LINK er arkitekten bak Norges største byutviklingsprosjekt

Planforslaget for Fjordbyen Lier-Drammen om utvikling av 940.000 bebygget areal er nå overlevert til Lier Kommune for behandling.

Fredag ble forslaget til områdereguleringsplan for Fjordbyen Lier-Drammen overlevert for behandling i kommunen. LINK Arkitektur vant sammen med Multiconsult og WSP tilbudskonkurransen i 2018. LINK har hatt ansvar for planarbeid, utviklingen av bykonseptet, arkitektur og landskapsarkitektur, skriver selskapet i en pressemelding.

Planen legger til rette for å transformere et industriområde til en levende fjordby med 700.000 kvm bolig, 200.000 kvm næring og 40.000 kvm offentlige bygg som vil romme 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser.

Render av Fjordbyen
Skyline. Illustrasjon: Link Arkitektur

Utviklingen av Fjordbyen Lier-Drammen er det største pågående byutviklingsprosjektet i Norge. Oppdraget har som mål å bli et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling på internasjonalt nivå. Fjordbyen skal bli attraktiv, urban og bærekraftig – et sted der folk, fjord og fremtid møtes. Områdereguleringen er utarbeidet for oppdragsgiver EIDOS Eiendomsutvikling.

– Dette har vært et fantastisk spennende prosjekt å jobbe med. Det har vært fire morsomme, utfordrende og lærerike år. Jeg er svært stolt av resultatet og den formidable innsatsen til alle som har vært involvert i rådgivergruppen fra LINK Arkitektur, Multiconsult og WSP, sier prosjekteier Camilla Aakre i LINK Arkitektur.

De viktigste byutviklingsgrepene har vært:

Blågrønne kvaliteter

  • Fjordbyen skal gjenspeile landskapet byen ligger i. Blågrønne strukturer skal være svært fremtredende i Fjordbyen og opptar en naturlig del av byrom og uteoppholdsareal. Blågrønne kvaliteter skal ivaretas gjennom flere undertemaer som blant annet håndtering av flom og overvann, ivaretakelse av biologisk mangfold og utforming av uteoppholdsareal.

Bebyggelse og byrom

Render av Fjordbyen
Boligbebyggelse. Illustrasjon: Link Arkitektur
  • Fjordbyen skal inneholde et vidt spekter byformer og bebyggelsestypologier. Mot vest skal det være høyt, tett og urbant, med høy konsentrasjon av kontor, næring og handel. Møt øst skal det være lavere bebyggelse, med mulighet for egen hage og umiddelbar tilgang på sjø og naturområde. Tømmerøya og Gilhusøyene skal by på spektakulære boliger og byrom ved vannkanten.

Mobilitet

Render av Fjordbyen
Kanalen. Illustrasjon: Link Arkitektur
  • Fjordbyen får et robust programmert mobilitetsskjelett, med egen adskilt gate forbeholdt superbuss og myke trafikanter. Nullvisjonsmålet legger tydelig føringer for utforming av gangbare nabolag og nærhetsbyer. Programmet beskriver blant annet ulike retningslinjer for ulike trafikant-grupper, og hvordan de ulike gatesnittene skal løses.

Drift og teknisk infrastruktur

  • Drift og teknisk infrastruktur er helt sentralt for å nå de ambisiøse bærekraftsmålene som er formulert for Fjordbyen. Dette handler om gjenvinning, gjenbruk og renovasjon for å minimere Fjordbyens utslipp og karbonfotavtrykk.
Render av Fjordbyen
Byutvikling. Illustrasjon: Link Arkitektur

Siste innlegg

Foto av Lighthouse Aarhus

Lighthouse – verdens beste høyhus er av glass

Med sine 142 meter er Lighthouse Danmarks høyeste bygning. Glassfasadene gjør dette til et enestående og ikonisk prosjekt, og et eksempel på hvordan man...