LINK rigger for ytterligere digitalsatsing fremover

LINK Arkitekturs ambisjon er å være early adopter av ny teknologi, og styrker nå selskapets satsning innen digital utvikling. For å ligge i front rekrutteres ytterligere fageksperter innen parametrisk design i Danmark, Norge og Sverige. I tillegg løftes ansatte frem til et felles-Skandinavisk nyetablert digitalt kompetansenettverk.

LINK Arkitektur skal ha en offensiv teknologiutvikling de neste årene og staker ut en ambisiøs strategi som krever økt spisskompetanse innen parametrisk design og BIM, skriver selskapet i en pressemelding.

Med økt fokus på bærekraft og effektivisering i bransjen er målet å skape merverdi for kundene, samtidig som arkitektonisk kvalitet fremmes i prosjektene.

Ved hjelp av parametrisk design kan kunden presenteres for optimale forslag, og i tidlig fase sikre at alle parametere oppfylles i tråd med bærekraftsmål og kundekrav.

Kompetansenettverket for digitalisering verver representanter på tvers av team og fagområder i Skandinavia. Med den unike fagbredden organisasjonen har, vil man sørge for å utvikle medarbeidernes kompetanse for å oppnå mål definert i strategien. I tillegg går man aktivt ut og rekrutterer spesifikk fagkompetanse for å drive digitalsatsningen fremover sammen med eksisterende intern kompetanse.

Langt fremme på BIM og parametrisk design

– LINK ligger allerede langt fremme innen digitalisering generelt, og BIM og parametrisk design spesielt. Vi følger tett med på hvordan vårt fagfelt formes i årene som kommer. LINK er en solid kompetansebedrift med våre 500 medarbeidere i Skandinavia og vi ønsker å drive utviklingen innenfor digitalisering fremover. Med høy innovasjonstakt bidrar vi til å legge premissene for bærekraftig samfunnsarkitektur, forklarer Martha Bergh Lunde, COO i LINK Arkitektur.

Fakta

LINK Arkitektur er et av Skandinavias ledende arkitektkontorer med nær 500 medarbeidere i 15 byer i Danmark, Norge og Sverige. Selskapets spisskompetanse dekker alle fagområder innen arkitektur, interiør, landskap og plan; Fra planlegging av omfattende byutvikling til prisvinnende produktdesign. Bedriftens ambisjon er å skape rom for bedre liv og besørge bærekraftig samfunnsarkitektur.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...