Limtre som bæring og kledning

Limtre er blitt et hyppig brukt materiale for bærende konstruksjoner. Bygg med limtredragere blir gjerne kledd med glassfasader i aluminium. Nå vil det svenske Fasadglas Bäcklin AB utfordre med et helt nytt fasadekonsept – bARK Timber Facade System.

Systemene kommer i to designvarianter – bARK Stick Facade og bARK Elementfasade. Begge systemene er laget av svensk sertifisert skog ved selskapets anlegg i Hultsfred, og er ifølge selskapet både miljøvennlige og konkurransedyktige på pris.

Lanseringen har banet vei for et ambisiøst mål. Innen 2022 skal minst halvparten av alle fasader selskapet installerer være basert på tre.

– Ved bruke av bARK Timber Facade System vil det totale CO-utslippet bli betydelig lavere enn ved bruk av tradisjonelle materialer som aluminium og stål. Dette skyldes delvis selve materialet, men også kortreiste råvarer, kortere transportavstander, redusert avfall og redusert håndtering av materialet generelt. Normalt jobber man mye med aluminium i bransjen. Ofte leveres dette fra store produsenter ute i Europa. Nå reduserer vi bruken av aluminium, og går over til å bruke tre i stedet. I alle våre tester ligger vi godt under 0,40 W/m2K i samtlige bARK prefab fasader, og som regel 0,10 bedre sammenliknet med aluminium og tre med samme design, sier markeds- og salgssjef Erik Stening.

Foto av limtredrager
Materialene i en bARK-fasade består av limtre, kompositt og gummi. Foto: Produsenten

Baner vei for innovativ design

Det siste året har Fasadglas Bäcklin AB jobbet med å utvikle deres nye trebaserte systemer.

De største utfordringene har vært å håndtere treets egenskaper i forhold til fukt og brannkrav. Dette er løst gjennom ulike typer av overflatebehandling, og det er ingen eksponerte endestykker på kald side.

Drens- og ventilasjonskanaler er utformet i kompositt og gummi, som sitter i spor som er frest ut i treprofilen.

– Fasadesystemene kan enkelt tilpasses spesifikke krav og dermed muliggjøre kreative designløsninger. Ved kun å bruke limtre oppnår man også formstabilitet, sier Erik Stening.

– I tillegg til å være miljøvennlige og rimelige, har trefasadene fordeler også fra et designperspektiv. Du kan bearbeide tre i flere dimensjoner sammenlignet med aluminium og stål. CNC-teknologi åpner muligheten for ulike former og strukturer. Som arkitekt får du mye mer frihet i designet ditt. Det blir spennende å se hvordan fasadesystemene blir mottatt og hvilke kreative løsninger aktørene i bransjen utvikler. Siste nytt om våre bARK-produkter er at systemet i september besto test for luft- og vantetthet i henhold til den euopeiske standarden EN 13830, sier Stening.

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...