2 inklusive universitetsareal og erstatningsareal for bygg som rives.
  • Godkjent styringsramme for nytt sykehus er ca. 15,4 mrd. kroner.

Fakta om Multiconsult

  • Et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning.
  • Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst.
  • Tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll.
  • Har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt.
  • Har hovedkontor i Oslo.

Siste innlegg

Foto av Lighthouse Aarhus

Lighthouse – verdens beste høyhus er av glass

Med sine 142 meter er Lighthouse Danmarks høyeste bygning. Glassfasadene gjør dette til et enestående og ikonisk prosjekt, og et eksempel på hvordan man...