Mediebygget i Volda – Sirkulært bygg med fokus på fremtiden

I 2021 stod Mediebygget i Volda, signert LINK Arkitektur, ferdig. Materialvalget var en avgjørende faktor for et miljøvennlig bygg gjennom gjenbruk av ressurser.

Høgskulen i Volda har rundt 500 mediestudenter, fordelt på 6 forskjellige bachelorprogrammer. Dette er et løft, ikke minst for utdanningen og fremtiden, der media spiller en viktig rolle i samfunnet, skriver SAPA i en pressemelding.

Foto av Mediebygget i Volda
Foto: @SAPA

Bygningens klare fokus på miljø gjenspeiles blant annet i valg av fasademateriale, hvor resirkulert Hydro CIRCAL aluminium med et av markedets laveste karbonavtrykk er valgt.

At det er viktig å ha gode undervisningsfasiliteter som fremmer lyst og trivsel, er ikke direkte nyheter.

Skoler bygges og rehabiliteres kontinuerlig rundt omkring i landet. Det blir mer og mer aktuelt å ha kunnskap om materialvalg. Dette er en avgjørende faktor i ethvert prosjekts innsats for å redusere karbonutslipp.

Foto av Mediebygget i Volda
@SAPA

At det er en forskjell i CO2-utslipp ved bruk av resirkulert aluminium fra prosesskrot og resirkulert aluminium fra tidligere bygninger er viktig kunnskap, kunnskap som også er avgjørende for prosjektets totale karbonavtrykk.

Fokus på trivsel

Mediebygget i Volda har en sjenerøs takhøyde og store glasspartier som bidrar til et åpent inntrykk med mye lys og sikt gjennom bygget.

Bygningen har et klart budskap: Arkitekten og byggherren har hatt fokus på at det skal være et sted der elevene møter høy komfort for både læring og trivsel.

Det nye mediebygget har glassfasader SAPA 4150 med aluminiumslegeringen Hydro CIRCAL.

Hydro CIRCAL har minimum 75% andel resirkulert aluminium fra forbrukerskrap, som for eksempel glassfasader og vinduer som er demontert fra bygninger og fullstendig resirkulert.

Mål om 30 % reduksjon

Målet for prosjektet Mediehuset i Volda er å dokumentere en reduksjon i klimagassutslipp på minimum 30 % i forhold til et referansebygg på nivå med gjeldende TEK.

Foto av Mediebygget i Volda
Fra 2022 blir legering av resirkulert aluminium standardløsning for SAPAs fasadervinduer og dører. Foto: @SAPA

– Jo flere prosjekter som bygges med bærekraftige aluminiumløsninger, desto mer kan vi kontinuerlig forbedre miljøbalansen mellom materialet og bygningen. Gjennom EPD og andre miljødeklarasjoner kan våre samarbeidspartnere alltid føle seg trygge i sine valg, sier Johan Strand, salgssjef for SAPA på Hydro Building Systems.

Legering av resirkulert aluminium er i dag standardløsning for SAPAs fasader, og fra 2022 også for vinduer og dører.

LES OGSÅ: Klar visjon for Økern Portal

En skole for fremtiden

Mediebygget er et viktig avtrykk for området der man ivaretar en fremtid med undervisning og læring i fokus.

3900 kvadratmeter ønsker studentene velkommen til et fleksibelt bygg med god komfort både når det gjelder lyd, lys og luft.

– Medieyrkene er i stor endring. Et nytt bygg gir oss muligheter til framtidsrettet undervisning og forskning innen yrkesrettede mediefag, sier dekan Audhild Gregorisdotter Rotevatn i en tidligere pressemelding.

Fakta

  • Byggherre: Statsbygg
  • Totalentreprenør: PEAB K. Nordang AS
  • Arkitekt: LINK Arkitektur AS
  • Produsent: H-fasader AS
  • Dører: SAPA 2086
  • Vinduer: SAPA 1086
  • Fasader: SAPA 4150
  • Glasstak: SAPA 5050

LES OGSÅ: Pionerprosjekt nominert til Årets Skolebygg

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...